Vår vidunderlige verden

Nattfiol, Vanlig nattfiol                Nattfiol, Platanthera bifolia

 Bakke-Gøgelilje  Nattviol  Valkolehdokki  Butterfly-orchid Weiße WaldhyazintheNattfiolen kan bli 30 cm høy. Den tilhører
Marihåndfamilien Orchidaceae, og er altså en
orkidé. Den har hvitaktige blomster og to store
ovale blad som sitter langt nede på stilken.

Nattfiolen blomstrer i juni-juli og gir fra seg
et velduftende preg i skumringstimen.

Nattfiolen er vanlig i hele S-Norge, mer
spredt videre til Finnmark.

Voksesteder er bl.a. åpen skog, kratt, eng,
fuktig hei, helst på kalkrik eller basisk jord.Nattfiol, Platanthera bifolia, er en plante i marihandfamilien (orkidéfamilien).
Det norske navnet var tidligere vanlig nattfiol, men etter Artsdatabankens arbeid
med norske navn på arter er nattfiol det anbefalte norske navnet på arten.

Nattfiol blir 20-50 cm høy og bærer en klase med opptil 30 hvite eller svakt gulhvite blomster.
Den har som regel to store eggformede blad som er festet til stengelen ved roten.

Planten er tilpasset pollinering ved hjelp av nattsvermere med (etter nordeuropeisk standard)
svært lang sugesnabel.
De sender derfor ut en intens duft nattestid, har bleke blomster og en 2-3 cm lang spore
med rikelig med nektar.
Det er heller styrken på duften enn at duften ligner spesielt på fiol som har gitt den navnet.Nattfiol er knyttet til skog, lunder, eng, hei og beitemark og har ikke spesielle krav til næringsrik jord.
Nattfiol vokser helt nord til Lebesby i Finnmark, og den går opp til 1300 meter over havet i Jotunheimen.

Nattfiol er en av to arter i nattfiolslekta, den andre heter grov nattfiol.
Den tredje arten med norsk navn nattfiol, sibirnattfiol, oppfattes nå som tilhørende en annen slekt,
sibirnattfiolslekta.

I senere tid er vanlig nattfiol delt i to underarter heinattfiol (P. bifolia ssp. bifolia) og
skognattfiol (P. bifolia ssp. latiflora.
Utbredelsen av disse to taksaene er lite kjent i Norge, men skognattfiol som trolig er den minst vanlige,
er foreløpig kun påvist i herbariemateriale fra Østlandet.[1]

https://no.wikipedia.org/wiki/Nattfiol


all pictures. : © www.vulkaner.noTekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 300
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver