Vår vidunderlige verden

Strandsmelle


Strandsmelle, Silene uniflora

 Strand-Limurt Strandglim   Merikohokki  Sea Campion  Strandsmelle, Silene uniflora, er en flerårig plante av smelleslekta, Silene, i nellikfamilien, Caryophyllaceae. Planten er lett kjennelig på det oppblåste begeret, og den skilles fra sin nære slektning engsmelle
på voksested og at strandsmelle som regel bare har en blomst per blomsterstengel.Bladene er spisse og lansettformede, og står motsatt av hverandre.
Det er kun en blomst på hver stengel (viktig skille fra engsmelle S. vulgaris som har flere).
Blomstene lukker seg ikke nattestid som flere andre hvitblomstrende smeller gjør.
Blomstene har fem frie kronblader og sammenvoskt beger med markerte, lilla-brune nervetråder.
Blomsterbegeret kan "smelles" slik som en papirpose eller tangblære.

Engsmelle vokser på strandberg og grusstrender langs hele kysten og finnes også noen steder
på grasmark og grus i innlandet og den er trolig opprinnelig i Norge.
Strandsmelle regnes av noen som en underart av engsmelle (S. vulgaris) og da som S. vulgaris ssp. maritima. Finnes opp til 1360 moh.

https://no.wikipedia.org/wiki/Strandsmelleall pictures. : © www.vulkaner.noTekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 300
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver