Vår vidunderlige verden

Hvor blir det av Stillehavs-øyene?


 

For ikke så lenge siden, besto Tuvalu av mange forskjellige nydelige småøyer. Det er synd å måtte konstatere at disse vakre og sjarmerende småøyene nå alle er borte, og man undred om Tuvalu blir den neste!

 

De lavt-liggende atoll nasjonene Tuvalu og Kiribati er fullstendig klar over de problemer som den pågående globale oppvarmingen medfører. Begge disse øyene har allerede mistet flere av sine vakre småøyer, og den voksende oversvømmingen av hovedøyene og mange av atollene blir mere og mer tydelig.


Tuvalu

Det er virkelig meget trist at verdens største industrinasjoner ikke har gjort seg særlige anstrengelser for å sette seg inn i de alvorlige problemer som forurensingen gjør med den globale oppvarmingen. Derfor ser det ut til at disse nasjoner ikke er rede til å ilegge seg selv de finansielle omkostninger det vil måtte medføre for deres industribedrifter å sørge for å få slutt på forurensingen - det virker mer som de er innstilt på å ofre menneskene som bor på de lavereliggende øy-nasjonene.

Når det gjelder Tuvalu og Kiribati, er det tydelig at det ikke er noen pågående assistanse og tilskudd å få fra verdens store industrinasjoner, men at de hellere må
søke å løse probleme selv med assistanse fra deres venner på jorden og deres venner
i samme situasjon i Stillehavet.


Funafuti lagunen, Tuvalu.

De løsnsinger som er tilgjengelige for disse landene er meget begrensede. I Tuvalu er alle øyene lavtliggende korall-atoller og man kan allerede se for seg at disse øyene kanskje er gått tapt i løpet av de neste 40-50 årene. Når dette er sagt, er det nødvendig å påpeke at en øy ansees som 'tapt' lenge før vannet dekker hele øya. Den er ubeboelig så snart det stigende havvannet når inn i området der matproduksjonen foregår, og det blir umulig å dyrke de tradisjonelle avlinger av babai eller taro, brødfrukter, bananer, osv, eller når disse blir uspiselige på grunn av saltvannets inntrengen.

For Tuvalus vedkommende, ser det ut til at utvandring blir den fremste muligheten,
selv om man nå har reist murer rundt hovedstaden Funafuti. Her må man se på problemet med at New Zealand, som har, og det er rosverdig, akseptert mange øyboere
ikke kan fortsette å ta imot innflyttere fra øy-nasjonene i Stillehavet. Man er nødt til å se i øynene at befolkningen på Tuvalumå se seg om etter fjernere reisemål i fremtiden.


En av Tuvalus sjarmerende småøyer!

Kiribati har på den annen side to betydelige landmasser som ikke vil bli så ugunstig berørt av stigende havnivå. Dette gjelder Christmas(Kiritimati)-øya som er ganske så beboelig, og Banaba som derimot ikke er det. I anledning den siste, så har regjeringen på Kiribati søkt om support fra New Zealand, Australia og Storbritannia til å kunne bygge en kommersiell flyplass på Banaba, og i det lange løp kan det være en fornuftig løsning for dem.

Det kan da bli nødvendig å betrakte en overføring til Banaba av et større antall
Kiribati-innbyggere som en mulig løsning. Det er da verd da å minne om at den nylige avgjørelsen om å rehabilitere fosfat-gruvene på 'topp-platået' på øya Nauru, kanskje kan gi dem en kunstig forhøyning av øya, og således sikre dem en fortsatt
levemulighet på Nauru, til tross for den stigende vannstand.


Luft-foto av Nauru.

Regjeringen på Tuvalu har nylig besluttet å begynne å gå til lovlige rettsaker mot land som er ansvarlige for drivhuseffekten, inkludert Australia. Dette betyr egentlig bare at det er en kjempemessig avstand mellom de industrialiserte nasjoner og øy-nasjonene i Stillehavet når det gjelder dette problemet. Igjen ser det ut til at man må løse det stigende havnivået i Stillehavet alene og/eller sammen med sine venner rundt om på jorden. (Er det de små fattige land i den 3.verden??? -Sitter igjen med en følelse av at vi nordmenn - og resten av vest-europa også, burde ha litt flau (les: vond) samvittighet?)


Copyright © 2002 by Jane Resture (jane@janeresture.com -- Rev. 6th March 2002)  
(Fritt oversatt til norsk etter tillatelse av Jane Resture)


   Links:
   The original version of the above: Aspects of Global Warming
   Oceania and Global Warming, more from Jane Resture.
   Global Warming Links
   Om drivhuseffekten, Klimakampagne 2002
   Climate News from Climate Change Knowledge Network (CCKN)


Tekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 300
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver