Vår vidunderlige verden

  Kazakhstan
Dets folk og dets fantastiske natur  
Del 3 - FaunaDet vokser over 6.000 forskjellig planter i Kazakhstan.
I åpne områder et det mulig å møte omkring 500 forskjellige fuglearter, 178 forskjellige pattedyr, 49 reptiler, 12 amfibier, og i elver og innsjøer - 107 forskjellige fiskeslag.

Når det gjelder innsekter, ormer, edderkopper, krepsdyr osv finnes det ikke mindre enn 30.000 slag.
insects.
Det er dessuten også kun i Kazakhstan at du finner slike merkelige dyr som Transcaspian urial, long-needle hedgehog
og noen ville kattedyr: caracal og desert cat. Det finnes også en mengde slim goitred gazelles,
deserted birds - Steppehøne ,Syrrhaptes paradoxus , wheatear and larks.Tien Shan landskap. Her er det lett å observere både fuglekonge, Regulus regulus,
musvåk, Buteo buteo og tårnfalk, Falco tinnunculus

Copyright © 2010 10,000 Birds.

Skråpningene på nordsiden av Tien Shan er dekket av nåleskog, og vest Tien Shan -med lave busker og
enger, dalførene har eple- og nøttetrær med skoger, mens toppene er dekket med evig snø og isbreer.


Lammegribben, Gypaetus barbatus, med et vingespenn på over 3 meter!
Photo: Richard Bartz, Munich aka Makro Freak
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bartgeier_Gypaetus_barbatus_front_Richard_Bartz.jpg

Bare her er det mulig å møte et skikkelig pelskledt dyr, Tien Shans brune bjørn, Siberian ibex, og når det gjelder fugler:
den berømte lammegribben, Gypaetus barbatus, hvis vingespenn er på over tre meter,
altaihøne, Tetraogallus altaicus (kalles også fjellkalkun), snow vulture (?),
himalayagribb, Gyps himalayens som er favoritten til jegere i Kazakhstan, og så har vi kongeørnen, Aquila chrysaetos,
og endelig flere finker i fjellene og til slutt alpekråken Pyrrhocorax pyrrhocorax, for bare å nevne noen.

I Altai-fjellene i Kazakhstan,dekket med taigaskoger, møter du store elger, vakre østasiatiske wapiti - eller hjorter,
den berømte sobelen og endelig sibirstripeekorn, Eutamias sibiricus.

  
Photo credit: Brent Huffman, http://www.blueplanetbiomes.org/saiga.htm

Saigaen, eller steppeantelopen, Eutamias sibiricus, en gang kommet flakkende tvers over det eurasiske
kontinent til Alaska. I dag finnes det bare på noen få steder på de tørre steppene og ørnene i Mongolia,
Kazakhstan, og Kalmykia.

Steppeantilopen har et pussib utseende. Mest uvanlig er dens store neseparti. Dens indre struktur er sammensatt
av et innviklet nettverk av ben, hår og annet. Under sommertrekket hjelper det til å filtrere ut støv som virvles
opp av hjordene, og det kjøler ned dyrets blod. Om vinteren varmer nesen opp den kalde luften før den kommer
ned i lungene, og derved reduserer den varmetapet i kroppen.
Info this frame from http://www.blueplanetbiomes.org/saiga.htm

Her i Kazakhstan er det også mulig å se tiur, Tetrao urogallus, jerpe, Bonasa bonasia og fasaner.
Ved den høytliggende fjell-innsjøen Markakol i syd-Altai er det laget en nasjonalpark for beskyttelse av flora and fauna,
men spesielt fisk. På mange andre innsjøer er det en mengde vadefugler. Og i skogene ved innsjøenes kyster, finner man
hekkeplasser for slike sjeldne fugler som høker og svartstork, Ciconia nigra, og høyere oppe altaihønen.Photo from http://petcrunch.blogspot.com/2009_01_01_archive.html
En tam kongeørn jager en hare under en tradisjonell jaktkonkurranse i sentral-Kazakhstan.
Kazakhstan's nasjionalsport Sayat - eller jakt med kongeørner - er populær i dette området.
Haren på bildet ovenfor unnslapp ørnen.

