Vår vidunderlige verden
GranUlefoss-gran

Gran, PiceaSarpsborg, 2004.05.06
Grantre med nye skuddGran,
Picea abies, også kalt vanlig gran, er et tre i furufamilien.
Arten vokser i nordlige strøk i et «taigabelte» rundt Nordishavet og brukes til bygningsmateriale,
papir og møbler, samt som juletre. På engelsk heter gran Norway Spruce.
Dette kommer av at engelskmennene lærte å kjenne dette treslaget først ved kjøp av trevirke fra Norge.
I 1666 brant store deler av London ned, noe som medførte stor etterspørsel etter grantrevirke.
I dag er gran det mest dominerende treslaget i Norge, unntatt på Vestlandet.


Gamle og nye kongler om hverandre


Grantrær kan bli opptil 50 m høye. Den har flatrot som vanligvis ikke går lenger ned i bakken enn 1 m.
Blomstring i mai. Trekronen er smalt konisk, grenene ofte litt hengende og svaie.
Barken er rent brun eller gråbrun, årsskuddene kan være oransjebrune og litt hårete.
De er flate under, og har barnåler oppå.
Nålene er inntil 10 mm lange og 3 mm brede, mørkegrønne og litt blanke.
Unge hunnblomster er rubinrøde og opprette.
Konglene kan bli 10–20 cm lange, men sjelden mer enn 3 cm brede, og ofte hengende.
Kongleskjellene har rombeform, de er ovale, og spisse ytterst.


Friske skudd - og nye kongler dannes


Et grantre kan i spesielle tilfeller bli ca. 600–700 år gammelt, men roten kan være inntil 10 000 år gammel
og avgi nye, genetisk identiske trær som hver for seg gjennomlever fem prosent av rotsystemets levealder.

Granen har evne til å klone seg selv, og overlever derfor under skiftende klimatiske og biotopiske forhold.
I perioder med kulde, som i Den lille istiden i senmiddelalderen, skjøt granrøttene ut lave busker,
mens individene i tider med mildere temperaturer blir høyreiste og slanke – som i våre tider.Sarpsborg, 2003.07.06. Grankongler på fullvoksen gran, før ekornet har vært der..


I Norge vokser det både vill og dyrket gran.
Vill gran forekommer helt nord til Pasvik som spredte forekomster.

Kysten fra rett sør for Trondheimsfjorden til Rana i Nordland
er det eneste området i Europa der gran naturlig vokser ved Atlanterhavet.
Disse granskogene har et fuktig og kjølig klima og danner en særpreget naturtype
som kalles boreal regnskog, eller mer presist kystgranskog.
Naturtypen er svært rik på moser og lav, og flere lavarter har sitt eneste europeiske voksested her.


Sarpsborg, 2004.05.03
Grankongler, etter at ekornet har vært på besøk.


ooo

Varianter av gran i Norge:

Sibirgran (Picea obovata)
Ormegran, Picea abies f. virgata, med lange og hengende grener som ofte nesten ikke er greindelte.
Sitkagran, Picea sitchensis, I Norge kan arten bli over 40 meter. Barnålene
er flate, lyse, og sitter spredt og uregelmessig direkte på skuddstilken.
Sitkagranen får derfor et litt glissent utseende.
I tillegg er nålene stive og spisse og blir 15-25 mm lange.

https://no.wikipedia.org/wiki/Gran

Sarpsborg, 2003.11.07
Raindrops keep falling down from heaven...    
Levende graner; og døde graner som har tørket inn.

   
Det er mange grunner til at granene dør. Her er det vinden som har gjort sitt.


Men brukbare er de likevel. Her blir det ved til vinteren.

From our new garden and home summer 2006:No 1. to the left below.


   

No. 2 and 3 on the big picture below
Our big trees, 1-4 from left.  No. 2 and 4 are similar with the blue
cones.One of the last days of September, there was a lot of activity in top of our strange spruces.
A couple of Bramblings came along and ate up all the seeds on the blue cones.
They did not even take a look on the ordinary brown ones on the other spruces
as you can see on the next picture:What was so tasty with the blue ones?  I don't know.
Neither do I know what kind of spruce that produces blue cones.
Anyone who can help?Årmotdalen, Telemark. Sept. 2006
One day it definetively comes to an end....all pictures. : © www.vulkaner.no


Tekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 225
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver