Vår vidunderlige verden

Gåsemure


Gåsemure, Potentilla anserina
Gåse-Potentil Gåsört  Ketohanhikki Silverweed Gänse-Fingerkraut


rightclick for larger view

høyreklikk for større bilde

Gåsemure er en krypende, lavtvoksende, flerårig plante
med ofte sølvgrå blad og store gule blomster.
Bladene sitter i rosett fra en jordstamme hvorfra lange
utløpere vokser ut og ligger på bakken. Disse slår så
lett rot, og danner nye bladrosetter

På denne måten kan gåsemure spre seg raskt og får
ofte et matte- eller teppeliknende utseende. Bladene
har fra tre til tolv par sagtakkede småblad, vanligvis
sølvgrå både over og under, men iblandt mørkegrønne
på oversiden.

Gåsemure blomstrer i juni-august, blomstene er gule
og sitter ensomme på lange stilker. Hovedunderarten
vanlig gåsemure (ssp. anserina) har blad med sju til
tolv bladpar, spisse sagtakkede småblad. Den nordliga underarten Eskimomure (ssp. egedii) har tidigere
vært betraktet som en egen art og skiller seg ut ved at
den har kortere utløpere, og blad med bare tre til seks
bladpar.Gåsemure kan ikke forveksles med andre arter.

Gåsemure er vanlig på havsstrender og sanddyner, samt
på fuktig mark, eng, beiter, stier, veikanter, åpen
skogmark, gårdsveier og brakkmark.

Underarten Eskimomure (ssp. egedii) vokser best på
havsstrandsenger.

Artsnavnet anserina kommer ganske enkelt av det
latinske navnet anser, som betyr gås. Hvor gåsen
kommer inn i bildet vet jeg imidlertid ikke....
all pictures. : © www.vulkaner.no
Info om trær og blomster ialt vesentlig funnet på 'Den virtuelle floran'Tekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 300
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver