Vår vidunderlige verden

Chukotka  

Del 5: Lavlands-tundra
En oversettelse av Vladimir Dinets webside på engelsk med tillegg.


Click on flag for english version


view
Cumulusskyer er sjeldned på tundraens himmel. Volchya elve-delta, Chukotka, Russia.

Det meste av Chukotka er dekket av lave fjell, mens langs kysten og den store Anadyr-elven
er det store områder med lavlands-tundra.

view
Sommer tundra, Amguema-dalen
view
Sommer tundra, Volchya-dalen.

view
Tundraen om våren, sett fra luften, Yamal-halvøya

Tundraen her oppe er vidstrakt.
Om sommeren
(juli og august)
har den et mykt teppe av lysegrønn mose, urter og små busker, med masse gress og
Cyperaceae
view
Nærbilde av tundra, Volchya-dalen
Cyperaceae
Enfrøbladet plantefamilie, urter som ligner gress og som før ofte ble kalt halvgress.
De har uleddet, fylt strå og smale, oftest renneformede ...

view
Thermokarst lakes, Volchya Valley.

Smelting av permafrost fører også til dannelse av såkalt Thermokarst , en form for dødisgroper forårsaket
sammensynking som følge av smelting av is i permafrosten.
Landskapet blir en mosaikk av våtmarker og tørt land.

tree
Dvergbjørk, Betula nana, Volchya-dalen

Noen tundra-busker er små slektninger av nordiske trær, - bjørk og vier. Høstfargene
er virkelig noe å se på ute på tundraen.
tree
Vier, Salix sp, Volchya-dalen.

Dvergbjørk, Betula nana, eller kjerringris, busk i bjørkefamilien. Opptil 1 m høy, oftest krypende.
Lodne årsskudd og små læraktige, glinsende blad, runde og taggete, mørkegrønne på oversiden; opprette rakler.
Vanlig utbredt i fjelltraktene i Norge, særlig over skoggrensen.
Det er populært å tørke høstfarget dvergbjørk og bruke den i dekorasjoner.

plant
Myrull (Eriophorum sp.), Coal Mines, Chukotka.

Myrull, Eriophorum, planteslekt i starrfamilien. Flerårige myrplanter, bladene er flate eller trådformede.
Blomstene sitter sammen i aks, de har trådformede dekkblad som vokser ut til lange ullhår ved fruktmodningen.
20 arter i tempererte eller arktiske strøk på den nordlige halvkule, i Norge 7 arter.
De vanligste er duskmyrull med flere stilkete aks, bredmyrull som ligner foregående, men har kortere og bredere blad
og vokser på kalkholdig grunn, torvmyrull som bare har ett aks, og snømyrull som også har ett aks og som er
vanlig i fjellet.

plant
Myrull, Belyaka Spit.

Myrull er den planten som er lettest å kjenne igjen av alle vekstene på Chukotka, hvor det vokser et dusin forskjellige underarter, vanligvis på våte områder. For at frøene skal spres riktig, er det vesentlig med solfylte dager.
plant
Myrull, Amguema Valley.

plant plant
Myrull, Cross Bay.
flower
Finnmarkspors (Rhododendron tomentosum),
Belyaka Spit.

Finnmarkspors er en annen plante som vokser over hele lavlands-tundraen, men dog mest på sumper og myrer lenger syd. Tidligere kjent som Ledum palustre,
men nå omklassifisert som en rhododendron, selv om den ser helt forskjellig ut
fra andre slike..
flower
Golden rhododendron (Rh. aureum), Cross Bay.

Finnmarkspors, Rhododendron tomentosum, busk i lyngfamilien. 50–150 cm høy, rustfiltet stengel, læraktige blader.
De sitter på i to år; om vinteren henger de ned langs stengelen. Hvite blomster i halvskjerm og kapselfrukt.
Busken har en sterk, aromatisk duft. Den har vært brukt i folkemedisinen (mot bl.a. revmatisme, skabb og utslett)
og som erstatning for humle ved ølbrygging, til tross for at den inneholder giftstoffer.
Vokser på myrer i Nord-Europa og Sibir. I Nord-Norge er den vanlig i Sør-Varanger, ellers temmelig sjelden.
På Østlandet finnes den spredt fra Vestfold-Østfold til Engerdal og et enkelt sted i Kviteseid, som er vestgrensen i Europa.

flower
Lapprose (Rh. lapponicum ssp. parviflorum), Cross Bay.

Lapprose, Rhododendron lapponicum, dvergbusk i lyngfamilien. 3–10 cm høy, med små, brede, læraktige blad
som er brunprikkede på undersiden. Blomstene rødfiolette, ca. 2 cm i diameter.
Lapprose er en art med bisentrisk utbredelse. Den vokser på kalkrike bergarter i fjellet, dels fra Jotunheimen
og nordvestover mot kysten, dels i Nord-Norge opp til 1600 m o.h.

flower
Lapland rhododendron, Cross Bay.

Andre varianter av denne på Chukota er sjeldnere,
men kanskje enda vakrere.
De foretrekker tørrere områder.
flower
Kamchatka rhododendron, Cross Bay.
flower
Kamchatka rhododendron, Rhododendron camtschaticum, Cross Bay.
flower
Arctic bell-heather, Eriophorum tetragona,
Cross Bay.

Andre planter i lyngfamilien dekker ofte store områder av tundraen.
flower
Arctic bell-heather, Anadyr area.
plant plant
Lappflokk (Polemonium acutiflorum), Cross Bay.

Lappflokk, Polemonium acutiflorum, flerårig art i fjellflokkfamilien. 30–70 cm høy, rett stengel, finnete blad og blå, klokkeformede blomster. Lappflokk vokser i vierkratt og på beitemark fra Ofoten til Finnmark.
flower
Lappflokk, Cross Bay.

Blå blomster er forholdsvis sjeldne på tundraen.

flower
Forget-me-not, Eritrichium villosum,
Cross Bay.(Ikke forglem-meg-ei)


Men på noen steder danner de vakre 'sjøer' av farger.
flower
Lappflokk, Cross Bay.
flower
Northern wolfsbane,
Aconitum productum, Anadyr.
flower
Arctic forget-me-not,
Eritrichium nanum, Cross Bay.
flower
Chamisso's larkspur,
Delphinium chamissonis
, Anadyr.

Hjelm – Aconitum. Aconitum, planteslekt i soleiefamilien.
Omkring 300 arter på den nordlige halvkule, særlig i fjelltrakter.
Høyvokste stauder med håndflikete blad og blomstene i en toppstilt klase.
Blomstene er uregelmessige; begerbladene er kronbladaktig farget, ett av dem hjelmformet og større enn de andre.
Dette omslutter to kronblad, som er omdannet til honninggjemmer.
De andre kronbladene er små eller mangler. Frukten er apokarp (belgkapsler med mange frø).
Rotstokken inneholder en sterk gift, akonitin.
Eneste norske viltvoksende art er tyrihjelm.

Ridderspore, Delphinium, planteslekt i soleiefamilien, høye urter med findelte blad og store, uregelmessige
blomster i klaser. 250 arter, derav mange prydplanter som også er vanlige i norske hager.
Av flerårige dyrkes en mengde former og fargevarieteter som er oppstått ved krysning og som gjerne går
under navn av D. cultorum eller D. hybridum. Hageridderspore kan finnes forvillet.
Andre flerårige arter er kashmirridderspore, D. cashmirianum, som stammer fra Sentral-Asia, kinaridderspore,
D. grandiflorum, fra Sibir og Kina, og purpurridderspore, D. nudicaule, fra Nord-Amerika.
Riddersporeartene er giftige.

flower
Sweet-flower rock-jasmine,
Androsace chamaejasme, Cross Bay.


Hvite, rosa og gule blomster er mye vanligere i lavlandet, mens røde og gule dominerer liene.
flower
Sweet-flower rock-jasmine, Belyaka Spit.
Androsace. (av andro- og gr. 'skjold'), planteslekt i nøkleblomfamilien, ca. 100 arter i nordlige tempererte strøk.
Flere arter fra Alpene er vanlige steinbedplanter.
Viltvoksende i Norge er smånøkkel

flower
Nålearve, Minuartia rubella,
Belyaka Spit.
flower
Mouse-ear chickweed,
Cerastium sp., Cross Bay.
flower
Moss campion, Silene acaulis,
Cross Bay.

Nålearve, Minuartia rubella, flerårig art i nellikfamilien. 3–6 cm høy, kjertelhåret stengel og spisse blad.
Små, hvite blomster. Vokser i tuer på tørre, kalkrike steder i fjellet.
Sirkumpolar art som har en bisentrisk utbredelse her i landet: fra Hardangervidda til Trollheimen
og fra Saltdal til Finnmark.

Cerastium, arve, planteslekt i nellikfamilien, små, oftest lodne planter med hvite blomster.
60 arter, derav 13 i Norge. Vanlig arve, C. fontanum, er en svært vanlig plante gjennom hele landet.
Vanlige i fjellet er fjellarve og brearve.

Fjellsmelle, Silene acaulis, flerårig urt i nellikfamilien. 2–5 cm høy, tett og tueformet, med smale blad og røde blomster. Fjellsmelle er forholdsvis vanlig, oftest på kalkrik grunn, i Jotunheimen til 2150 moh.

flower
Common wintergreen, Pyrola minor, Cross Bay.

Store ville blomster viser seg ikke hvert år. Noen somre er kalde og regnfulle, snøen smelter ikke før i jmuli, og det er få blomster. Snø kan også falle når som helst i løpet av året.
flower
Western bistort, Polygonum bistorioides, Cross Bay.

Perlevintergrønn, Pyrola minor, flerårig art i vintergrønnfamilien. 5–20 cm høy, med vintergrønne,
eggformete blad i rosetten og kulerunde, hvite eller rødlige blomster. Vanlig i skog og beitemark i hele landet.

plant
Bering Sea spring beauty, Claytonia acutifolia,
Russkaya Koshka Spit.
plant
Arctic daisy, Arctanthemum arcticum, Dionisia Cape.

Claytonia, planteslekt i portulakkfamilien, ett- eller flerårige urter med rosettblad og ett par motsatte stengelblad.
Røde eller hvite blomster. 35 arter på den nordlige halvkule, ingen opprinnelig viltvoksende i Norge,
men et par arter er funnet forvillet, bl.a. sibirportulakk.

flower
Lousewort, Pedicularis sp, Ioanna River.

Sommeren 2007 da de fleste av bildene på denne siden ble tatt, var varm og solrik,
så villblomstene spang fram over alt.
flower
Northern saw-wort, Saussurea tilesii, Cross Bay.

Saussurea, planteslekt i kurvplantefamilien. 400 arter, de fleste i Asias fjelltrakter. Hit hører fjelltistel.

flower flower flower
Cinquefoils: Potentilla ? cuneata (left, center), Potentilla hyparctica. Cross Bay.
flower
Siberian anemone, Anemone sibirica, Cross Bay.
Den arktiske sommer er kort, men meget intens.

flower
Locoweed, Oxytropis sp., Vrangel Island.

Høsten begynner allerede
i august. .
flower
Sea pink, Armeria maritima, Sbornaya River.

Anemone, planteslekt i soleiefamilien, 150 arter i tempererte strøk. Flerårige urteaktige vårplanter med jordstengel,
et trebladet svøp et stykke nedenfor blomsten og blomst med enkelt, hvitt eller farget blomsterdekke og tallrike pollenbærere. Frukten består av mange smånøtter. Viltvoksende i Norge er hvitveis eller hvitsymre og gulsymre.
Mange arter dyrkes som prydplanter, f.eks. A. japonica og filtsymre med hvite blomster, A. apennina, som er blåblomstret
og A. coronaria, som har røde, blå eller hvite blomster.

Oxytropis, mjelt, slekt i erteblomstfamilien.
Ligner Astragalus, men blomsten har broddspisset kjøl, og røttene har oppsvulmede knuter.
300 arter i nordlige tempererte strøk, derav mange fjellplanter.
I Norge er det tre arter. Reinmjelt, Oxytropis lapponica, har blåfiolette blomster og vokser på kalkgrunn i fjellet fra
Hardangervidda til Finnmark. Stor plantegeografisk interesse har to hvitblomstrede arter:
Den ene er markmjelt, Oxytropis campestris, som i Norge forekommer i to underarter, hhv. i Finnmark
(russemjelt, Oxytropis campestrisssp.sordida) og i Ryfylke (skredmjelt, Oxytropis campestrisssp.scotica).
Den andre er masimjelt, Oxytropis deflexassp.norvegica, som finnes på to lokaliteter i Finnmark,
og som er en endemisk art som har sine nærmeste slektninger i fjellene ved Bajkalsjøen.
Skredmjelt og masimjelt er begge totalfredet i Norge.

Fjærekoll, strandnellik, Armeria maritima, flerårig urt i hinnebegerfamilien. 10–40 cm høy, med linjeformete blad i tett
rosett og bladløs stengel med lyserøde blomster i en hodeformet kvast.
Fjærekoll vokser på strandenger og svaberg, ofte nær sjøen. I Norge er den vanlig langs hele kysten til Vest-Finnmark.

view
Volchya elvedelta, Chukotka, Russia.

Del 6. Lavlands-tundra (fortsatt)

Tilbake til del 4

All pictures, unless otherwise stated, Copyright © Vladimir Dinets
En del utfyllende tekster på disse sider: Store Norske Leksikon, http://www.snl.no
(disse tekster begynner vanligvis med uthevet skrift)Tekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 300
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver