Vår vidunderlige verden

GeiteramsGeiterams, Epilobium angustifolium
 Gederams Mjölke  Maitohorsma Rosebay Willowherb Schmalblättriges Weidenröschenclick for larger view
klikk for større bilde

Geiterams er en velkjent nestan ogrenet flerårig plante
som kan bli opp til to og en halv meter høy.

Alla blad sitter opp over stammen i tur og orden,
de er lansettliknende, ofte mørkegrønne på oversiden
og lysere under.

Geiterams blomstrer i juli-august med rosarøde eller
purpur blomster som sitter samlet i en lang toppstillt
smalt pyramideformet klase. Blomsten har lange hvite
utstående støvbærere

Blomsterknoppene som oftest avslutter blomsterklasen
øverst oppe, er smalt elliptiske på lange skaft.
Efter blomstringen modner frøkapslene og sprer store
mengder med små frø, alla med lange tynne frøhår
som kan spres med vinden over store avstander.

Geiterams kan neppe forveksles med de andre arter.

Geiterams er svært almindelig i hele landet.
Den vokser gjerne på sandete steder, som veikanter,
og ellers på hogstfelter, brannflekker, langs elvebredder
og i skogskanter.

Frøhårene ble tidligere samlet og anvendt som stoppe-
materiale. På 1700-tallet ble det gjort forsøk med å
anvende frøhår fra Geiterams istedet for bomull.
Denne ble omtalt som "ullen blir ren og hvit som sne,
og som det fineste silke".

Man har også, ihvertfall på begynnelsen av 1800-tallet
anvendt nye skudd som asparges, og røttene kan
tørkes, males og anvendes som nød-brød.

Artsnavnet angustifolium kommer av det latinske
angustus (smal) og folium (blad) og henleder
oppmerksomheten på bladformen.
ICELAND - 2003 Julyall pictures. : © www.vulkaner.no
Info om trær og blomster ialt vesentlig funnet på 'Den virtuelle floran'Tekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 300
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver