Vår vidunderlige verden

Or


Or med nye skudd

Or, Alnus

Or, Alnus, også kalt older, er en slekt av trær i bjørkefamilien.

I Norge finnes to arter: gråor (Alnus incana) og svartor (Alnus glutinosa).

Gråor finnes over hele landet og vokser gjerne på fuktig grunn, men krever ikke det.
Den trives også på skrinn og steinet grunn. Den er lyskrevende og hurtigvoksende.
Gråor har lysegrå og relativt jevn bark. Den kan bli opptil 23 m høy.

Svartor har mørk furet bark. Den kan bli opptil 22 m høy, og vokser på næringsrik og
fuktig grunn på Østlandet opp til Rendal
, og langs kysten opp til Nord-Trøndelag.

I røttene til begge oreartene vokser noen knoller som inneholder aktinobakterien Frankia alni
som tar opp nitrogen direkte fra lufta.
Denne bakterien lever i en symbiose (samliv til gjensidig nytte) med oretreet som på denne
måten får dekket sitt nitrogenbehov.
Andre lauvtrær trekker ut nitrogenet fra bladene om høsten før de felles.
Ora derimot, har råd til å la nitrogenet følge bladene når de felles
. Dette vises på høsten ved at bladene på marka i en oreskog er grønne.
Det nitrogenrike løvet tilfører jorda viktige næringsstoffer, og derfor er plantelivet rikt der det vokser or.


Or er et materiale brukt i produksjon av møbler og lignende.
Det er også, på grunn av sine gode egenskaper, et mye brukt materiale i produksjon av elektriske gitarer,
og amerikanske Fender har blant annet laget gitarkropper av or siden 1950-tallet.

https://no.wikipedia.org/wiki/Oreslekten
   
Legg merke til den røde fargen på barken!
Nome, 23.02.08

all pictures. : © www.vulkaner.no


Tekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 225
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver