Vår vidunderlige verden

Nonsblom, RødarveNonsblom,
Anagallis arvensis
Rød Arve  Rödmire  Puna-alpi   Scarlet Pimpernel  Acker-Gauchheil


Nonsblom (Rødarve), Vitenskapelig navn: Lysimachia arvensis (Anagallis arvensis)

Hører til: fredløsslekten(Lysimachia), nøkleblomfamilien(Primulaceae), Ericales, Asteridae.

Vokser på havstrand, åker og forstyrret grunn
Spredt i Sør-Norge til Trondheim, men den er også funnet i Tromsø.
Fins vidt utbredt i Europa, Vest- og Sentral-Asia

Den er giftig.

Navnet nonsblom er et nokså seint påfunn av norske botanikere,
det dukket først opp i Våre ville planter (1956). Tidligere ble den kalt rødarve.
Det viser til det gamle måltidsnavnet non, siden blomsten lukker seg tidlig på ettermiddagen.Krypende eller opprett stengel, 5-30 cm høy.
Motsatte blader som er eggformetog og har underside med brune kjertelprikker.
De femtallige blomstene sitter enkeltvis i bladhjørnene på lange skaft.
De er mønje- eller mursteinsrøde.
Det fins en blåfiolett form som er svært sjelden i Norge, formen azurea.
Blomstene er bare åpne noen timer midt på dagen. Kapselen er en kuleformet lokkapsel.all pictures. : © www.vulkaner.noTekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 300
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver