Vår vidunderlige verden

Purpurmarihånd, KongsmarihåndPurpurmarihånd, Dactylorhiza majalis
purpurella
 Maj-Gøgeurt Majnycklar  Leveälehtikämmekkä  Western Marsh-orchid
  Breitblättriges Knabenkraut

Kongsmarihånd, Dactylorhiza majalis ssp. majalis
Maj-gøgeurt   Majnycklar  Leveälehtikämmekkä  Western Marsh-orchid   Breitblättriges KnabenkrautPurpurmarihånd
(Dactylorhiza purpurella) er en totalfredet plante i marihåndfamilien (orkidéfamilien).


For flere er dette den peneste marihåndarten. Den blomstrer rikt med mange purpurfarga blomster i aks. Selve planten blir ikke så høy, rundt 30 centimeter, med den er grov og har store, tjukke blader
med ingen eller noen få flekker. Stengelen er hul.

Purpurmarihånd har et ganske karakteristisk utseende, og skiller seg greit ut fra de andre norske
Dactylorhiza-artene. I Sør-Sverige og Danmark vokser en ganske lik art som heter kongsmarihånd.

Purpurmarihånd er en svært kystbunden orkidé.
Den vokser på kalkrik sand ved sjøen i Rogaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og
i Ørland kommune i Trøndelag.

Purpurmarihånd er meget sjelden langs hele norskekysten, og den er totalfredet.
Det er strengt forbudt å plukke den.
Arten trues av både opphør av beite og nedbygging av lokaliteter,
og purpurmarihånd er derfor på Norsk rødliste for arter med statusen truet.
https://no.wikipedia.org/wiki/Purpurmarihand
for nærmere studie:

Majgøgeurt (Dactylorhiza majalis ssp. majalis) kan have både plettede og uplettede blade.
Blomstens læbe har stregtegninger, der sjældent når ud på de tilbagebøjede lapper.
I Danmark er den ret almindelig i næringsrige enge og kær i både Himmerland, Østjylland,
det østlige Sydjylland samt Øerne. I resten af landet er den sjælden.
I det øvrige Skandinavien findes majgøgeurt især i den sydlige del, f.eks. i Skåne.


Purpurgøgeurt (Dactylorhiza majalis ssp. purpurella) kendes fra den almindelige underart majalis på,
at læbens stregtegninger ofte når ud på de fremadbøjede lapper.
Denne underart findes hist og her på enge i Nord- og Nordvestjylland samt Rømø.
Den er meget sjælden eller helt manglende i resten af landet.
Purpurgøgeurt er opført i kategorien "Ikke truet" i den danske rødliste.
https://da.wikipedia.org/wiki/Majg%C3%B8geurt


se også flere Marihåndblomster her

all pictures. : © www.vulkaner.noTekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 300
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver