Our Beautiful World

Elgåfossen/Elgafallet/Elga Waterfall/Elga Wasserfall

On the border between Sweden and Norway


Noen ganger må man bare lure på hvor lenge du
må bo på samme sted før man oppdager dets mange hemmeligheter.

Omkring 50 år tok det før vi hørte om den
høyeste fossen i vårt fylke - Østfold - og allikevel ligger den bare omtrent 1 time eller 50 kilometer
fra vårt hjem i Sarpsborg.
Har du lyst til å være med oss?


Sometimes one just have to wonder how long
you have to live in the same place, till you discover its secrets...

Some 50 years or so - before we heard about the
highest waterfall in our county - Ostfold - and yet
it was only 1 hour or about 50 kilometers away from our home.
Wish to join us?

Elgåfossen er Østfold høyeste uregulerte fossefall. Den har en
lang historie, da man har funnet steinalderplasser like i nærheten.
Man vet at tømmerdrift, sagbruk og mølle har vært i drift her helt
siden 1500-tallet.

Morsomt er også det faktum at man her finner grensen mellom
Norge og Sverige midt i fossen - og i elven ovenfor. På bildet
under går en liten bro over elven like ovenfor fossen, og som du
vil se på neste side, viser to flagg på broen hvilken side du står på..
.
 

Elga Waterfall is the highest nonregulated waterfall in this part
of Norway. It has a long history, as there have been found several
ruins of stone-age places. Also some of the oldest rockcarvings
are found nearby.

Interesting also, is to see the border between Norway and Sweden
is marked on a bridge just a bit upstream, by two flags on the middle
of the bridge. The picture below is taken from Norway, and the
person on the bridge is standing in Sweden
.
Notice the two flags on the bridge, indicating which side is in Norway, and which one in Sweden!
Legg merke til de to flagg på broen - som viser hvilken side som er Norge - og hvilken som er Sverige!


© please email
Just a bit further upstream, you will find this idyllic place. Bring your lunch along - or whatever....
Like ovenfor broen ligger denne lille idylliske innsjøen. Ta med deg lunsj hit - eller hva du nå vil ta med - og nyt det!There are a lot of different birds breeding in this area.
Amongst those are the national bird of Norway, the dipper, Cinclus cinclus.
Det er mange forskjellige fugler som hekker i dette området.
Blandt dem er norges nasjonalfugl, Fossekallen, Cinclus cinclus.
Photo: © Peter Buchner

  
But there are much more to observe here. Not far from the border, just into Sweden above the waterfall,
you can find this old box used to catch eel in the river.
The Freshwater Pearl Mussel,
Margaritifera margaritifera, in the Enningdalselven (elven=river) can be 16 cm long,
and live up to a hundred years. Because of pollution this is also on the list of endangered species.
Ikke langt fra den svenske grensen, like ovenfor fossen, kan du også finne denne gamle
ålekisten, brukt i mange årtier for å fange ål.
Elveperlemuslingen, Margaritifera margaritifera, i Enningdalselven kan bli 16 cm lang, og opp til 100 år gammel.
På grunn av forutrensing tilhører også den en truet art.


And that's it. END.


bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 225
Google
 
Web www.vulkaner.no
Free Counter

This page has been made with Macromedia Dreamweaver