Active volcanoes / Aktive vulkaner:

Copahue, ChileDamp over svovelsjøen, med isbré i bakgrunnen.
Photo: © Joop Varekamp, Copahue Crater Lake

Copahue vulkanen ligger på grensen mellom Argentina og Chile, og med dets aktive krater
for tiden på Argentisk territorium. Navnet Copahue er det innfødte uttrykket 'svovelsjøen' på Mapuche-språket.
Vulkanens posisjon er 70°85' S og 71°15' V, og ligger på 3.000 m høyde.
Kratersjøen er 200m i diameter, og holder en temperatur på mellom 25° og 55° C.


Man mener det er smeltet svovel som flyter opp til overflaten av Copahue-sjøen,
og danner gule- og gråfargede områder, som vokser,
synker og hvirvler rundt i det smaragdgrønne vannet

Photo: © Joop Varekamp, Copahue Crater Lake

21 august 2000
Utbruddsaktiviteten fortsetter ved Copahue-vulkanen. Aktiviteten økte i midten av august,
og glødende steinfragmenter ble observert for første gang. Ifølge en rapport fra Caviahue,
fant det sted et nytt utbrudd 16.august. Som siste uke, særlig den 9. og 10. august, kunne
man natten igjennom observere glødende aktivitet i krateret. Fragmenter av pimpestein, på
størrelse med en hand, ble kastet opp i luften, men falt ned igjen i krateret.

Ifølge øyenvitner, har vulkanen vekselvis gitt fra seg kraftig hvite dampeksplosjoner,
avløst av mørke eksplosive askeutbrudd. Eksplosjonene er godt hørbare, men det
skal ikke ha vært registrert rystelser i området rundt vulkanen. Utbruddene kommer
regelmesig hvert 4-5 minutt.

Snøen som har dekket toppen, er nå for det meste dekket av askenedfall fra de siste
dagers utbrudd. Man har hatt problemer med å få kvalifisert personell til å ta observasjoner
og prøver i området rundt vulkanen og langs Queuco-elven i nærheten, men håper snart
å kunne få en bedre beredskap.

En søyle har holdt seg permanent over vulkanen siden den begynte å rumle sist i juni. Ifølge myndighetene skal det første utbruddet har funnet sted den 30.juni. Utbruddet begynte uventet,
med å sende damp-og askeskyer 500m til værs. Den eksplosive aktiviteten varte i to dager,
og ble anslått som den kraftigste ti vulkanens 10.000 år lange historie. Det ble dog ikke meldt
om noen skader på personer under dette første utbruddet.

Bortsett fra et moderat aske-nedfall kunne nærliggende landsbyer på den Argentinske siden
merke en kraftig lukt av gass efter eksplosjonene. 16 kilometer unna lå askelaget 3-5 cm tykt
og dekket Caviahue, et lite feriested beregnet på ski-turister, som ble påbegynt for bare 15 år
siden. . Askeskyen kunne senere merkes 60 km m unne i nordøstlig retning.


(Elven) Rio Agrio, med en pH ~ 0.5, på Copahue-vulkanen. mange gulaktige fluoriserende mineraler, som halotrikitt(?) og copiatite(?) dannes på fjellet som et resultat av vannsprut fra elven.
Photo: © Joop Varekamp, Copahue Crater Lake

Landsbyen Caviahue ble delvis evakuert under den første uken efter utbruddet. Hovedtilførselen
av drikkevann til byen ble avbrutt da rørledningen flere steder var avbrutt som følge av jordskjelv. På den chilenske siden var det ingen umiddelbar risiko den første uken, men rundt den 10.juli da Copahue begynte å spy ut vulkansk masse igjen, sørget vinden for at også Chile fikk sin del av askenedfallet. En av syresjøene i et av Copahues 9 kratere blandet seg så med ferskvannet i Rio Lomin. Dette førte til at flere strekninger i elven ble fyllt opp med død fisk. Grunnet dårlig vær gikk det flere dager før man kunne få visuelle observasjoner av hva som foregikk ved Copahue.

Utbruddene forsatte med utslipp av gass og aske hvert 5 minutt fram til den 16. og 17. juli, da vulkanen igjen økte aktiviteten, og sendt askeskyer 300 m opp, og derefter dekket flere mindre landsbyer i Argentina med aske.

Vulkanologene skulle så gjerne ha sagt at alt var over nå, men efter 3 ukers aktivitet er de usikre, da begge de tidligere utbrudd i 1992 og 1995 var adskillig mere kortvarige. Man har også problemer med installasjon av måleinstrumenter, på grunn av strenge vinterforhold i området på denne tiden av året (vi er på den sørlige halvkule....).

  Linker:
Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver