Active volcanoes / Aktive vulkaner:

Mt. Erebus, Sydpolen(Foto: MEVO)Mount Erebus, på 3.794 moh, ligger på Ross Island (Ross-øya) i Ross-havet på Sydpolen.
Den nøyaktige posisjonen er 77°32'S - 167°10'Ø.
Også omtalt som verdens 'cooleste' vulkan. Det er en aktiv vulkan med en kokende lavainnsjø, som ligger i det indre krateret på Erebus i en høyde av ca 3.700 moh. Lava er første gang observert strømme ut fra krateret i årene 2000-2001. Temperaturen i sjøen ligger mellom
~900° - 1130°C.

Mandag, 8. november 2004

NASA image created by Jesse Allen, Earth Observatory,using data provided courtesy of
NASA/GSFC/METI/ ERSDAC/JAROS, and the U.S./Japan ASTER Science Team
.

Pr. den 3. november, 'the Earth Observatory' rapporterer at det eksisterer en is-tunge
fra Erebus (se bildet ovenfor). Erebus-isbréen i Antarktis kommer ned fra Erebus-vulkanen
og fortsetter ut fra kysten av Ross-øya, der den danner en 11-12 km lang is-tunge - en lang
og smal isblokk som skyter ut fra kystlinjen, og videre ut i McMurdo-sundet. Underst på
bildet har vi den sydlige delen av Atlanteren og/eller Sydishavet.

En is-tunge dannes når isbréer beveger seg meget raskt ut i havet eller en innsjø.
Når isen i McMurdo-sundet tiner om sommeren, flyter is-tungen i vannet uten å tine.
Den kalver så og danner isfjell. Erebus-istungen er kun omkring 10 meter høy, så de
isfjellene den avsetter er forholdsvis små. Når isen omkring tungen smelter om sommeren,
vil bølgene i havet hele tiden slå mot tungen, og danner mønstre i isen, i tillegg til at det
dannes huler i kantene. (Se isfjellene fra Vatnajökul på Island her). Når så vinteren kommer,
fryser sjøen til rundt disse nye skapningene.


Foto courtesy of MEVO (SWVRC)

29.november 2001
Rundt den 23.november forekom uregelmessige strombolske utbrudd (~1-10 pr dag) fra den for tiden 15 m i diameter store lavasjøen. Mindre eksplosjoner fant sted fra en mindre åpning ved siden av lavasjøen.

12.april 2000
Følgende rapport er mottatt fra Mt. Erebus Volcano Observatory (MEVO) 8.april, 2000 via SWVRC: Vulkanen utløste et 10 minutters harmonisk skjelv (?), en heller uvanlig forseelse
til tross for konstante utbrudd. Selv om andre åpne vulkaner vanligvis kan framvise harmoniske skjelv, er det heller sjeldent på Erebus. I 1982 ble det rapportert skjelv i samband med en
bølge av VT-skjelv, som ble tolket til å komme fra nordvestsiden av vulkanen nær Abbot Peak.

Rystelser på beliggenheten antyder magmatiske bevegelser langs et rørsystem mellom Erebus
og en eldre vulkan, Mount Bird, lenger nord. Fumarolske dampskyer ble rapportert i dette
området av medlemmer av Shackletons ekspedisjon i 1908. Erebus har i flere 10-år hatt
en aktiv lavasjø, med daglige strombolianske utbrudd som dusjer vulkankanten med vulkansk
glass, bomber og krystaller av feltspat.

1. januar 2000
Mt.Erebus fortsetter sitt lenge pågående utbrudd. Innenfor et lite indre krater på toppen av fjellet/
vulkanen Erebus, ligger en lavasjø - se bildet ovenfor. De tidligste observasjoner av lavasjøen ble gjort i 1908 (Shackleton, 1909). Daglige strombolianske eksplosjoner hører til dagens orden, med en dusj av krystaller, glass og bomber oppover i luften, for så å falle ned langs kraterkanten.

**********

Foto courtesy of MEVO (SWVRC)

I 1984 hadde man en mere eksplosiv periode, hvor bomber falt ned over 1 kilometer fra
krateret. Den Antarktiske platen er hovedsakelig asesmic (hva er nå det, da?) og beveger seg
lite i forhold til andre plater. Se avsnittet om platetektonikk(???) Nesten 95% av kanten langs
platen er en spredningssone. De antarktiske vulkaner ligger langs ytterkantene av store sprekkdannelser, som har en total lengde på 3.200 km, sammenlignet med den Øst-
Afrikanske Rift Valley.
(swvrc)

  Linker:
 Mount Erebus Volcano Observatory (MEVO) (engelsk)
Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver