Vår vidunderlige verden

VårmarihåndslektenVårmarihåndslekten, Orchis

       Vårmarihandslekta, Orchis
Vårmarihand, eneste norske art. Ialt mellom 26 og 50 arter internasjonalt.
Utbredelse: tempererte og subarktiske områder i Eurasia, Nord-Afrika.

Vårmarihandslekta (Orchis) er en slekt i orkidéfamilien (Orchidaceae) med bare én art i Norge,
men det er en stor slekt internasjonalt.
Vårmarihandplantene har gjerne et antall blader i rosett fra basis, én stengel med en tett blomsterstand i
toppen bestående av mange små, rosa til purpurfargete blomster med mørkere flekker og tegninger. Blomstringen starter med de nederste blomstene og fortsetter så å springe ut langsomt oppover,
unntatt apeorkideen som starter på toppen.

Opprinnelig besto Orchis av mer enn 1300 arter, men den er blitt delt opp i flere nye slekter,
for eksempel marihandslekta (Dactylorhiza) som har røtter som ser ut som lange fingre i en hånd. Narrmarihand er flyttet til slekta Anacamptis.

Vårmarihandplantene produserer ikke nektar selv om de har nektarspore.
De baserer seg på å lure til seg insekter som tolker fargesignalet blomstene innebærer som et
signal om belønning (dvs. nektar).
Denne strategien – narrepollinering ("deceptive pollination") – er svært utbredt i orkidefamilien;
anslag på en tredel av artene er vanlig.

Artsavgrensing i vårmarihandslekta er problematisk å avgrense monofyletisk og enkelte taksa som
oppfattes som arter av noen forskere oppfattes av andre som underarter,
f.eks. underartene av vårmarihand.
I tillegg kan de aller fleste artene hybridisere med andre arter og i noen tilfelle også med arter
fra andre orkideslekter, for eksempel Ophrys og Serapias.

Medlemmene i slekten Orchis omfattet tidligere også marihandslekta (Dactylorhiza).
I eldre litteratur ble alle marihandartene regnet til Orchis, men artene med forgrenet rotknoll
er nå flyttet til Dactylorhiza, slik at Orchis kun omfatter arter med rund rotknoll.

Arter:
vårmarihand
apeorkide

https://no.wikipedia.org/wiki/V%C3%A5rmarihandslektaall pictures. : © www.vulkaner.noTekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 300
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver