Vår vidunderlige verden

Brillebjørn,
Tremarctos ornatus  

Spectacled Bear  Brillebjørn  Brilbeer    Ours à lunettes Brillenbär
Orso andino  Brillebjørn    Oso de anteojos Glasögonbjörn 


© www.wildanimalsonline.com

Brillebjørnen er Syd-Amerikas eneste bjørn. Den går for tiden en usikker framtid i møte,
da dens naturlige tilholdsted gradvis ødelegges. Av hvem? Av oss mennesker.

Andesbjørnen, også kalt brillebjørn, er ikke av de største. Hannen veier rundt 130 kg og
blir 180 cm lang, og hunnen veier kun rundt 50 kg.
Den har en sort pels med hvite flekker ved øyene som ser ut som briller.


Livssyklus

Ungene blir født med øyene igjenlukket, og veier omkring 300g. Øynene åpner seg etter en måned.
Ungene er svarte og har allerede de hvite eller gulaktige brillelignende markeringene.
De unge gror forholdsvis rask og ved 6 måneders alder veier de rundt 10 kg.
Ungene blir hos moren minst et år etter fødselen.
Brillebjørnene antas å lever litt over 20 år.

ARKive video - Male spectacled bear following female
Brillebjørn, Tremarctos ornatus, en hann følger en hunn.
Granada Wild, London
http://www.arkive.org


Diet
Brillebjørnen har en omfattende diet, selv om de er ganske spesialiserte på frukt og deler av en mengde planter. De spiser ofte høyt opp i trærne, så vel som av planter som vokser på bakken.
Når frukt ikke er tilgjengelig, lever den av fiberfylte planter som bromeliad hearts,
forskjellige palmeslag, orkideknoller og til og med bark på trær. I tillegg spiser de innsekter,
smågnagere og fugler.
Det hender dog fra tid til annen at de også tar husdyr, f.eks. lamaer eller Alpakke, men siden de er så få, gjør de liten skade(vår kommenter)
Text fra wwf.panda.org
http://wwf.panda.org/about_our_earth/species/profiles/mammals/spectacled_bear/

I tillegg til at dette er den eneste bjørnen i Sør-Amerika, er det også den vi vet minst om. Den er derfor, selvfølgelig, sjelden å se. I Sangay nationalpark finnes den under 3.000moh.

En forsker tilbrakte en gang 7 år i tette skogsområder for å studere denne bjørnen, og i løpet av den
tiden swå kan kun ÅTTE bjørner!


WWF har en glimrende side om 'brillebjørnen'

Nåværende bestand og spredning
Brillebjørnen finnes fra Venezuela til Nord-Argentina, inkludert Colombia, Ecuador, Peru
og Bolivia. Ifølge noen forskere, finnes det største antall bjørner langs grensene mellom Colombia,
Ecuador og Peru.

Nylig anslåtte bestandstørrelser for de fleste områder er at de er få, med et totalt anslag for
Nord-Andesfjellene, untatt det meste av Peru, Bolivia og Nord-Argentine, på noe mellom
6,000 og 10,000 individer.
Text fra wwf.panda.org
http://wwf.panda.org/about_our_earth/species/profiles/mammals/spectacled_bear/

ARKive video - Spectacled bear family feeding
Brillebjørn, Tremarctos ornatus, familiemåltid
BBC Natural History Unit
http://www.arkive.org


Hovedtrusler
Tap og oppstykking av bjørnens områder på grunn av veilanlegg, ødeleggelse av skogene for dyrking
av kokain og opium, og bruk av områder til kvegfarmer. Beskyttede områder for bjørnen er ikke store nok
for at bjørnene skal overleve innenfor disse områder.

Jakt er en av hovedårsakene til nedgang i bestanden. Lokale innbyggere dreper bjørnene av forskjellige årsaker, inkludert livsopphold, beskyttelse mot husdyr og avlinger (spesielt mais), frykt for dyrene på grunn av kulturelle årsaker. Det regnes med at rundt 200 dyr blir nedlagt hvert år.
Text from wwf.panda.org
http://wwf.panda.org/about_our_earth/species/profiles/mammals/spectacled_bear/


© Lincoln Park ZooTekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 300
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver