Vår vidunderlige verden

Lønn


Photo:Ron Clausen

Lønn, Acer

       


 

Lønneslekten, Acer, er en slekt med trær og busker i lønnefamilien (Sapindaceae) i ordenen Sapindales. Den ble tidligere sammen med Dipteronia regnet til en mindre lønnefamilie, Aceraceae.


De fleste artene er løvfellende, ofte med praktfulle høstfarger.
Noen få eviggrønne arter vokser i middelhavsområdet og Sør-Asia.
Bladene er som regel som regel håndnervede og håndflikede med tre til ni fliker.
Det finnes også arter med fjærnervede, hele eller trekoblede blad,
og asklønn (Acer negundo) har ulikefinnede blad.
Hos lønn sitter bladene motsatt; platan og ambratre har også håndflikede blad,
men hos dem sitter bladene spredt.

Blomsterstanden er en klase, halvskjerm eller skjerm.
Blomstene har 4–5 begerblad, 4–5 kronblad, nektarskive, 4–12 pollenbærere og 2 fruktblad.
Fruktene sitter parvis, og frukten er en samara der frøet sitter i enden av en lang vinge.
Samaraen roterer når den faller, det minsker fallhastigheten og bidrar til å føre frøet lengst mulig vekk.


Slekten har en vid utbredelse i tempererte områder og tropiske fjellstrøk på den nordlige halvkule.
Med omtrent 126 arter har lønneslekten nest mest arter av treslektene i nordlige tempererte strøk;
bare eikeslekten har flere arter. Omtrent halvparten av artene vokser i Kina.

De tre artene som forekommer naturlig i Nord-Europa, er:
spisslønn (Acer platanoides),
platanlønn (Acer pseudoplatanus)
naverlønn (Acer campestre).

I Norge vokser opprinnelig bare spisslønn.
Platanlønn er forvillet og har gjennom sin kraftige formeringsevne blitt svært vanlig i lavlandet
rundt mange byer i Norge. Den har vist seg i stand til å modne frø helt nord til Harstad og Tromsø.
Naverlønn vokser naturlig nordover til Danmark og Sør-Sverige og blir av og til forvillet i Sør-Norge.


Mange lønnearter dyrkes som prydtrær og -busker i hager og parker.
De har vakre blad med ofte spektakulære høstfarger, interessante knopper, blomster eller frukter.

Lønnesirup tappes fra den amerikanske arten sukkerlønn (Acer saccharum)
Flere av de storvokste artene, som platanlønn og spisslønn i Europa og sukkerlønn i Amerika
har betydning som tømmertrær.
Trevirket er homogent og slitesterkt, og det brukes i trapper, til parkett, gulvbord, paneler,
lister, rekkverk, leketøy og sportsutstyr.
Virket leder lyd godt og brukes til musikkinstrumenter, som trommer og
halsen på fioliner og elgitarer.[12]
https://no.wikipedia.org/wiki/L%C3%B8nneslekten

 

Spisslønn

Spisslønn, Acer platanoides, er et løvfellende treslag fra Europa og tilstøtende deler av Vest-Asia.
Den er den eneste naturlig forekommende lønnearten i Norge.Spisslønn er et stort tre som noen ganger har ei svært vid krone.
Den blir 25–30 m høy med en stammediameter på 60–80 cm, og sjeldent mer enn 150 cm.
Stammen er kort og rett med loddrette skudd, og krona er høyt kuppelformet med tett bladverk.
Barken er lyst gråbrun og glatt på unge trær, på eldre trær mørkere og får lave ribber i et nettverk.
Skuddene er rødbrune eller olivenbrune.
Knoppene er eggformede, og endeknoppene er mørkerøde eller rødbrune,
mens sideknoppene er grønne og tiltrykte.

Bladene har 5 spisse fliker, og både flikene og tennene langs bladranden er dratt ut i lange spisser.
Bladene sitter motsatt og er opptil 12 cm lange og 15 cm brede.
Oversiden er glinsende grønn, og undersiden er lysere med små hvite hårdusker i nervevinklene.
Bladstilken er 10–20 cm lang og rødlig.
Unge greiner og bladstilk har melkesaft.
Høstfargen er som regel smørgul, men noen trær blir skarlagensrøde.

Trærne begynner å blomstre når de er 25–30 år gamle.
De er sambu med adskilte hann- og hunnblomster på samme tre, men tvekjønnede blomster forekommer.
Blomstringen er i april–mai før løvsprett, og pollineringen gjøres av insekter.
Blomsterstanden er en opprett topp med 30–40 blomster, som er 6–8 mm lange med 5 gulgrønne,
ovale kronblad, mye nektar og en emmen lukt.
Frukten er en dobbel samara der de to delene sitter i nesten 180° vinkel. Samaraen er 3–5 cm lang,
gulgrønn og spres med vinden.


Photo: AnRo0002
Lønn i blomstring

Spisslønn kan forveksles med platanlønn, men den har mattere grønne blad uten utdratte spisser,
ikke melkesaft i bladstilken, hengende blomsterstand, samaraer i ca. 90° vinkel og barken skaller av.

Veksten er rask, og den kan vokse én meter i året de første ti årene.
Unge trær tåler mye skygge, men de blir etter hvert mer lyskrevende.
Den vide krona gjør at spisslønn kaster mye skygge og hemmer veksten til andre treslag.
Den kan bli mer enn 250 år gammel.
Arten danner naturlig ikke rene bestander, men vokser spredt blant andre trær i bar- og løvskog.


Trevirket minner om andre lønnearter i farge og tekstur og er middels hardt.
Antonio Stradivari brukte på 1700-tallet spisslønn i kombinasjon med gran til å lage sine berømte fioliner.
Foruten til instrumenter brukes virket også til intarsia, møbler, dreide gjenstander og annen finsnekring.

Spisslønn er vanlig plantet som prydtre i hager, parker og langs gater og veger på grunn av
den vide krona, de vakre høstfargene og motstandsdyktigheten mot forurensning.
Det finnes mange kultivarer med ulik vekstform og form og farge på bladene.

https://no.wikipedia.org/wiki/Spissl%C3%B8nnFrom Island of Mon, Denmark

Platanlønn

Platanlønn, Acer pseudoplatanus er en europeisk lønneart.
Den vokser ikke naturlig i Norge, men er vanlig plantet i hager, parker og langs veger.
Klimaet mange steder i Norge passer godt for arten, og den er naturalisert i store deler av landet.
Treslaget vokser hurtig, tåler skygge og kan utkonkurrere naturlig forekommende arter.

Platanlønn er et stort, løvfellende tre som kan bli 30–35 m høyt med en stammediameter på 60–80 cm.
Kronen er svært vid og har ofte større diameter enn treets høyde.
Rotsystemet er tett og dypt slik at trærne tåler mye vind selv om krona er vid.
Barken er glatt og grå på unge trær, og på eldre trær sprekker den opp i flak som krøller seg i endene.
Der flakene er falt av, er stammen rosa.
Knoppene er eggformede med grønne skjell som har rødlige kanter.

Platanlønn kan forveksles med spisslønn, men den har friskere grønne blad med utdratte spisser,
hvit melkesaft i bladstilken, opprett blomsterstand, samaraer i nesten 180° vinkel
og bark som ikke skaller av.[2][4]

https://no.wikipedia.org/wiki/Platanl%C3%B8nnall pictures. : © www.vulkaner.noTekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 225
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver