Vår vidunderlige verden

SildreslektenSildreslekten, Saxifraga

       Sildre (Saxifraga) er den største slekten i sildrefamilien.

De fleste artene er flerårige urter, men noen få er ett- eller toårige.
De har en opprett eller liggende stengel, som er bladløs eller har spredte, en sjelden gang motsatte, blad.
Blomstene er femtallige og har hvite, gule eller purpurrøde kronblad.
Det er ti pollenbærere og to grifler. Frukten er en kapsel med to rom som inneholder mange små frø. Hos mange arter er vegetativ formering ved hjelp av yngleknopper eller utløpere viktig.

Typiske voksesteder er grasmark, skogkanter, tundra, rasmark og vertikale fjellsider;
noen er kalkelskende, mens andre vokser på sur jord.
De omtrent 440 artene er utbredt i arktiske og tempererte strøk på den nordlige halvkule.

Én art, Saxifraga magellanica, vokser langs hele Andes sør til Ildlandet.
Molekylærgenetiske studier har ført til at mange arter er flyttet fra Saxifraga til en egen slekt, Micranthes.

I Norge inkludert Svalbard har Saxifraga i snever betydning 15 naturlig forekommende arter.
Den endemiske hybriden oppdalssildre finnes i Sør-Trøndelag, og en annen endemisk hybrid,
svalbardsildre, vokser på Svalbard.
En tredje endemisk hybrid er blyttsildre fra Sogn og Fjordane, men den er ikke gjenfunnet siden
tidlig på 1900-tallet. I tillegg er noen hagearter forvillet.

Det vitenskapelige navnet Saxifraga betyr «steinbryter» og viser både til at disse plantene vokser i
fjellsprekker og til at de er blitt brukt som medisin mot nyrestein.
Norges nasjonalblomst bergfrue tilhører denne slekta. Mange arter blir brukt som prydplanter.

https://no.wikipedia.org/wiki/Sildreslekta

Norske arter:

Bergfrue (S. cotyledon)
Hagebergfrue (S. hostii)
Bergjunker (S. paniculata)
Rødsildre (S. oppositifolia)
Stivsildre (S. hieracifolia)
Snøsildre (S. nivalis)
Grannsildre (S. tenuis)
Stjernesildre (S. stellaris)
Grynsildre (S. foliolosa)
Gulsildre (S. aizoides)
Myrsildre (S. hirculus)
Trefingersildre (S. tridactylites)
Oslosildre (S. osloensis)
Skoresildre (S. adscendens)
Nyresildre (S. granulata)
Knoppsildre (S. cernua)
Bekkesildre (S. rivularis)
Tuvesildre (S. cespitosa)
Teppesildre (S. rosacea)
Mosesildre (S. hypnoides)
Skuggesildre (S. umbrosa)
Pyrenearsildre (S. geum)all pictures. : © www.vulkaner.noTekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 300
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver