Vår vidunderlige verden

Strandreddik© Naturhistoriska riksmuseet
Strandreddik, Cakile maritima
 Strandsennep Marviol  Merisinappi Sea rocket Meersen
rightclick for larger view

høyreklikk for større bilde

Strandreddik er en ettårig, litt blågrön havsstrandsvekst.
Stilkene ligger ned eller er oppadstigende og vanlig grenede.
Bladene er kjøttfulle, oftest dypt parflikete,
men de øvre blad er iblandt hele og tannede.


Skagen, Denmark, October 2003

Strandreddik blomstrer fra juli til september med lyse
violette blomster som sitter i spissen på grenene.
Ovenstående eksemplar er imidlertid en utholden type,
den fant vi på Skagen en av de aller siste dagene i
oktober 2003.

Frukten er en belg som ikke åpner seg når den er moden.
Den er todelt, og hver del inneholder bare ett frø.
Den øvre delen faller av når den er moden, mens den
andre blir sittende. (?)

Arten er variabel og deles opp i flere underarter hvorav tre forekommer i Sverige. Hovedunderarten atlantisk marviol (ssp. maritima) har blad med ganska korta fliker. Underarten baltisk marviol (ssp. baltica (Jord.) Hyl. ex P. W. Ball), har lengre bladflliker og fruktsemner med lange utskudd. Underarten dynmarviol (ssp. integrifolia (Hornem.) Hyl. ex Greuter & Burdet) skilles gjennom lansettlike grovtakkede blad og fruktsemner uten utskudd.
Marviol kan knapt förveksles med andra arter.

Utbredelse:. Marviol er en havsstrandsvekst som er vanlig langs kusten i de sydlige landskap, men som sjeldent förekommer helt oppe i Västerbotten, Sverige
. Den vokser både på sandstrender og steinstrander. Underarterne atlantisk marviol (ssp. maritima) och dynmarviol (ssp. integrifolia) forekommer hovedsakelig på Västkusten medan underarten baltisk marviol (ssp. baltica) dominerar vid Østersjøkysten. Førsta funn er fra Gotland og ble publisert av Linné i en artikkel i Kongliga Swenska Wetenskapsacademiens Handlingar 1741 (Nordstedt 1920). I artikellen skriver Linné at den "Wäxer wid Hafstranden på Gotland, men sällan".

Etymologi: Artsnavnet maritima kommer av latinsk mare (hav) og henspiller på at
arten vokser ved havet.

Tekst: 'Den virtuelle floran'


Strandreddik, også kalt strandsennep, Cakile maritima, er en ettårig plante av strandreddikslekten i
korsblomstfamilien (Brassicaceae), som vokser langs kysten ved strender.
Den er 10–55 cm lang og krypende eller svakt oppreist.
Strandreddik har forgrenede stilker og lyst blå eller bleklilla blomster.

Frøene flyter og spres over havet.
Hare og rådyr spiser strandreddiken, og kålsommerfuglens larve lever på den.

Strandreddik er krypende og vokser i strandrugbeltet på sandstrender.
Planten er rikt forgrenet, har svært smale og kjøttfulle blader som nesten ser ut som bladløse grener.
Stengelblad har 3–10 mm lange parfliker, ellers er bladene lite iøynefallende.
Fargen på stilk og blader er dypt grønn eller blekgrønn, i tørkeperioder med overgang mot gult.

Blomstene er blekt blå, blekt lilla eller blåhvite.
De har fire små kronblad, 5–8 mm lange, med gul blomsterbunn.
Blomstene sitter 2–6 stk i en blomsterklase.
Blomstringen skjer i juli-september.

Om høsten dannes en 10–25 mm lang, dypgrønn skulpe som er toleddet
med et ofte pilformet eller hornet ytterledd.I Norden vokser strandreddik (C. maritima) langs hele kyststrekningen fra Finskebukta til midtre Troms,
inklusive hele kysten av Danmark. Det er derimot bare spredte og få forekomster i Bottenviken og langs
østkysten av Sverige ned til Stockholms skjærgård.

Strandreddik i Norge vokser langs hele kysten fra Svinesund til Boknafjorden, deretter konsentrert om
Haugaland, Sunnhordland, utløpet av Sognefjorden, Sunnmøre, kysten av Romsdal, Trondheimsfjorden,
Namsos, Bodø, Lofoten, Ofoten og midtre Troms.


Det finnes i alt fire underarter i vår del av verden, som er svært vanskelige å skjelne fra hverandre visuelt:

Strandreddik, Cakile maritima spp maritima)
Østersjøreddik, Cakile maritima ssp baltica) fra Østersjøen til Sør-Norge
Nordsjøreddik, Cakile maritima ssp integrifolia) fra Mandal til Fræna
Ishavsreddik, Cakile maritima ssp islandica) fra Nord-Trøndelag til Finnmark, Island og Færøyene
Alle underarter og varianter er ettårige og har svært like utseende.

https://no.wikipedia.org/wiki/Strandreddik
Skagen, Denmark, October 2003


all pictures. : © www.vulkaner.noTekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 300
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver