Vår vidunderlige verden

Høstgullris, KanadagullrisHøstgullris, (Kjempegullris), Solidago gigantea
    Höstgullris Sildig Gyldenris  Isopiisku  Late Goldenrod  Späte Goldrute

 Kanadagullris, Solidago canadensis
 Kanadensiskt gullris Kanadisk Gyldenris   Kanadanpiisku  Canadian Goldenrod
Kanadische Goldrute  Kanadagullris
, Solidago canadensis, er en høyvokst, flerårig urt som blir mer enn en meter høy.
Stilken er tett korthårig oppe.
Bladene blir omkring to desimeter lange, bladundersiden er hårete.
Kanadagullris blomstrer i august-september, blomsterkurvene er meget små og sitter mange
sammen i tette pyramideliknende klaser i toppen av stilken.
Blomsterkurvene har korte gule stråleblomster.

Kanadagullris er nært beslektet med vår hjemlige gullris,
men de ligner ikke nevneverdig på hverandre verken i utseende eller voksemåte.
Kanadagullris opptrer ofte i store bestand som kan kvele annen vegetasjon.

Kanadagullris kom til Norge fra Nord-Amerika, og har lenge vært dyrket i mange norske hager.
Den er hardfør og har de siste tiårene spredt seg kraftig over det nedre Østlandet.
På tross av evnen til å fortrenge annen vegetasjon vokser kanadagullris som regel bare på
forstyrret kulturmark.
https://no.wikipedia.org/wiki/Kanadagullris

Høstgullris, Solidago gigantea, er en høyvokst, flerårig urt som blir mer enn to meter høy.
Bladene er smale lansettliknende, omkring to desimeter lange, med sagkant.
Høstgullris blommar vanligvis i september-oktober, blomsterkurvene er små og sitter mange
sammen i i tette korte pyramideliknende klaer i toppen av stilken.

Kanadagullris er meget lik høstgullris (S. gigantea) og kan lett forvekslas med denne.

Etymologi. Artsnavnet canadensis er latinsk og betyr 'fra Kanada'.

Etymologi. Arstnavnet gigantea kommer av det latinske gigas (kjempe) og betyr 'meget stor'.'.


all pictures. : © www.vulkaner.noTekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 300
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver