Active volcanoes / Aktive vulkaner:
Anatahan, Marianene, Stillehavet  Den avlange 9 km store øya Anatahan består av to sammanvokste vulkaner med en
2.5 x 5 km, Ø-V gående rygg, dannet av to overlappende kratere. På bunnn av det steile østlige
krateret er det bare 68 m. over havnivå. Mangelen på vegetasjon på de nyligste lavaflommene
tyder på at utbruddene foregikk i Holocen alder, dvs. i tiden før år 10.000 fvt.
(Meijer and Reagan 1981).

En gang bodde 266 mennesker på ialt 3 nå ubebodde øyer på de Nordlige Mariana-øyene,
Anatahan,Alamagan og Agrihan. Hver av øyene har sitt store vulkankrater. Folk fra disse
nordlige øyene ble evakuert til Saipan i april 1990 på grunn av økende jordskjelvaktivitet
nettopp på Anatahan.

5. February, 2008
Satellitbilder fra den 3. februar viser en svak askesky som går vestover fra vulkanen i en lengde på ca 100km.
Det er ikke mulig å se høyden på skyen fra tilgjengelige data, men den er sansynligvis 1.500 moh.
Alarmberedskapen for luftfarten er satt opp til ORANGE. Det registreres rystelser rundt vulkanen,
og svoveldioksyd fortsette å komme opp iflg. satellitdata. Det er likevel ingen ting som tyder på at Anatahan bygger
opp til en mere energisk utbruddssekvens. Utbrudd av vulkansk aske, gass og damp vil sansynligvis fortsette,
og kan medføre fare for lavtflygende fly in en omkrets av 15 km i vindretningen fra vulkanen.

Tirsdag 31. mai 2005

En askesky sett stige opp fra Anatahan vulkanen på dette foto tatt fra et fly omkring kl. 14.30 lokal tid søndag 29. mai. Anatahan-øya kan skimtes under askeskyen. Photo: © Agnes E. Donato

En askesky fra utbruddet på Anatahan fortsetter og berører siktbarheten for skips- og luftfarten
i området, med stadige askeutslipp til tross for avtagende seismisk aktivitet. I en felles rapport
melder U.S.G.S. og katastrofesenteret på Saipan at sikten i går var mindre enn 3 nautiske mil
under skyen. Søndag rapporterte to skip under askeskyen i Philippine-havet om en siktbarhet på
mellom bare 1,2 og 2,5 nautiske mil.

Etter å ha studert fotografier tatt av den luftbårne værvarslingstjenesten kunne de samme kilder rapportere at en askesky steg opp til nesten 5.000 m over vulkanen. Skyen, som dog var mindre tett enn søndagens strakte seg omkring 450 nautiske mil NV for Anatahan.

En tynnere askesky med islett av vulkansk smog strakk seg omkring 1.300 nautiske mil fra VSV til NV for vulkanens topp, og påvirket siktbarheten. Men de sa også at den seismiske aktiviteten hadde avtatt siden i går, etter å ha økt de foregående dagene.

Fredag 8. april 2005

Plume from the Anatahan volcano images on April 5 from a satellite.
Credit: NASA GSFC, MODIS Rapid Response Team

Kl. 10.00 lokal Anatahan tid den 8. april: Siden det eksplosive utbruddet fra Anatahan
den 6. april har den seismiske aktiviteten vært lav, godt innenfor det som er normalt.
Den fortsatt aktive askeskyen når minst 115 nautiske mil vestover fra øya.

Torsdag 7. april 2005
Vulkansk aske dekket himmelen over de nordlige Mariana-øyer i går, og førte til at kjøretøyer måtte bruke sine dagslys midt på dagen, samtidig som katastrofesenteret ble bombardert med forespørsler fra panikkslagne øyboere. Sterk svovellukt fyllte luften og morgenhimmelen
var mørk som natten. Det var som midt på natten klokken 9 om morgene. Det var så mørkt
at gatelysene, som slåes av og på av automatiske følere, hele tiden slo seg selv på og av.

Onsdag 6. april 2005
Anatahan har hatt et større utbrudd, og har sendt en tykk askesky mer enn 15.000 meter opp
i luften og formørket himmelen. Myndighetene satte onsdag forbud mot all trafikk i nærheten
av Anatahan, og lufttrafrikken bør unngå å komme nærmere enn 18 km fra vulkanen.

Barn ble sendt hjem tidlig fra skolen etterhvert som aske falt ned over Saipan og Tinian,
men det er ikke meldt om skader eller andre ødeleggelser så langt. Seismiske signaler begynte
langsom å øke tirsdag kveld lokal tid, og nådde høyden omkring 5 timer senere.
CNN
Anatahan har sendt opp aske og gass i noen tid, men utbrudd i dag morges var større en vanlig.
Ifølge NWS er det et 'ganske stort utbrudd, muligens det støreste siden det første utbruddet
for noen år siden, og ved å studere radarbilder kunne man se askeskyen nå opp i minst
15.000 m høyde..

Sammen med dem som har åndedrettsproblemer, bør spebarn, barn og eldre ikke oppholde
seg utendørs i lengere tid av gangen. Sivilforsvaret holder øye med situasjonen. Så langt har
enda ikke lufttrafikken ved Guam International Airport blitt berørt av asken..
www.kuam.com

Mandag 17. januar 2005
Utbruddene har økt i intensitet, men er ikke så hyppige. Sent den 15. januar falt den seismiske
aktiviteten til nær null i noen timer, for så å nå ny rekord for dette året, 50 prosent over forrige
høydepunkt tidligere i år. Askenedfall har nådd Saipan, omkring 120 km syd for Anatahan.
Den tropiske orkanen Kulap har endret vindretningen og fører nå aske og vulkansk materiale
mot ubebodde øye nord i Mariane.

Som alltid, er det noen beboere som har forvekslet askenedfallet med normalt støv, og har ikke
tatt de nødvendige forholdsregler for å unngå berøring. Beboere har fortsatt med sine utendørs
aktiviteter i helgen, som svømming, picnics osv, til tross for endringen i luftkvaliteten.
Helsedepartementet har utstedt 'helseråd for vulkansk aske' gjeldende for hele øyområdet lørdag.
Rådet oppfordrer beboere, spesielt barn og eldre og folk med lungeproblemer som f.eks. astma,
til å holde seg innendørs. Mellom kl. 9 og 10 i går formiddag, kunne man merke en sterk
svovellukt i Saipan. Beboerne ble da oppfordret til å beskytte sine vannkilder fra fallende
vulkansk aske. Vannsisterner skal være stengt og tildekket, og takoppsamlingssystemer avslått.
Beboerne oppfordres i tillegg til bare å drikke vann på flasker inntil deres alternative vannkilder
er blitt fluorbehandlet og klarert for alle vulkanske stoffer.

Fredag 25. mars 2005
Den 24. mars, rapporterte Washington Volcano Ash Advisory Center (WVAAC) at vulkansk
og seismisk aktivitet økte i uken fra 14-21 mars. Fra den 14 til den 17. økte seismisk aktivitet
og en dampsky sto noen få hundrede meter over vulkanen. Det indre østlige krateret er nesten
helt fyllt med lava og lapille. Iflg. seismiske data begynte et mindre utbrudd den 18.mars
kl. 15.44 lokal tid. Den 19 mars utstedet WVAAC advarsel om at en askesky lå i en høyde
av 4.000 moh. Mindre eksplosjoner begynte den 20. mars og varte i 14 timer. Ingen utbrudd
er synlige på satellitbilder i øyeblikket.

Tirsdag 11. januar 2005

Siden den 6. januar har hyppigheten på eksplosive signaler økt langsomt til omkring det dobbelte
natten mellom den 9 og 10, med eksplosjoner hvert 3-10 sekund. Den 10. januar sankt så
hyppigheten til det halve ved begynnelsen av dagen, for så å øke til det dobbelte igjen sent på
ettermiddagen. Ved midnatt i natt var det tilbake til det halve igjen. Askeskyen når 100 km
eller mere med vinden i øyeblikket.

Mandag 10. januar 2005
Eksplosjonene har gradvis økt i størrelse med omkring 40 prosent, siden de begynte, og de
kommer nå med bare 10 sekunders mellomrom. Det pågående strombolske utbruddet er
meget likt det foregående i april-juli 2004
.USGS
"Hver gang det er eksplosjoner, kommer det svarte blokker -- noen ganger røde -- de blir
kastet flere hundre meter opp i luften", sa EMO's Juan Takai Camacho,som var med på en
overflyvning over øya fredag.

I løpet av den 45 minutter lange overflyvningen, sa Camacho at han ikke kunne observere
noe tegn til at lava flommet ut fra krateret. Med de nye hyppige utbruddene, kan aske igjen
begrave Anatahan, som Camacho sa nå syntes å ha fått tilbake sin grønne overflate etter
at nesten en million kubikmeter aske ble lagt igjen over øya og havet etter det store utbruddet i
2003. Tykk aske som nå strømmet ut fra krateret gjorde overflyvningen vanskelig denne gangen.
Pacific Daily News

Lørdag 8. januar 2005
VAAC rapporterte en askesky kl. 02.25 GMT(UTC) den 6. januar, i en lengde av 60 km
vestover fra Anatahan, og omkring 20 km bred. I løpet av de siste 48 timer, har seismiske signaler
endret seg fra harmoniske skjelv til noe bredere bands skjelv med tidvise eksplosive signaler
oppfanget av mikrofonene, med opptil flere ganger i minuttet. Et relativt full skala strombolsk
utbrudd er nå underveis, slik det har vært nå i 2 dager. Utbruddsarten og aktivitetsnivået er både
meget likt toppen av aktiviteten som ble nådd under de foregående utbruddene i april-juli i fjor.

En overflyvning ble foretatt av EMO i går. Rapporten vise en askesky opp til en høyde av
omkring 2.000 moh. En kuppel er synlig i krateret, og bomber ble kastet opp i 700 m høyde over
toppen. Man tror at askesøylen nå har beveget seg 100 km eller mer i vindretningen.
USGS

Fredag 7. januar 2005
Vulkanen ble aktiv igjen tirsdag. Selv om vulkanen ikke i øyeblikket er farlig for luftfarten, kan
situasjonen forandres hurtig, og fly bør passere på motsatt side av vindretningen, eller minst 30 km
på den andre siden. Dette er det fjerde utbrudd fra Anatahan siden den plutselig våknet til live
i mai 2003, da den sendte røyk og aske 9.000 m opp i luften. Tre flyselskap, Continental
Micronesia, Air New Zealand og Japan Airlines - har bekreftet at det seneste utbrudd nå når
opp i 4.500 m høyde. Anatahan-øya er for tiden forbudt område for andre enn vitenskapelig
ekspedisjoner. Dette skulle gjelde til slutten på januar, men man kan vel formode at forbudet
nå blir forlenget?
http://www.news.com.au

Torsdag 6. januar, 2005
Det tredje utbrudd i historisk tid fra Anatahan-vulkanen kom den 4. januar i år. Etter to dager
med tidvise mindre LP-skjelv, , begynte det hittil mindre utbrudd like etter kl. 05.40 GMT(UTC),
ledsaget av langsomme harmoniske skjelv. Ingen store eksplosjoner har intruffet enda, heller
ikke merkbare signaler i de to mikrofoner som er utplassert. Tårnet på Guam bekreftet at en
lav skysøyle med aske kunne iakttas i en høyde av et par hundre meter om morgenen den
5. januar. Seismiske signaler antyder at magma med lav viskositet ligger nær overflaten,
men med kun et svakt trykk nedenfra.
USGSTorsday 27 juli, 2004
Seismisk aktivitet på Anatahan nådde det høyeste nivå i år den 23. juli.
Den dagen sørget strombolske eksplosjoner hyppig å kaste vulkansk materiale flere hundrede
meter opp i luften med bare sekunders eller få minutters mellomrom. Den 26. var det nærmest
kontinuerlige utbrudd av aske og gass. Den 27. juli avtok den seismiske aktiviteten til meget
lave nivåer sammenligned med de siste to måneder, og all aktivitet var for nedadgående.

Torsdag, 20. mai 2004
I perioden 13-17 mai, fortsatte den vulkanske aktiviteten ved Anatahan. Eksplosjoner sendte
tidvis vulkansk materiale hundrevis av meter opp i luften. Den 17. mai var den frigitte
seismiske energi nesten doblet i forhold til de foregående dagene, men nå likevel godt under
toppnivået den 24. april.
(http://www.volcano.si.edu)


Modell mot NNV mot øyas sydlige skråning. Anatahan øya er ca 9 km i lengde. SB2000 data
er samlet av R. Dziak. Digital bearbeiding av modellen av Anatahan er laget av Steve Schilling
(U.S. Geological Survey) geo-referert med kontrollpunkter levert av Frank Trusdell (U.S.G.S.).

Tirsdag, 27. april 2004
En aske-advarsel for flytrafikken i området rundt askeskyen fra vulkanen på Anatahan
ble trukket tilbake i går. Imidlertid fortsatte den seismiske aktiviteten på øya å øke fortsatt,
iflg. en rapport datert kl. 16.00 lokal tid i går.

Askeskyen blåste i går vest-nordvest, og vekk fra bebodde øyer i Samveldet av de nordlige
Mariana-øyene.
Etter utbruddet lørdag, kunne en gruppe vitenskapsmenn som tilfeldigvis
befant seg i Saipan, ta en helikoptertur til Anatahan. De kunne da bekrefte at askeskyen nådde
opp i 1.200 m høyde, men at vinden drev den enda høyere.

(From Pacific Daily News)

Mandag, 26. april, 2004
Anatahan's vulkan fortsetter å sende ut masse, med utbrudd som kan sammenlignes med siste
års utbrudd, og askeskyer som når 1200-1300 m opp i luften. Den seismiske aktiviteten
økten anda mere søndag, selv om man har rapportert høye nivåer hele uken. Så langt har
det allikevel ikke fallt aske over Saipan.

Styrken på utbruddene nådde "et så høyt nivå som ikke har vært siden sommeren 2003,"
ifølge EMO og USGS. "Utbruddsaktiviteten synes nå å være vel så energiske som noen av utbruddene midt i juni i fjor", sier vulkanologene.


Fra utbruddet i 2003.

Søndag, 25. april, 2004

Nesten ett år siden det forrige utbruddet, spyr Anatahan igjen ut lava og aske. Asken når opp
i 3.000 m høydeog driver nordvestover mot Philippinene. Sø langt, har verken Saipan, Tinian
eller Rota rapportert om askenedfall, men etter som utbruddet først fant sted i går morges,
lokal tid, er det fremdeles for tidlig å si hvordan utbruddet vil arte seg.

Myndighetene på Saipan, mottok rapporter om en massiv spredning av aske fra Anatahan
rundt kl. 13.00 i går. Det var ikke umiddelbart klart om dette siste utbruddet var like kraftig
som det første da vulkanen ifjor hadde et utbrudd den 10.mai, 2003. (Se nedenfor).

CNMI Emergency Management Office, rapporterte at askeutslipp fra vulkanen
nådde opp i ca 1.000 moh, men at vindene blåste asken ytterligere opp i høyder av rundt
3.000 - 3.500 moh.

USGS har allerede ifølge rapporter sendt ut advarsel om at askeutslipp fra vulkanen kan være farlig for flytrafikken. Vulkansk aske fikk mindre enn 14 dager etter utbruddet 10.mai i fjor,
fly i områdene rundt Saipan og Guam til å kansellere avganger grunnet forholdene den gang.
Mange trans-oseaniske flyruter krysser også området flere ganger daglig.

Senteret har rapportert at siste års utbrudd resulterte i at aske ble spredt over en million
kvadratkilometer, og himmelen ble formørket så langt borte som over deler av Isabela-
provinsen på Philippinene.

Regjeringen har erklært unntakstilstand for området rundt Anatahan, og henstiller til
befolkningen i ormådet, inkludert skipsfarten og lufttrafikken, å holde seg utenfor et område
på 30 nautiske mil rundt Anatahan.
(Basert på en artikkel fra www.saipantribune.com)

Fredag 13. juni, 2003

Satellite bilde tat 12. juni.

Den 12. juni, rapporterte USGS på Guam at aske-og gass-utslippet fra Anatahan som begynte
den 10. mai, fortsatte i perioden 4-10 juni. Den største rapporterte askesøylen reiste seg til
7.600 moh den 3. juni iflg. observasjoner fra fly. Vulkansk personale besøkte Anatahan den
6.juni og reparerte den seismiske stasjonen i det østre krateret. Myndighetene på Guam har
forlenget unntakstilstanden for Anatahan inntil videre, og øyas tidligere innbyggere er flyttet
permanent.

Mandag 26. mai, 2003

Gass- og askeskyeen, fra øst-krateret på Anatahan vulkanen,
der den når opp i omkring 5.000 moh den 10. mai, 2003.
Bildet er tatt NØ for øya, i en sydvestlig retning

(Photo USGS/HVO)
Anatahan vulkanen er fremdeles aktiv. Men nå mens tyfonen (orkanen) Chan beveger seg
nordøstover, er ikke askeskyen i øyeblikket synlig på satellitbildene. Gass-og røykskyen er
en del av det store sirkulerende skyområdet som dannes av tyfonen, og antas å ha en
øst- til sydøstlig retning .
Tyfonen Chan ved Mariane-øyene, er en stor storm som har beveget seg NNØ med en hastighet
av 7 knop. Største målte vindhastighet hittil er rundt 150 km/t, i vindkastene nesten 200 km/t.

