Vår vidunderlige verdenTang som dekker stranden ved Es Grau.
Photo: http://lasaboga.org/web/node/312

Hvorfor er det så mye tang på strendene her?  

MENORCA
Balearene, Spania
Posidonia oceanica
(vanligvis kjent som Neptune Grass eller Mediterranean tapeweed [engelsk] ) er en art sjøgress
som er hjemmehørende i Middelhavet. Det danner store undersjøiske 'enger' som er en viktig del av økosystemet.
Frukten flyter fritt, og er kjent i Italia som 'havets oliven' (l'oliva di mare).
Baller av fibermateriale, kjent som egagropili, vaskes konstant opp på nærliggende strender.
http://en.wikipedia.org/wiki/Posidonia_oceanicaPå stranden her i Es Grau og på Sa Mesquida, var det en masse av disse runde tingnene, laget av en slags fiber av noe.
Første gang vi så dem, lurte vi på hvor de kom fra.
Det gjorde vi lenge, og de lå overalt på stranden.
Der er hva vi skrev da vi var her nede. Da vi kom hjem lærte vi mere.

Ballene, eller aegagropiles,er altså sammensatt av fiber som er tilbake fra rester av ilandrevet Posidonia oceanica.
Over tid, blir døde fibrer fra denne undersjøiske planten, blandet sammen av bølgene.
Den stadige rullingen av havet danner etterhvert baller av dette, og vasker dem opp på stranden.
http://www.ubcbotanicalgarden.org/potd/2008/02/posidonia_oceanica.phpPosidonia oceanica er en plante hjemmehørende i Middelhavet Mediterranean med røtter, stengel, blad og frukt under havets overflate
og ned til en maksimumdybdel på 40 meter.

Posidonia (som vi på norsk kanskje kan kalle neptungras) som er en slektning av ålegras. Begge hører til ålegrasfamilien (Zosteraceae)

Planten danner store undersjøiske enger, og disse tilhører noen av de viktiske økosystemer i Middelhavet, tilsvarende verdien
av skogener på fastlandet.


Posidonia oceanica
This photo is selected for Google Earth [?] - ID: 51093059

Man mener at det på Balearene og Pitiüses (Formentera, syd for Ibiza), er rundt 750 km2 områder med Posidonia,
som befinner seg på sandfyldt havbunn, men sjelden på stein og klippefyllte områder.
De sørger for store mengder oksygen og orgasnisk materiale, og bidrar også til balansen av avsetninger som danner
barriere-rev, og opprettholder stabiliteten på kysten, samt beskyktter strendene fra erosjon

De store områdene med Posidonia er også en kilde til stor biologisk mangfoldighet, etttersom de er bosted for utallige
vekster og dyreslag, hvorav noen i dag trues med utryddelse. Posidonia har en årlig vekstsyklus, og de døde bladene
blir lagt opp på strendene, og beskytter dem fra erosjon på grunn av bølgene som bryter under stormer.

Det fortelles at det nylig (oktober 2011) forsvant deler av en av de største strendene her under et uvær.
Se lignende tilfelle på La Gomera på Kanariøyene her:2001 - den nydeligste sandstrand


2005 - dagen førdagen etter - og ingen kunne begripe hvor det var blitt av sandstranden....

Selv om vitenskaps- og forskermiljøet har anerkjent viktigheten av å opprettholde kvaliteten av kystfarvannet, og til å danne
og beskytte strendene, så er disse Posideon-områdene truet, bl.a. på grunn av ukontrollert kasting av søppel som forurenser vannet,
konstruksjonen av nye havneområder, kaier og diker som forårsaker endringer i de marine strømmer, regenereringen av strender
med flytting av sand fra havbunnen og opp på land, ulovlig trålerfiske, neglisjering av ankringsforbud for båter på spesielle steder
og endelig innførselen av fremmede arter som Caulerpa taxifolia.


Caulerpa taxifolia.
Photo: National Oceanic and Atmospheric Administration, USA (public domain)

Man mener at denne Caulerpa taxifolia opprinnelig ved et uhell ble sluppet ut i havvannet i Middelhavet like utenfor det Oceanographic Museum i Monaco i 1984. Ti år senere hadde Caulerpa vokst og dekket 30 kvadratkilometer,
og hindret de lokale plantene fra å vokse og dette ga den da klengenavnet "Morder-tangen".
Caulerpa tar nå over havbunnet og hindrer den normale næringstilgangen for andre avhengige lokale planter.
http://en.wikipedia.org/wiki/Caulerpa_taxifolia

Endelig kan det sies at man i 1993 fikk Unesco til å erklære Menorca til et bioreservat på grunn av den viktige arkeologiske
og mangfoldige fauna øya har, blant annet de viktige Posidonia-områdene.

Test above, except for Caulerpa taxifolia
http://www.eivissaweb.com/reports/natural-areas/prairies-of-oceanic-posidonia/3/#inicicont

KLIKK HER FOR Å GÅ TILBAKE TIL MENYENTekst Meny - Hurtig veileder til våre sider
Google
 
Web www.vulkaner.no


bukkm.gif
DYR

over 250

birdm.jpg
FUGLER

over 500

flower.jpg
FLORA

over 300
dolphin.gif
HAVDYR
globe.gif
REISER
globe.gif
VULKANER
This page has been made with Macromedia Dreamweaver