Kazakhstans stepper er storslåtte. Den spesielle sjarmen ved dem kommer av de ferske- og salt-holdige innsjøene,
der det er tusenvis av vadefugler og kystfugler - deriblandt mange arter av ender, gjess, måker, svaler og hegrer.

Ved siden av innsjøene her i det sydlige Kazakhstan er det områder med beskyttet furuskog.
Mange rovfugler lever både her og på steppene, kongeørn og mange falkearter.


Storfugl - eller Tiur, Tetrao urogallus
Source: http://www.belforest-centre.com/images/animals/capercailye/capercailye_002.jpg

Ørknene i Kazakhstan er noe for seg selv. Først og fremst er det utstrakte leirsletter dekket med busker.
Her finnes en mengde reptiler, den sentralasiatiske skilpadde, den største av firfislene,
den grå 'monitor' firfislen, Varanus griseus, som bare lever i Kyzylkum-ørkenen, mange slags gekkoer og 17 arter
av slanger, hvorav tre er giftige.
En spissmusart?, engelsk: The Piebald Shrew (Diplomesodon pulchellum) tilhører de minste dyrearter i verden. world – the shrew.Kroppen veier omkring 10 gram. Den lever i ørkenen i Kazakhstan og Turkmenistan,
men unngår områder med drivende sand. I Russland finnes den syd for Astrakhan regionen og er anerkjent
som et sjeldent dyr. I Kazakhstan er den inkludert på den RØDE LISTE som en truet dyreart.

Musene er noen interessant dyr. Deres stoffskifte er usedvanlig høyt. De spiser en masse mat veldig fort.
De fleste av dyrene vil dø hvis de ikke får noe mat i mere enn tre timer. Dieten består hovedesakelig av firfisler
og innsekter. Musen kan fange en firfisle nesten to ganger sin egen størrelse og spise den i én jafs.

Nå skal det dog sies at livet i ørkenen har ført til at musene har klart å tillegge seg perioder der de nærmest
går i dvale, når vann og mat ikke er tilgjengelig.

Photo and text in this frame: http://www.moscowzoo.ru/get.asp?Id=N232
Krøllpelikaner, Pelecanus crispus, ved Irgiz-Turgay
(photo courtesy GEF/UNDP) (Courtesy Photo)

The work of conservation groupsMange dyrebeskyttelsesgrupper og statlige departementer har medvirket
til etableringen av nye naturreservater på steppene i det nordvestlige Kazakhstan.

Irgiz-Turgay-prosjektet har ført til økt beskyttelse av den sjeldne saiga-antilopen og til flere truede fuglearter.
Men miljøforkjempere sier at det kreves mye større anstrengelser for å beskytte et område på mere enn
6 millioner hektar av Kazakhstans stepper.


Llandskap fra Irgiz-Turgay
(photo courtesy Sergey Yerokhov)

Siste år dannet forbundet for bevaring av biovariasjonen i Kazakhstan to spesielle undersøkelser ved sjøene
i de lavere deler av Irgiz og Turgay elvedeltaet og fant mer enn 300 par av dalmatiner-pelikanene, Pelecanus crispus, og mer enn 300 individer med hivthodeender, Oxyura leucocephala. Og det totale antall vannfulger
sommeren 2006 var omkring 250.000. Om høsten 2005 var det rundt 200.000.

Krøllpelikanen's hekkeområder inkluderer Sentral Asia, Syd Kaukasus, Russland, Ukraine og Iran.
Etter en kraftig nedgang, ser bestanden nå ut til å ha stabilisert seg på opp mot 20,000 individer.

Hvithodeendene hekker hovedsakelig i Russland og Kazakhstan, men også Sentral Asia, Iran,
Afghanistan, og Armenia. Man antar at antall individer har minsket til rundt 10,000.

text and photo in this frame http://www.rferl.org/content/article/1075716.htmlTilbake til del I - Folket
Tilbake til del II - Naturen
Tilbake til Asia meny
Tilbake til Index

see also
http://www.birds.kz/photosonlye.html


http://aboutkazakhstan.com/about-kazakhstan-flora-and-fauna

http://www.orexca.com/photogalleryfull/1053

 
sobe

Tekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 300
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver