Vår vidunderlige verden

VandreblomstHårfrytle, Luzula pilosa

       Vandreblomst (Lantana camara) er en liten busk i jernurtfamilien.

Den blir 2–5 m høy og dufter.
Vekstformen varierer fra ganske opprett til krypende, og av og til kan den klatre på andre busker.
Bladene er ovale, 2–12 cm lange og 2–6 cm brede med ru overflate og gulgrønn eller grønn farge.
Blomstene sitter i flate blomsterstander med de eldste blomstene ytterst og nye knopper innerst.
Frukten er et lite, svart bær.

Vandreblomst er blitt dyrket i over 300 år, og det finnes hundrevis av kultivarer og hybrider.
Noen har torner, mens andre mangler dem. Bladstørrelse, vekstform, kromosomtall og giftighet varierer.
Blomstene kan være hvite, gule, rosa eller tofarget oransje og skarlagen.

Arten hører hjemme i Mellom- og Sør-Amerika, men den opprinnelige utbredelsen er ikke nøyaktig kjent.
Den dyrkes som hageplante i alle tropiske og subtropiske strøk.
I Norge brukes den som stueplante, eller dyrkes i potter som står ute om sommeren.

Frøene spres med fugler, og vandreblomst forvilles lett.
Den opptrer som en invaderende art i de fleste varme strøk.
Arten danner ugjennomtrengelig kratt i åpent landskap, men klarer seg ikke i mørk skog.
Bladene inneholder giftige alkaloider, og drøvtyggere beiter ikke på arten
. Flere insektarter kan derimot brukes til å bekjempe planten.
Vandreblomst er tatt med i Verdens naturvernunions liste over de 100 mest
skadelige invaderende artene i verden.

https://no.wikipedia.org/wiki/Vandreblomst


all pictures. : © www.vulkaner.noTekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 300
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver