Vår vidunderlige verden

Alm


Alm, Ulmus glabraAlm, Ulmus glabra er et løvtre i almeslekten.
Almen kan bli opptil 40 m høy, og har grå bark som på eldre trær gjerne blir oppsprukket.
I nyere tid har almen vært alvorlig truet av «almesyken».
Denne sykdommen, som skyldes en soppart, har nærmest utradert almen fra store deler av kontinentet.
I Norge, hvor almebestandene ligger spredt, har ikke sykdommen fått feste.
Flere steder på Vestlandet har hjort ringbarket en vesentlig andel av almetrærne.
Hjorten ringbarker selv de største almene i fjordliene i denne regionen og i flere naturreservater
er hoveddelene av alle almetrær ringbarket.
Alm vokser i Norge først og fremst i varme, sørvendte lier nord til Nordland.
Veden er hard og har stor brennverdi.
Tidligere ble bladverket mye benyttet som dyrefôr, og styvede, gamle almetrær er et vanlig syn.Alm, og dens to underarter, er vurdert som sårbar på norsk rødliste på grunn av sterk tilbakegang.
Ved forrige vurdering ble den vurdert som nær truet.
Almen har lett for å få en almesykesopp, den sprer seg fort og dreper trærne.
Almen er blitt utryddet i flere land i Europa og i Nord-Amerika.
I Norge har man satt opp en «branngate».
I dette området, mellom Vestfold og Telemark, blir almen overvåket nøye.
Blir en alm angrepet av denne soppen, må den graves ned eller brennes.

Norges høyeste alm idag vokser på kirkegården i Risør. Den er i overkant av 35 m høy.
Alder anslås til 200 år.

https://no.wikipedia.org/wiki/Alm

all pictures. : © www.vulkaner.no


Tekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 225
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver