Our Beautiful World

Cranes at Lake Hornborga 2005
Traner ved Hornborgasjøen 2005 
Kraniche am Hornborgasee 2005 


April 4-5th 2005
They are back again! - De er tilbake igjen
and we were there.... - og vi er der


They came by the thousands.... - and nearly hit last year's record of 12.700
De kom i tusenvis - og nådde neste fjorårets rekort 12.700

Lake Hornborga 2005
Main Menu - Hovedmeny
Cranes in the Air - Traner i luften
Cranes on the Ground  Traner på bakken
Swans at Lake Hornborga  Svaner ved Hb-sjön
Other Birds etc  Andre fugler osv.
Previous years: Tidliere år:
Cranes   Traner
They're still there! 2012  De er fremdeles der!
Cranes - Gruidae - Traner - Gruidae


bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 225
Google
 
Web www.vulkaner.no

This page has been made with Macromedia Dreamweaver