Vår vidunderlige verden

Kongsspir


Kongsspir, Pedicularis sceptrum-carolinum

  Kongescepter  Kung Karls spira  Kaarlenvaltikka Moor-king  KarlszepterKongsspir er en lav til høy, ofte rødaktig,
flerårig og meget spesiell blomst som
knapt kan forveksles med noen annen.

Stilken kan bli opp til en meter høy,
ofte bladløs. Deriomot finnes en kraftig
rosett ved foten med lansettformede,
flikete blad.

Kongsspir blomster i juli-august, men
på sine sydligste vekstplasser går den
ikke i blomst hvert år.

Kongsspir vokser i Norge på myraktige
steder, i fuktig skog og kratt og langs
elve- og bekkekanter.

Den finnes spred til Finnmark, i sør mest
i fjellet, og mangler på Sør- og
Vestlandet.

Artsnavnet sceptrum-carolinum
kommer av det latinske sceptrum
(spire, stav) og Carolus (Karl).

Arten ble oppdaget i år 1695 av Olof
Rudbeck d. y.
under dennes reise i
Lappland, mot slutten av kong Karl den
ellevtes regjeringstid.

Rudbecks bok 'Nora Samolad sive
Lapponia illustrata
' publisertes dog ikke
før i 1701 og da var Karl XI død og
begravd, og hans sønn Karl XII hadde
overtatt som konge. Rudbeck som
opprinnelig hadde hatt til hensikt å hedre
Karl XI tilegnet derfor denne vakre
blomsten til "Carl XII och de bragdstore
Carlars minne".

At man ikke i Norge valgte å beholde
Kong Karl i navnet har vel ganske så
kjente historiske årsaker.


all pictures. : © www.vulkaner.no
Info om Kong Karl XI og XII funnet på 'Den virtuelle floran'


Tekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 300
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver