Vår vidunderlige verden

Eik


10cm høy.Funnet i skogen i 2009, 10cm høy. Nå 2015.

Eik, QuercusEikeslekten Quercus, er en slekt i bøkefamilien.
Den omfatter løvfellende og eviggrønne trær og busker med en vid utbredelse på den nordlige halvkule.
Barken på stammen har vertikale furer.
Trærne er sambu med adskilte hann- og hunnblomster på samme plante.
Blomstene er samlet i rakler. Frukten er en nøtt som delvis er omgitt av en skål, cupola.


Eik ved Søve, Ulefoss, Telemark.

Jo, de kan bli store de gamle eikene...

I Norge vokser bare artene sommereik og vintereik vilt.
Sommereik har kort stamme, kort bladstilk, men lang nøttestilk.
Vintereik er motsatt med lang stamme, lang bladstilk, men kort nøttestilk,
og bladene kan henge delvis på om vinteren.
Sommereik er den mest hardføre og vokser i lavlandet på Østlandet og langs kysten nord til Møre.
Vintereik vokser i kyststrøk fra Drøbak og Vestfold til Nordfjord....men de kan også forbli små. Denne har kommet igjen år etter år
på kanten av en skogsti ikke så langt hjemmefra.


Flere utenlandske eikearter har imidlertid blitt plantet i parker og hager i Norge,
for eksempel de nordamerikanske artene rødeik, skarlageneik og sumpeik.
På Nesodden ved Røer finnes verdens nordligste sammenhengende eikeskog.
Hornborgarsjön, Sweden


Hule og grove eiker har status som utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven.
Slike trær er vurdert som spesielt viktige for naturmangfoldet.
Det skal tas ekstra hensyn til slike forekomster,
men dette gjelder ikke eiketrær som står i produktiv skog.

Svært mange insekter er spesialisert til å leve på eik.
Selv i Norge, som ligger ved nordgrensen for eikas utbredelse,
finnes det kanskje 1500 insektarter som er knyttet til eik.
Mange eikespesialister blant sopp, lav og insekter regnes som utrydningstruet i Norge.

I 2011 og 2012 ble eikekroner mange steder i Norge gasset for å få et bilde
av hvilke arter som lever i dem.
Det ble funnet 17 nye arter for vitenskapen, åtte nye for Norden og 57 nye arter for Norge.

https://no.wikipedia.org/wiki/EikeslektaFranz Eugen Köhler, Köhler's Medizinal-Pflanzen

all pictures. : © www.vulkaner.no


Tekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 225
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver