Vår vidunderlige verden

Kattehale        Kattehal Fackelblomster  Rantakukka  Purple-loosestrife  Blut-WeiderichKattehale (Lythrum salicaria) er en karakteristisk flerårig art i slekten kattehaler (Lythrum),
som tilhører kattehalefamilien (Lythraceae).
Den kan bli 150 cm høy, og har karakteristiske lansettformede blader og tette aks av purpurrøde
til mørk-rosa blomster langs den øverste delen av den firkantede stengelen.
Blomsterakset har mindre blomster øverst enn nederst.
https://no.wikipedia.org/wiki/Kattehale

      

Kattehale likner på åkersvinerot (Stachys palustris),
men denne har de nederste tosettene av blomster plassert i bladhjørner,
og det er langt færre rekker av rosa blomster (færre aksblomster) enn hos kattehale.

Bladene hos åkersvinerot er også bredere lansettformet og har hjerteform nederst mot bladstengelen.

Kattehale trives i veigrøfter og veiskjæringer, på fuktige enger, sump, i fuktig skog og langs vann.
Planten går nord til Trøndelag. Høyeste kjente voksested er kun 440 moh.
https://no.wikipedia.org/wiki/Kattehale


all pictures. : © www.vulkaner.noTekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 300
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver