Vår vidunderlige verden

FlekkmarihåndFlekkmarihånd, Dactylorhiza maculata
Plettet Gøgeurt Jungfru Marie nycklar Maariankämmekkä Brönugras
Heath Spotted-orchid Geflecktes Knabenkraut Flekkmarihånd er en ofta temmelig høyvokst orkidé
som kan bli nesten en halv meter høy. Bladene er
ganske brede med den største bredden i eller framfor
midten, vanligvis blågrønnaktige på undersiden og
med tydelige mørke flekker på oversiden.Flekkmarihånd blomstrer i juni-juli, blomstene er
mørke til lyst rosa, iblandt hvitaktige og sitter i en tett blomsteransamling som kan være like bred hele veien,
eller mer eller mindre spiss i toppen.

Dette er en variabel art som forekommer med et par
underarter i vårt land. På kalkfattig mark dominerer
hovedunderarten Flekkmarihånd (ssp. maculata)
som er en tetraploid (2n=80) med firedobbelt kromosomuppsetting. Den har jevnt bred blomsterkrans
med avrundet topp, og blomstene med grunn fliket leppe.På rikere marker og i kalktrakter dominerer underarten
skogsmarihånd (ssp. fuchsii) som kjennetegnes av en
spiss blomsteransamling og blomster med dypt trefliket
leppe der midtfliken er større en sideflikene.
Denne arten har kun halvparten så mange kromosomer
som hovedarten og betraktes iblandt som en egen art.

Overgangsformer mellom disse to underarter er vanlige
og i fjelltraktene finnes dessuten avvikende populasjoner
som skulle kunne utgjøra en tredje underart.For å komplisere bildet litt mere kan begge underartene
hybridisere med andre arter i slekten, f.eks.
engmarihånd (D. incarnata), ? (D. sphagnicola) og
smalmarihånd (D. traunsteineri).

Flekkmarihånd er vanlig i hela Skandinavia, den vokser
i løv- og barskog, hager, fuktige enger, krattkanter og
myrer.Underarten skogsmarihånd (ssp. fuchsii) er
uvanligere og mer krevende på voksested, den finnes
mest oftest i kalkrike trakter.Artsnavnet maculatus kommer av det latinske macula
(flekk) og peker på de flekkete bladene.Skjervøy, Troms - 07/2005Faeroes Mai 2004

 

all pictures. : © www.vulkaner.no
Info om trær og blomster ialt vesentlig funnet på 'Den virtuelle floran'


Tekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 300
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver