Vår vidunderlige verden

Isen på Sydpolen smelter


courtesy of British Antarctic Survey


22.mai 2002

Tirsdag 21.mai kom det igjen melding om at større isflak har brukket løs. Denne gang var
det fra Lazarev-ishyllen, et større område som består av is og snø og strekker seg fra
fastlandet og ut i den sydøstre delen av Weddel-havet.

Isflaket som brøt løs, har fått navnet D-17, og er omkring 60 km langt og 11 km bredt.


Bildet som viser de to siste C18 og C19 flakene er tatt i motsatt retning
av kartet nedenfor, der Rosshavet ligger mot syd, og isbreen mot nord.


For bare en uke siden, brakk et annet isflak løs i Chesapeake Bay. Dette var litt mindre
enn det ovenstående, og fikk navnet C-19, ettersom det lå i sone C.

22.mars 2002
Det er ikke lengere bare isbreene ved kysten som brekker itu og flyter bort. Et engelsk team har nå konstatert at også innlands-isen på den vestlige siden av Antarktis tynnes ut. Man vet ennå
ikke om dette er en økende prosess, eller om den foregår i samme tempo hvert år.

Forskere fra University College London og the British Antarctic Survey i Cambridge, hevder at
denne delen av Antarktis har tapt 31 kubikk-kilometer is siden 1992.


Pine-øyas isbre taper 4 gigatonn is i året.
(Foto: Tom Kellogg)

Tapet skyldes i første rekke den hurtigflytende Pine-øy-isbreen, den største isbreen i det vestlige Antarktis, som frakter is fra innlandet og ut i havet. I store deler av det vestlige Antarktis ligger grunnfjellet under havnivå.

For tiden så er denne isbreen 2.500 m tykk, og flyter over grunnfjell som ligger 1.500 m under havnivået, med andre ord rager det bare 1.000 moh.

Man har siden 1992 målt høyden på isbreen med 20 cm nøyaktighet ved hjelp av
the European Remote-Sensing Satellite altimeter.

Dataene viser en klar fortynning av isbreen i en 5.000 kvadratkilometer stor seksjon i Pine-øyas basseng. Noen steder har den minket med hele 10 m i tykkelse. Man har derfor beregnet den årlige minkingen til rundt 4 gigatonn (4 milliarder tonn) årlig, hvilket skal ha ført til en stigning av havets nivå på jorden med 0.01mm. Ikke alverden, men 10 ganger dette blir en millimeter,
og 100 ganger er en hel centimeter. Og det er jo ikke bare Pine-øyas isbre som smelter for tiden....
mer om dette på engelsk her
follow this link


Øverste grønne sirkel: Larsen-flaket,
og nederst Pine-øyas isbre.

21.mars 2002

Et stort stykke av isen i Antarktis har brukket løs fra det som idag går under navnet Larsen B. Dette er i et område hvor temperaturen stiger fortere enn i noe annet område på jorden i øyeblikket. Isflaket som var over 200 m tykt og dekket et område på 3.250 km², har sprukket opp i små isfjell og fragmenter, som nå driver rundt i ishavet. Dette skal være det største
stykket som har løsnet i løpet av de siste 30 år.

Det oppsprukne isflaket dannet deretter tusenvis av mindre isfjell som nå driver rundt i Weddel-havet. I løpet av de siste 5 år har Larsen B-flaket mistet 5.700 km², og er nå bare på 40% av sin tidligere minste (sommer) størrelse.

  
fra 31.januar til 7.mars, 2002

 Kollapsen ble først oppdaget på satellitbilder tidligere denne måneden ved det nasjonale snø
og is-datasenter ved Colorado-universitetet i USA. Slike brudd i isbreene på Sydpolen har vært ventet siden 1998, men man er allikevel forbauset over at 500 millioner tonn is kan ha løst
seg opp på mindre enn en måned, ifølge en glaciolog ved the British Antarctic Survey.

Larsen B-flaket er ett av mange tykke plater som blir tilført is fra isbreene lenger inne på fastlandet. Larsen-B flaket var omkring 220 m tykt. Basert på studier foretatt under flaket,
mener man at flaket har eksistert i minst 400 år, og mest sansynlig siden siste istid.

 
En rekke paralelle sprekker langs kanten på Larsen B-flaket nær Cape Alexander (Cape Foyn),
som tydelig indikerer hvor nye kalving fra isen vil finne sted.

Photo courtesy of S. Tojeiro, Fuerza Aerea Argentina, 13 March 2002.

I løpet av det siste halve århundre, har den Antarktiske halvøya hatt en temperaturstigning på
rundt 3 grader Celcius, mye mere enn den gjennomsnitlige globale oppvarmingen.
Som et resultat av dette har fem større isflak løsnet og drevet til havs.

Oppvarmingen foregår idag med ca 0.5 grader Celsius per tiår. Ialt har 7 isflak minsket med tilsammen 13.500 km² siden 1974. Her er da unntatt de områder som normalt ville ha minsket under stabile forhold.

Mer om dette på engelsk her: (BBC -Sci/Tech)
follow this link

En annen og hurtig metode som sørger for at isen forsvinner, er smeltevann som ligger oppe på isen. Når en sprekkdannelse på mellom 6 og 15 m er fyllt opp 90% med smeltevann, er kreftene her store nok til å brekke opp isen i hele dens tykkelse, opp til 200m !

Denne sesongens dramatiske begivenheter kommer ved slutten på en ekstraordinær varm sommer som ga smeltevannsdam- mene god gjennomtrengings effekt.

Dagene før det store flaket løsnet, kunne man observere at flere av dammene rett og slett forsvant, noe som beviste at sprekkene under dem nå gikk helt igjennom isen, og smeltevannet rant ned i havet under.

Riktignok er 'smeltevannsteorien' en ny teori, men mye tyder på at det er hold i den. Mere enn i isen, ihvertfall.....

 


Endringer i 'kystlinjen' (les: iskanten) fra 1965 til 1997.
Grønn linje er fra 1965, den røde fra 1992 og den blå fra 1997.


more here in english

 Tekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 300
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver