Vår vidunderlige verden

Jaguar,
Panthera onca  
 

Jaguaren er den største katten på den vestlige halvkule, og den tredje største i verden, nest etter løven og tigeren. Den er også en av de fire brølende kattene, men til forskjell for løvens brøl, så kommer den her i en serie hese host. Jaguaren forveksles ofte med leoparden, men jaguaren har mørke ringer på kroppen, og inne i disse ringene er det ofte mørke flekker - se bildet over til venstre.

Jaguaren kan bli opp til 180 cm lang, med halen på ytterligere 70-90cm. Vekten kan komme
opp i 180 kg, men ligger vanligvis mellom 70 og 135kg. Føden består hovedsakelig av pattedyr, fugler,
krypdyr og fisk. I dette utvalget inngår bl.a. flodsvin, tapirer, hjorter og pakaer, slanger, kaimaner, aper,
og en gang i mellom også frukt.

ARKive video - Jaguar - overview
Jaguar, Panthera onca - Overblikk
Granada Wild, London
http://www.arkive.org

Når jaguaren drar på fisketur, så anstrenger den seg ikke så veldig mye. Den står gjerne urørlig
på ganske grunt vann, og der blir den tålmodig stående i påvente av at middagen skal komme svømmende forbi. Da slår jaguaren den i svime med et kraftig poteslag, hvoretter den inntar måltidet inne på land.

Det hender at jaguaren blir drevet av sult - eller på grunn av ødeleggelse av dets revir - og kommer i kontakt
med mennesker. Den får da ganske snart smaken også på husdyr.

Jaguaren er en glimrende klatrer - og i tillegg en utmerket svømmer!, og har derfor glimrende livsbetingelser i Amazonas-bekkenet, hvor den tar seg fram uten vanskeligheter.

Det finnes også svarte jaguarer, og disse finnes vanligvis i tette skoger og kalles ofte for sorte pantere.

Jaguaren var en gang Mayenes og Atzekenes mest hellige dyr.
Den var for lang tid siden vanlig fra Mexico i nord til Argentina i syd.
I dag er den nesten utryddet på grunn av souvenirjakt -
og til dels også fordi den tok griser og kalver fra bøndene.
Jaguaren er ikke akkurat kjent for å ta
mennesker også, men ser du en en gang,
så gå allikevel ikke for nær....
Jaguaren både klatrer og svømmer godt, og tar ofte
vannlevende dyr i elvene og sjøene.

ARKive video - Young male jaguar crossing creek, attacking caiman in water and feeding
Ung han- jaguar krysser en elv, angriper en caiman i vannet og spiser den.
Granada Wild, London
http://www.arkive.org


photo by P. Chevalier ©
Vanligvis er jaguaren gul med sorte flekker
(se bildet ovenfor), men den kan noen ganger bli helt sort.
Den minner da ikke så lite om panteren. Vet du hva forskjellen
er mellom en jaguar og en panter? Jaguaren lever i Amerika,
Panteren - eller leoparden som den også kalles, i Afrika og Asia.
Jaguaren er tyngst med 150 kg mot 90kg.

Edn sort panger er en stor svart katt. Sorte pantere er mørke fargevarianter av mange slag av store katter. Ville sort pantere i Latin-Amerika er svarte jaguarer, Panthera onca, i Asia og Africa svarte leoparder, Panthera pardus.

ARKive video - Melanistic jaguar, also known as a black panther

Svart jaguar, Panthera onca, også kjent som sort panter
BBC Natural History Unit
http://www.arkive.org


Tekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 300
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver