Our Beautiful World


Nature


Vånd (Arvicola amphibius) kalles også lokalt for jordrotte og vannrotte.
Vånd kalles av og til også muldvarp, men det skyldes en forveksling med en helt annen art.
På svensk kalles den ”vattensork” mens den på dansk går under navnet ”mosegrise”.
Muldvarpen finnes ikke i Norge. Den tilhører dessuten en helt annen dyregruppe.
Årsaken til forvekslingen er nok særlig at begge artene kaster opp små jordhauger
ved munningen av sine underjordiske ganger.
Våndens jordhauger er imidlertid mer uryddige enn muldvarpens, og de innholder ofte en del gress

The European Water Vole (Arvicola amphibius formerly called A. terrestris)
is a semi-aquatic mammal that resembles a rat.
In fact, the water vole is often informally called the water rat.

Water voles reach 140–220mm in length (5–9 inches) plus a tail of 55%–70% of this.
Adults weigh from 160–350 g (6–12 ounces), juveniles weigh less but must reach
around 140–170 g (5–6 ounces) to be able to survive their first winter.

Vånd kan bli opptil 200 gram som voksen.
Kroppen er fra 12 til 20 cm, med en hale på 5-11 cm i tillegg.


Livssyklus
Vanligvis legger vånd bolet sitt under bakken i tilknytning til gangsystemet.
Den føder ungene sent om våren og om sommeren.
Drektighetstiden er ca. 3 uker, og de kan føde 3-5 kull i løpet av sesongen.
Hvert kull kan inneholde 4-8 unger. Hunnen kan pare seg like etter fødselen,
mens ungene kan reprodusere ved en alder på to måneder.
Vånd er territoriell, og når ungene er avvendt fra moren må de finne et nytt sted å bo.
Disse ungene vil gjerne spre seg til naboområder. Naturlige fiender for vånd er ulike rovfugler,
måker, hegre, røyskatt, rev, hund og huskatt.

Avsnittet om Livssykilus er hentet fra en side av "Nasjonalt folkehelseinstitutt, Postboks 4404 Nydalen, 0403 Oslo"Taken by Adrian Pingstone in February 2006 and placed in the public domain.

The mating period lasts from March into late autumn.
The female vole's pregnancy lasts for approximately 21 days.
Up to 8 baby voles can be born, each weighing around 10 gDen føder ungene sent om våren og om sommeren.
Drektighetstiden er ca. 3 uker, og de kan føde 3-5 kull i løpet av sesongen.
Hvert kull kan inneholde 4-8 unger. Hunnen kan pare seg like etter fødselen,
mens ungene kan reprodusere ved en alder på to måneder


Hva betyr dette i praksis for vår hage? La oss se:
What does this really mean to our garden? Let's see:

April 15th:
  
Far og mor / Father and mother

May 5th:
  

Family

June 1st:
  
July 1st:
  

Parents.

 
 

Children

August 1st:
  

Parents

 
 
  
Children

September 1st:
  


 
Parents.

 
  

   
   
 
Children

September 15th:


HELP!

That's of course, with only one pair in April.
According to what we saw in our garden last winter, there must have been at least 3 pairs:Or more????
.bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 225
Google
 
Web www.vulkaner.no

This page has been made with Macromedia Dreamweaver