Fredag 23.mai, 2003

fra NASA's Space Station Science, Dagens bilde, 23. mai, 2003
med linker til www.vulkaner.no, og det er vi takknemlig for.
Photo credit: ISS Expedition 7 science officer Ed Lu

Siste døgn har røyken fra vulkanen
begynt å drive i SSV retning

og den er fremdeles meget legg
å identifisere, som vist på dette
satellite fotoet fra gårsdagen.

 


Hele den siste uken har en mørk vulkansk askesky kommet opp fra Anatahan-utbruddet
i de Nordlige Mariana-øyene, og asken har dekket øya med mer enn et halvt meter
tykt askelag. Samtidig har røykskyen drevet så langt som 1.000 km vestover.

Kommersielle flyvninger mellom Hawai`i og Philippinene og Hong Kong, og mellom Japan,
Saipan, Guam, Australia ogNew Zealand, går over vulkaner i de Nordlige Mariana
øyene. Når eksplosive utbrudd fra disse øyene sender vulkansk aske og gass høyt opp i
atmosfæren, berører dette naturlig nok luftfarten, og det er derfor uhyre viktig
at piloter som allerede er i luften, og luftfartskontrollen på bakken, mottar øyeblikkelig
informasjon om - og posisjon - på all ny aktivitet.

Torsdag 15. mai, 2003
Myndighetene tror at så mange som 5.000 geiter og mer enn 2.000 ville griser på Anatahan
er døde som følge av vulkanutbruddet. Dyrene befant seg på øya i forbindelse med et
forskningsprogram. Et team av vulkaneksperter fra USGS er standby, og vil fly til Anatahan
så snart mulighetene tillater det.

Onsdag 14.mai 2003

©Marianas Variety
The Washington Volcanic Ash Advisory Center anslår askeskyen til en høyde av
ca. 5.000 moh, og den har hittil spredd seg over et område på 1 million kubikk-kilometer
over den vestlige delen av Stillehavet. Pr. idag tidlig var skyen kun 175 km fra Palanan City
på Philippinene, og askenedfall er ventet innen kort tid.
(Pacific Islands Development Program)


Aske (vist med en gråaktig farge) er synlig mens det driver vestover og innover Philippinene.

U.S. Geological Survey office på Guam har rapportert at unntakstilstand er erklært på de nordlige Mariana-øyene ettersom Anatahan ser ut til å øke intensiteten av utbruddet, og sender nå store askemengder over Stillehavet helt inn over Philipinene.
Dette er nå en økende trusel og vil gi en negativ effekt på havet og luftrommet rundt Anatahan. Øyene Saipan, Tinian og Aguigan kan også komme til å merke virkningene av asken og skydekket.(SWVRC)

Samveldet av de Nordlige Mariana-øyene sier de kan komme til å utvide til en 30 dagers
unntakstilstand, etter at øya Anatahan nå er usikker (farlig) for mennesker, og selv øyboerne
får ikke lenger adgang til å dra dit. Da vulkanen hadde sitt første utbrudd sist lørdag kom
det samtidig med at en ekspedisjon på 23 personer var i ferd med å forlate øya.
(ABC Radio Australia News)

Tirsdag 13.mai, 2003
U.S. Geological Survey avdeling på Guam har rapportert at Anatahan vulkanen på den
ubebodde øya Anatahan, ca 150km nord for Saipan, hadde et utbrudd kl. 21.00 lørdag kveld
den 10.mai. Utbruddet har så langt ikke vært farlig for bebodde områder. En gruppe på vei
tilbake til Saipan så en rød, blinkende glød fra Anatahan, og den så ut som knitrende militær ildgivning.


Et nasjonalt værvarsel i går opplyste at aske i store høyder beveget seg over Guam, Saipan,
Tinian og Rota. Askeutbruddet ville ikke ha noen betydning for folk på det nåværende tidspunkt,
men et tykt brunt lag av aske drev vestover. (Se bildet ovenfor).

 

Linker:
 USGS, Anatahan updates
 http://hakone.eri.u-tokyo.ac.jp/ Anatahan Eruption 2003, med bilder
 The Marianas Islands: Anatahan

Search this site - Søk våre sider

Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver