Vår vidunderlige verden

PiggeplePiggeple,
Datura stramonium
       
Piggepleslekta (Datura) er en slekt som består av ni arter.
Alle artene i piggepleslekta inneholder tropanalkaloider som skopolamin, hyoscyamin, og atropin,
i hele planten, men med størst konsentrasjon i frø og blomster.
Alle artene bør sees på som dødelig giftige.
På grunn av dette har arter i piggepleslekta i enkelte kulturer blitt brukt som gift
og hallusinogener i århundrer.

I Norge er det i all hovedsak piggeple som er funnet.Artene i piggepleslekta er relativt store urter, som alle er meget giftige.
De har alle de typisk trompetformede blomstene og de piggete frøkapslene.
Når frøene modner, blir frøkapselene gule, og de sprekker opp, så frøene kan falle ut.

De artene som er aktuelle i Norden, vokser på ruderatmark.
Da som ugress i åkrer og annen rørt mark.
Der den har kommet som forurensning i såfrø eller fuglefrøblandinger.
Den blir også dyrket av noen.

I Norge er det piggeple som i all hovedsak er funnet, da kragepiggeple har kun tre funn
fra området rundt Fredrikstad.
Piggeple er funnet mest i den søndre halvdel av Norge, med ett funn i Nord-Norge,
som ble gjort på Andørja i Troms i 1980.
Bortsett fra denne kan en regne nordgrensa i Steinkjer i Nord-Trøndelag.
Og det er av denne arten vi har to varianter, nemlig hvitpiggeple og blåpiggeple,
der den hvite er funnet i Norge.
https://no.wikipedia.org/wiki/Piggepleslektaall pictures. : © www.vulkaner.noTekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 300
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver