Our Beautiful World


Diplomer fra CQCW
Awards from CQCW
for english and russian click here-


Her følger en kort oversikt over en del av diplomene du kan få fra CQCW-klubben i Russland.
For mere info på engelsk eller russisk (!) klikk her.

For alle diplomer gjelder følgende: QSO må være efter 21. september 2013, og selvfølgelig på CW.
Søknad må inneholde CALL, DATE, TIME (GMT/UTC) og BAND. QSL kreves ikke.

ISLANDS


Kort og godt, kjør antall øyer i henhold til ovennevnte liste og RSGB's IOTA liste.


ONE WEEK ITU
Diplomet utgis i 3 klasser: En uke - ITU - 10, 20 og 30 zoner.
Fra mandag kl. 00.01 til Søndag kl. 23.59. QSO med 10 qso fra hver av 10 fritt valgte ITU zoner.

Hver stasjon må kun kjøres èn gang pr band.

Tillegg gis for:
MIX BANDS QSO må kjøres på minst 4 forskjellig band (160m-10m)
SIX BANDS (seks band - ikke WARC) QSO må kjøres på minst 3 forskjellig band
WARC BANDS (30-17 og 12m) QSO må kjøres på minst 2 forskjellig band
ONE BAND (ett band)


CONTINENTS
Egne formularer kan lastes med fra CQCW

"AFRICA" 50 QSO med minst 25 forskjellige land iflg. DXCC listen.

"ASIA" 30 QSO med minst 15 forskjellige land. Minst 3 band må benyttes.

"EUROPE" 40 QSO med minst 25 forskjellige land. Minst 3 band må benyttes.

"NORTH AMERICA" 50 QSO med minst 20 forskjellige land..

"SOUTH AMERICA" 40 QSO med minst 15 forskjellige land.

"OCEANIA" 25 QSO med minst 15 forskjellige land.

"ARCTIC & ANTARCTIC"
Minst 50 poeng må oppnås på følgende måte: QSO med øyer iflg. IOTA listen i Arktiske områder, nord for den nordlige polarsirkelen,
eller syd for 60 grader syd, gir 10 poeng. Minst 1 qso med hvert polområde.

Manglende poeng kan opparbeides ved å kjøre stasjoner i de arktiske regioner av Alaska, Norge, Sverige, Finland
og Russland (nord for polarsirkelen). Her gis 1 poeng for hver QSO.


24 HOURS
MIX BANDS. Må kjøres på minst 4 forskjellige bånd, 160-10m.
SIX BANDS (ikke WARC) Minst 3 band.
WARC BANDS (30, 17 og 12m). Minst 2 band må være representert
ONE BAND (ett band)

Kontakter kjørt under tester, eller med spesielle kallesignaler gitt i forbindelse med jubileer o.l. (f.eks. LM1814 gjelder IKKE!)

24 timers programmet består av 5 grupper:

"24 HOURS WORLD - 24", "24 HOURS WORLD - 36", "24 HOURS WORLD - 51"
I løpet av 24 timer må man kjøre hhv 24, 36 eller 51 forskjellige land og territorier iflg. DXCC listen.
Det er nok med en stasjon fra et kontinent, men for 51 land må samtlige 5 kontinenter kjøres.

"24 HOURS EUROPE - 15", "24 HOURS EUROPE - 23", "24 HOURS EUROPE - 30"
I løpet av 24 timer må man ha 15, 23 eller 30 stasjoner i like mange forskjellige land iflg. DXCC listen

"24 HOURS ASIA - 10", "24 HOURS ASIA - 15", "24 HOURS ASIA - 20"
I løpet av 24 timer må man ha 10, 15 eller 20 stasjoner i like mange forskjellige land iflg. DXCC listen

"24 HOURS WAZ - 10", "24 HOURS WAZ - 20", "24 HOURS WAZ - 30"
I løpet av 24 timer må man ha 10, 15 eller 20 stasjoner i like mange zoner iflg. CQ WAZ listen

RUSSIAN PAINTERS (Russiske malere)
Programmet består av 20 diplomer med forsjellige motiv i nummerert rekkefølge. Diplomene kan oppnås uansett rekkefølge.
Når man har fått alle 20, et det en ekstra oppgave, som gir et fargerikt hefter i A4 format med alle 20 bilder.

For hvert diplom gjelder følgende:

Her er en detaljert gjennomgang av diplom Nr. 1. RYLOV ARKADIY 1917 "ZAKAT"
Antall bokstaver og tall i titelen er 21. Alle kontakter må derfor gjennomføres på 21 dager fra kl. 00.01 den første dagen til kl. 23.59 den siste.

Hver stasjon må ha en bokstav i prefiks (første del av kallesignalet) som tilsvarer navnet på kunstneren.
Derefter må første bokstav i suffiks (efter nummeret i kallesignalet) tilsvare et bokstav i maleriets tittel
For årstallet er det nummeret i kallesignalet, men stasjonen må være russisk, eller man kan erstatte et manglend russikt tall
med tilsvarende TRE andre utenlandske stasjoner med samme tall.
Hver søknad må inneholde minst 7 russiske kallesignaler.
Er et kallesignal først brukt, må det ikke brukes i søknaden for de andre 19 maleriene.

Kontakter kjørt under tester, eller med spesielle kallesignaler gitt i forbindelse med jubileer o.l. (f.eks. LM1814 gjelder IKKE!)

Kallesignaler med /A, /P, /MM, QRP etc er tillatt. Man kan bruke hvilket som helst band,
men har man kjørt alle på ett bånd vil det framgå av diplomet.

"EUROPEAN ALPHABET"

Her må man kjøre 26 statisjoner fra et land på det europeiske kontinent, hvor siste bokstav i kallesignalet er et av alfabetets 26 bokstaver, A-Z.
Kontakter må kjøres på ett band, men for MIX - på tre eller flere band.. Alle QSO må være kjørt i løpet av et år fra startdato.

Kontakter kjørt under tester, eller med spesielle kallesignaler gitt i forbindelse med jubileer o.l. (f.eks. LM1814 gjelder IKKE!)
For en liste over de forskjellige land, se sist på TABLES (http://www.cqcw.ru/tab.html)


IUCN RED LIST

Serien består av 10 diplomer for fugler, og 10 for dyr, i henhold til IUCNs liste over truede dyrearter.
Spesielt for dette diplomet er at det kun gis for kontakter på ett eller to band, men med kun ett band på hvert diplom i serien..
Har først kjør én stasjon på et band kan du kun bruke samme stasjon for et av de andre i serien, hvis det er på et annet band!
Her er det første bokstav i suffix (siste del av kallesignalet) som gjelder, men alle kallesignal må ha nummer i samsvar med
diplomets rekkefølge i serien fra 1 - 0 (10).

Kontakter kjørt under tester, eller med spesielle kallesignaler gitt i forbindelse med jubileer o.l. (f.eks. LM1814 gjelder IKKE!)----------------
OM CQCW

Medlemsskap er ikke nødvendig for å få displomene, de sendes gratis pr e-mail, og kan så printes ut på en fargeprinter, eller oppbevares på PC-en.
Men selvfølgelig er det ikke noe problem å melde seg inn heller, det er også gratis, og man blir en del av fellesskapet.
Klubben har f.t kun 325 medlemmer, men dette øker. Det er mange kjente kallesignaler blant dem.
Du kan lese litt mere her.

Tilbake til LA6CFs hjemmeside
---------------
Det finnes flere diplomer, skriv til meg og jeg skal gi deg flere oplysninger hvis det kniper med russisk eller engelsk......
Send e-mail til la6cf at vulkaner.no


Flag Counterbukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 225
Google
 
Web www.vulkaner.no

This page has been made with Macromedia Dreamweaver