Vår vidunderlige verden

Andesfjellenes Fauna og Natur

Del 6. Salar de Uyuni, Bolivia

En oversettelse av Vladimir Dinets webside på engelsk med tillegg.


Click on flag for english version
view

En vandring over Salar de Uyuni, nederst til høyre..

Salar de Uyuni

Det Bolivianske Altiplano (høyland) har flere nydelige innsjøer - noen særdeles vakre, noen saltholdige og fargerike,
og noen tørre. Blandt disse innsjøene er den største saltsjøen i verden - - Salar de Uyuni, et område av hvitt salt
på 10,582 km² i utstrekning. Den er tørr det meste av året, men dekkes av en tynt lag av vann under regnsesongen
(vanligvis) fra november til mars. Saltsjøen ligger i en høyde av 3.653 moh, og det antas at den inneholder
10 milliarder tonn salt. Det kan ta flere timer å kjøre tvers over sjøen. Prøv ikke å gå.....

view
view
Utsikt fra Isla de Los Pescadores.
view

view
Kaktus, Isla de Los Pescadores.

Det er flere øyer
i saltsjøen, isolerte fjell som stikker opp gjennom saltoverflaten,
Den mest spektakulære øya, (og noen ganger full av turister) har det pussige navnet
Isla de Los Pescadores (Fiskernes øy).
view
Steinformasjon, Isla de Los Pescadores.

view
Vulkanen Tunupa (5.400 moh) danner en halvøy på nordsiden av saltsjøen.
view
Steinbro, Isla de Los Pescadores.

view
Kaktus skog, Isla de Los Pescadores.

Øya er
berømt for
sine kjempe-kaktuser, stein-formasjoner og fantastiske
utsikt.
Om nettene er det kaldt her, men om ettermid-dagen er det ikke vanskelig
å holde varmen.
view
Kaktus skog, Isla de Los Pescadores.

cactus
Acanthocalicium spiniflorum, Salar de Uyuni.
cactus
Liten Echinopsis atacamensis pasacana, Salar de Uyuni.

Acanthocalycium spiniflorum også kjent som Echinopsis violacea, Echinocactus spiniflorum, Echinopsis spiniflora, Lobivia spiniflora og Acanthocalycium violaceum.

Den kjøttfulle stengelen på en kaktus, kan opptre med karakteristiske former for de enkelte slekter: hos Echinopsis
og pinnsvinkaktus, Echinocactus, omtrent kuleformig; hos søylekaktus er den slank og søyleformig;
hos Opuntia bladformet og leddet, så den ser ut som sammenlenkede, tykke blad.

view
Echinopsis atacamensis pasacana,
Isla de Los Pescadores.

Noen kaktuser
blir over 9 m
høye og kan bli hundrevis av år gamle.
Den vanligste er Echinopsis atacamensis pasacana
(det ukorrekte navnet
"Trichoreus" fra Lonely Planet's reisebeskrivelser
har blitt spredt
over hele Internet).
view
Oreocereus celsianus, Isla de Los Pescadores.

cactus
Soehrensia nivalis, I. de Los Pescadores.
cactus
Oreocereus celsianus,
I. de Los Pescadores.
cactus
Sh. senile, I. de Los Pescadores.

bird
Når saltsjøen er dekket av vann, er det tre arter av flamingoer som bruker det til hekking. Den vanligste er Chileflamingo som finnes her i flokker på flere tusen. Fuglenes føde i denne tiden er enkelt-cellede alger som vokser hurtig i saltlaken..
bird
bird bird bird
bird
Chileflamingo,
Phoenicopterus chilensis.

Når saltsjøen tørker inn, drar flamingo-flokkene til andre områder, men flokker av varierende størrelse kan ofte sees i mindre sjøer i nærheten, særlig i Salar de Coipasa
i nord, en større saltflate som alltid har vann i midten.
bird
Chileflamingo, Laguna Coipasa.

viscacha
Vanlig art langs Salar de Uyuni's kyster:
fjell-viscacha, Lagidum viscacha,

Slekten Lagidium,de egentlige haremusene, har meget lange ører og påfallende lange værhår. Den best kjente arten er
peruansk fjellviscacha, Lagidium peruanum,som er askegrå med gulaktige sider og er stor som en kanin.
Halen er like lang som kroppen. Den lever i de chilenske delene av Andesfjellene.

Slekten Lagostomus har én art, viscachaen, Lagidium maximus, som har gråsvart pels med bredt, hvitt tverrbelte over
snuten og kinnet. Kroppens lengde 50 cm; halen 18 cm. Lever på pampas i Argentina og i Paraguay.
Pelsen er ikke så verdifull som hos de andre haremusene.

Den sydlige viscacha er en av tre sydamerikanske gnagerarter som blir referert til som fjell-viscachas
Viscacha. (av quechua), også kalt pampashare , Lagostomus maximus,gnagerart i haremusfamilien. Den største arten i familien. Bakbena er lange og kraftige. Den har store ører og lang hale. Pelsen er bløt og brun til gråsvart med et bredt hvitt bånd om snuten og kinnet. Undersiden er hvit. Kroppslengde 50–60 cm, hale opptil 20 cm, vekt opptil 8 kg.
Hannen er nesten dobbelt så stor som hunnen. De er nattaktive dyr som bor sammen i større familiegrupper og graver omfattende underjordiske gangsystemer. Forekommer på pampas og buskmarker.
Utbredt i Argentina og Paraguay. Tidligere tallrik, men har gått kraftig tilbake på grunn av jakt og giftbruk.

ARKive video - Southern viscacha - overview
Sydlig papmpashare, Lagidium viscacia, - Overblikk
BBC Natural History Unit
http://www.arkive.org


vicunas
Vanlig art langs Salar de Uyuni's kyster:
vicunja, Vicugna vicugna

vikunja, vicuña, Vicugna vicugna,partået klovdyrart i kamelfamilien. Den er litt mindre enn lamaen og guanako.
Arten er langbent, har lang hals med et lite hode, og slank kropp. Pelsen er varmt kanelbrun, med eller uten en lang
hvit man på brystet. Undersiden er hvit. Kroppsvekt 35–65 kg, skulderhøyde 70–110 cm.
Den forekommer på Puna-gressmark i fjellområder 3700–5750 m o.h. Utbredt i Sør-Amerika; Andesfjellene i Peru,
det vestlige Bolivia, nordøstlige Chile og det nordvestlige Argentina. Lever av gress.

Vikunjaen regnes i dag som en sårbar art. Den har vært sterkt etterstrebet både for kjøttets og ikke minst pelsens skyld.
Ullen er bløt og fin; hvert dyr gir ca. 1/4 kg ull. Antallet vikunjaer i Sør-Amerika under inkatiden er anslått til
1–1,5 millioner dyr. I 1960-årene var antallet trolig godt under 10 000 individer, men har senere steget til
i overkant av 100 000 dyr.


ARKive video - Vicuna - overview   ARKive video - Newborn vicuna's first steps
Vikunja, Vicugna vicugna - Overblikk, og de første skritt
Granada Wild, London -  Light & Shadow GmbH, Tyskland
http://www.arkive.org

Kan bare ikke dy meg, man må også se den neste filmen.....

ARKive video - Vicuna with young; suckling, crossing fast-flowing streams, falling asleep and in frosty habitat

Vikunja med unge; dier, krysser strøm i elv, faller i søvn, og i kaldt vær.
Granada Wild, London

http://www.arkive.orgfinch
Vanlig art langs Salar de Uyuni's kyster:
Svarthodetandesspurv, Phrygilus atriceps.


Svarthodeandesspurv, Phrygilus atriceps, er en fugl i Thraupidae (tanager) familien. Den finnes i Argentina, Bolivia,
Chile og Peru. Dens naturlige hjemsted er subtropisk eller tropisk høyland.

Den er en av 11 Sierra-finker som finnes her i Syd-Amerika. Denne er en av de mest utbredte.

Phrygilus er en art av Andes frøetende tanagere vanligvis kjent som Sierra-finker (engelsk) og andesspurv (norsk).
. Phrygilos betyr fink på gammelgresk. Noen ganger også klassifisert hjemmehørende i spurvefamilien Emberizidae,
men nyere studier har vist at de tilhører tanagerne Thraupidae.


Gruppe 1 - Hettegruppen.


Svarthodeandesspurv, Phrygilus atriceps


Peruandesspurv, Phrygilus punensis
© Peter de Haas
http://www.birdingperu.com
Peruandessspurv finnes i Bolivia og naturligvis i Peru. Dens naturlige område er subtropisk eller torpisk høylands krattskog.Gråhodeandesspurv, Phrygilus gayi
Denne finnes i åpne områder, som f.eks. skråningene i Andesfjellene - og på Pategonias stepper.
Den liknende Chilespurven finnes ikke på åpne områder.


Chileandesspurv, Phrygilus patagonicus
Finnes i skoger og skogkanter, noe som er godt å vite når man skal skille den fra den likinende Gråhodeandesspurven,
som kun finnes i åpne områder.


Gruppe 2 - Overdel for det meste grå, underdelen hvit.

Sadelandesspurv, Phrygilus dorsalis


Hvitstrupeandesspurv, Phrygilus erythronotus
Denne lever høyt oppe, mellom 3.800 og 4.500 moh.


Gruppe 3 - hannes fjærdrakt grå eller uklart brun, hunnen broget.


Gråandesspurv, Phrygilus unicolor


Dvergandesspurv, Phrygilus plebejus
Dette er den minste av andesspurvene, og den er vanlig og meget iøyenfallende og finnes i store flokker
utenom hekkesesongen. Sansynligvis årsaken til både dens chilenske navn, Plebeyo og dens latinske
Phrygilus plebejuse, som altså betyr pøbelaktig.

Gruppe 4 - Gult nebb med grå/svart underdel..

Båndandesspurv, Phrygilus alaudinus
Kullspurv, Phrygilus carbonarius


Sotandesspurv, Phrygilus fruticeti
Lever i krattskog og tett buskas. Om sommeren i Syd-Amerika kan den trekke sydover til Patagonia.

All pictures of finches above except Phrygilus punensis
© www.arthurgrosset.com/


viscacha
Mountain viscacha, Isla de Los Pescadores.

Det er uvanlig å
se noen dyr ute
på selve saltsjøen,
men på strendene
og på øyene er
det fullt opp av interessante dyr,
fra små øgler til
vicunaer ( se ovenfor)
Isla de Los Pescadores er bebodd av mange harer.(viscachas.)
viscacha
Mountain viscacha, Salar de Uyuni.

view
Oppkomme, Salar de Uyuni.
view
Innsamling av salt, Salar de Uyuni.

salt
Salt, Salar de Uyuni.
Det er noen få oppkomme, såkalte 'øyne'
(ojos del salar),
som kommer
opp gjennom
saltet. De kan utgjøre en fare
i regnsesongen
for biler.
salt
Salt, Salar de Uyuni.

Man har hentet salt her i århundreder, og for tiden hentes 25,000 tonn herfra i året. Det er derfor ikke uvanlig å se små hauger av salt på den østre siden. Det er også noen få meget gamle byer langs kanten på Salar de Uyuni..
donkey
Esel, Salar de Uyuni.

Del 7. Tiahuanaco

Tilbake til del 5

All pictures, unless otherwise stated, Copyright © Vladimir DinetsTekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 300
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver