Vår vidunderlige verden

Klokkeslekten


Klokkeslekten, Campanula

       


 

Klokkeslekten, Campanula, er en slekt i klokkefamilien i ordenen Asterales.
Blomstene er samkrona med fem kronfliker og fem begerfliker.
De fem pollenbærerne danner et rør (ikke vokst sammen som hos den beslekta korgplantefamilien)
som griffelen vokser gjennom.
De fem pollenknappene åpner seg i knopp og pollenet fanges opp av hårene som sitter på
griffelen, et stykke under arrene.
I en åpen blomst ser man derfor bare de visna restene av pollenknappene nederst i blomsten.
Det er alltid tre arrfliker, men variasjonen i lengde og endring under blomstring er stor.
Hos noen arter er arrflikene lange (1/3 av griffelens lengde) og spriker kraftig fra hverandre.
Hos andre arter er arrflikene kortere og ruller seg baklengs opp i spiraler mot slutten av blomstens åpning.
Den siste typen finnes ofte hos ett- og toårige arter og kan gjøre dem i stand til å sjølpollinere.

Artene som finnes naturlig i Norge er enten to- eller flerårige urter, men ettårige arter finnes også i slekten.
Frøene sitter i en kapsel med tre rom.
Frøene ristes ut gjennom tre små hull øverst i kapselen (sett i forhold til bakken).
Disse hullene kan enten sitte ved basis i kapselen og i så tilfelle henger kapselen nedover i moden tilstand
(eks: blåklokke) eller hullene kan sitte nær toppen av kapselen (sett fra blomsterstilken) og
i så fall står kapselen opprett ved modning (eks: fagerklokke).
Uansett morfologisk plassering, sitter altså hullene i kapselen mot toppen av kapselen i forhold
til bakken hos en moden kapsel.
Slik vil kapselen holde frøene tilbake til stengelen blir utsatt for en relativt stor ytre påvirkning
(vind, passerende dyr) og dermed spres frøene lenger.


Norske arter:

Blåklokke, (Campanula rotundifolia)
Engklokke, Campanula patula
Fagerklokke, (Campanula persicifolia)
Høyfjellsklokke, (Campanula uniflora)
Nesleklokke, (Campanula trachelium)
Rapunkelklokke, (Campanula rapunculus) (Sjelden)
Skjeggklokke (Campanula barbata) (Meget sjelden)
Stavklokke, (Campanula cervicaria) (Ganske sjelden)
Storklokke, (Campanula latifolia)
Toppklokke, (Campanula glomerata)
Ugressklokke, (Campanula rapunculoides)
Ulltoppklokke, (Campanula glomerata ssp farinosa)

https://no.wikipedia.org/wiki/Klokkeslektenall pictures. : © www.vulkaner.noTekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 300
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver