Active volcanoes / Aktive vulkaner:

Etna, Italia

Fra 5.september 1999 og tom. 31.3.2000

Askeutbrudd fra den NV delen av krateret på Bocca Nuova, Bilde av:Boris Behncke. (SWVRC)Etna-vulkanen ligger på Sicilia, og er Europas høyeste vulkan med sine 3.279 m.o.h.
se 27.mars 2000!
Selve hovedkrateret har et tverrsnitt på ca. 500 meter.
I løpet av de ca.2000 årene Etna har vært aktiv, har det vært flere større utbrudd.
Det største skal ha vært i 1669 da deler av byen Catania ble ødelagt.

Områdene nær Etna er tett befolket da de vulkanske steinmassene
har tilført jorden mye næring under sine mange utbrudd,
siste ganger i 1948-51, 1955, 1971 og 1983

5.september 1999
Etna spydde ut lave og røyk igjen søndag, noe som fikk de besøkende turistene til å sitre av spenning og fylte byene og åsryggene rundt med aske og debris. ANSA nyhetsbyrå sier at vulkanologer ikke venter et fullstendig utbruddnews fra dette landemerket på Sicilia. De meldte at hundrevis av turister var på vulkansidene, hvor en slags taubane brinter besøkende opp til en høyde av rundt 2.500 m. Derfra nektet imidlertid guidene å bringe turistene videre opp mot kraterkanten. (Er det ikke ergelig at folk ikke kan sette liv og helse på spill selv?) Den vulkanske aktiviteten har foregått i flere dager, fra det sydøstlige krateret, i en høyde av omkring 3.000m. (Fox News Wires)

Etna er i topporm igjen. Bare 10 dager efter det effusive utbruddet nær det sydøstlige krateret, fant et spektakulært dobbelt utbrudd sted kvelden den 4.september. Fra de foreløbige, og noe forvirrende rapportene mottatt så langt (medst fra lokale aviser, og fra et kort telefoninterview med hustruen til Guiseppe Scarpinati, korrespondent for French Association Volcanologique Européenne, som var øyenvitne til det fra et sted like i nærheten)så så det ut som en voldsom periode med utbrudd begynte fra Voragine i løpet av ettermiddagen, noe som altså fulgte etter en periode med økt aktivitet over de siste 10 dager.

Denne aktiviteten kulminerte nå med en høylydt detonasjon og høye lavafontener, og tefra (aske
og lapilli) som falt ned over den østlige siden av vulkanen, så langt som til Giarre ved kysten av
det Ioniske Hav, 2-3 mil unna.Frukthager og vingårder rundt Sant'Alfio var utsatt for store ødeleggelser, som følge av nedfall av laipilli opp til 5 cm i størrelse! Motorveien mellom Messina
og Catania var dekket av et flere centimeter tykt lag av aske og lapilli over en lengde på flere kilometer. Nærmere vulkanen ble biler ødelagt av nedfallt pyroklastikk, men det er ikke meldt
om skader på personer.

Det fornyede aktiviteten fra den sydøstlige åpningen kom ikke som noen overraskelse. Man har lenge ventet at den pågående aktiviteten ville bli efterfulgt av en voldsommmere utblåsning.
(En mere inngående rapport med 'tekniske' detaljer er å finne på SWVRC Daily updates)

16.oktober 1999
Kraftige utbrudd har forekommet siden 12 oktober. Nærmest kontinuerlige utbrudd av glødende bomber, som ble kastet flere hundrede meter opp i været. I Palazzo delle Scienze, i sentrum av byen, har man hørt en vedvarende romling. Man frykter at den nye aktiviteten i løpet av få dager kan føre til et større utbruddd..
(SWVRC)

   
17.oktober 1999. Innimellom utbruddene slapper Etna av, og tar seg tid til å leke litt.
Flere titalls ringer ble blåst opp i løpet av en times tid midt på dagen. (Foto: Marco Fulle)

21.oktober 1999


Dramatisk foto av flytende lava på vei nedover vestre side av Etna om natten mellom den
17 og 18.oktober. Dette bilde er fra området nær Monte Palestra, omkring 1900 m oppe
på vulkansiden. Foto av Fabrizio Villa.


Efter fortsatt kraftig virksomhet i flere dager, minket lavautslippet fra åpningene på den
vestlige og nordvestlige siden av Bocca Nuova om morgenen 20.oktober. Kort tid senere førte en kraftig eksplosjon til at en sky av aske ble sendt ut fra den sydøstre siden, hvorfra
det ikke har vært særlig aktivitet siste uke.Senere på gårsdagen var sikten for dårlig til at man kunne få ytterligere observasjoner. Kl. 3 i morges, fortsatte på ny kraftige utbrudd, med nye lavaflommer over kraterkanten på den vestre siden. Igjen dårlig vær idag.
(SWVRC)

    
19.oktober 1999, (tv) Lavabobler spruter 200 m opp i luften, tatt fra en avstand på 300m (!)
(th) Lava flommer nedover skråningen, Jupiter hvit flekk til høyre (Foto: (c)Marco Fulle)

30.oktober 1999
Om eftermiddagen den 27.oktober rant en større lavaflom ned fra Bocca Nuova krateretog delte Forestaleveien i to på vestsiden.Krysningspunktet var i en høyde av 1.750 m, og et større
område av den vakre pinjeskogen brant opp. Dette er den lengste lavaflommen hittil under det pågående utbruddet fra Etna


19.oktober 1999: Lava krysser veien 1/2 time efter at denhar forlatt krateret.
Legg merke til at den fremdeles er rødglødende.(Foto: Marco Fulle)

9.desember 2000
Mer eller mindre sammenhengende utbrudd har nå pågått i ca 1 år, og kulminerte i en spectakulær aktivitet ved Bocca Nuova krateret mellom 5.oktober og 3 november. Dette har nå øyensynlig opphørt.

Store mengder snø har fallt på Etna i det siste, og skisesongen åpnet 8.desember. Ikke noen
gang siden 1995 har sesongen begynt så tidlig. Normalt har Etna holdt pause noen dager eller
uker efter en lengere utbruddsperiode, men i 1964 holdt den ferie i 18 måneder, efter en 5
måneders heftig aktivitet. Hva gjør den nå?

29.desember 1999
De siste to uker har røykutviklingen fra Etna vært over det normale. Like før jul kunne en se røykskyen 20 km syd øst for Etna. Skientusiaster har måttet vente til tross for at det har fallt store snømengder (ligger Norge for langt nord???), da snøen på sydsiden har vært dekket av aske. 26 desember brakte en sverm av skjelv, hvorav det kraftgiste var på 3,1. Mange forlot sine hjem i Zafferana, av frykt for at et større skjelv skulle følge efter. Kun små ødeleggelser, og 1 person skadet.

15.januar 2000
11.januar opprørte en sverm på 22 mindre skjelv, inkludert to på styrke 3 Richters skala, befolkningen rundt Etna. Noen av skjelvene kunne merkes bl.a. i Fornazzo, Sant'Alfio, Trecastagni, Zafferana, Giarre og Riposto. Mindre skader på bygninger ble meldt i Riposto og Sant'Alfio, men ingen skader på mennesker. Dette er den andre betydningsfulle jordskjelv-svermen på under en måned rundt Etna, og man regner med at det er teknoniske bevegelser i sprekkdannelsen som går gjennom Etnas østlige flanke. Hvorvidt dette kommer av magmabevegelser inne i Etna, er idag fortsatt et mysterium for forskerne.

13.februar 2000

11 februar var Etna kommet inn i en utbruddsperiode med utbrudd hver 12 time. De foregående
to dager var utsikten hindret av været, men pr. idag morges var sikten god. I går natt, 12.februar, framviste Etna et fantastisk skuespill, som ble sendt over flere nyhetskanaler på TV.

Etna har vært dekket av sne lenge, men de siste dager er den øverste delen dekket av svart tefra.
Fra den 26 januar fram til 10 februar forekom hele 16 større utbrudd. Lava flommer mer eller mindre kontinuerlig fra åpninger på den østlige siden av krateret. Aktiviteten er konsentrert til en større sprekkdannelse, som tidligere har gitt fra seg store mengder lava, og man forventer en
mulig økning. Hittil er ingen evakuert, men beredskapen er høy.

14.februar 2000

  
   
Bildene over: De to øverste viser den sydøstlige kraterkanten sett fra øst under det plutselige
utbruddet litt over kl. 22.00 fredag 11.februar. Bildet til venstre viser lava som flyter nedover fra åpninger
på syd (venstre) og nord (høyre), samt fontener som kommer fra flere åpninger i den øvre del av krateret.
De fire hovedfontenene sees på bildet til høyre. Bildene under viser hhv. til venstre mindre lavafontener
fra flere åpninger på nordsiden av det sydøstre krateret, og bildet til høyre viser den kraftige lavaflommen
som er på vei nedover mot Valle del Bove.

(Fotoene er tatt fra videostriper av Etna-vulkanen - SWVRC)

Været har forveret seg i løpet av week-enden, og hindrer visuelle observasjoner slik at det for øyeblikket ikke er mulig å danne seg et bilde av hva som foregår. Aktiviteten har i tillegg økt, idet utbruddene fra det sydøstlige krateret har aksellerert enda en gang, med utbrudd hver 4 time.
(Boris Behncke via SWVRC)

15.februar 2000

Fra Poseidon's aktive kamera i går eftermiddag. Tett tåke. Snø i forgrunnen.

Klokken 3 i går natt var det et nytt stort utbrudd, med et lignende skuespill som om kvelden den 11.februar (se foto nedenfor). Det skal imidlertid ha vært mindre lava denne gang.

16.februar 2000
Utbruddet den 14 ble observert av et par vulkanologer på stedet, som om eftermiddagen, til tross for meget usikre værmeldinger, klatret opp mot krateret. De forventet et mulig utbrudd fra syd-øst krateret, og gikk derfor ikke til Torre del Filosofo fjellhytten, som var rett under krateret, og i vindretningen. De gikk istedet til et punkt 900m lengere unna.

Bare noen minutter efter ankomsten dit, begynte gassutslippene fra åpninger på nordflanken av sydøstkrateret, og snart sprutet lava flere titalls meter opp i det samme området. Få minutter senere, sto en rødglødende sprut 100 m opp i været, og gassutslippene økte samtidig kraftig fra de andre åpningene. Små steinskred ble utløst på sydøstsiden av krateret, muligens som følge av seismisk aktivitet, men ingen skjelv kunne merkes der de to geologene sto.

Bare 5 minutter senere kom det bare opp gass, men like efterpå skjøt en sky av glødende steiner opp fra krateret, og formet snart en større skysøyle. Samtidig kunne pyroklastiske flommer sees
fare nedover skråningene. Vi skylder her å opplyse at begge geologer var iført verneutstyr og gassmasker, og var klare til å rykke tilbake hvis situasjonen skulle forverre seg. (Hvordan blir situasjonen da, montro?)

Nå falt så et teppe av aske nedover mot Torre del Filosofo-hytten, og en mann, som tidligere hadde vært på vei mot lavafeltet under det sydøstre krateret, ble sett løpende for å finne ly i hytten. Han ble senere funnet der uskadet. (Er det det som på et moderne språk kalles 'risikosport'?)

De efterfølgende minuttene ble sikten dårligere på grunn av askenedfallet, men lava kunne sees strømme nedover skråningen, mens vulkanen gikk over til å gi fra seg små oppstøt av gass og
røyk. Man undersøkte nå en del av området, og fant nedfalne steiner opp til 15-20cm i
størrelse. Senere ble det funnet steiner opp til 10 cm i diameter hele 4 km fra krateret, nær
den øverste stasjonen for taubanen. (Som før nevnt er området her et meget viktig
vintersportssted med massevis av snø....!)

17.februar 2000

Fra Poseidon's Live Cam ved Andreas Kluegel.

På morgenen i går, var det et nytt ubrudd fra det sydøstlige krateret. Det var det 26. større
utbrudd på 3 uker. Igjen med lavafontener, mindre lavaflommer og et fantastisk skue. Utbruddet
skal imidlertid bare ha vart i 10 minutter.

Forrige utbrudd fant sted den 15. sent på eftermiddagen, og hadde lavafontener som sto mere enn 500 meter opp i luften, og en askesøyle på flere kilometers høyde.

Flere vulkanologer, bl.a. Marco Fulle (Astronomical Observatory of Trieste, Italiay), Tom Pfeiffer (Århus Universitet, Denmark), den engelske kameramannen David Bryant og andre var på Torre del Filosofo da utbruddet fant sted. Marco Fulle kunne fortelle at igjen falt store glødende biter av vulkanmasse ned rundt dem, og gruppen var nødt til å søke ly på sydøstsiden av bygningen mens de betraktet skuespillet. Derefter snudde vinden, og faren for pyroklastiske flommer var over der. Det mest betydningsfulle ved eksplosjonen var høyden på lavaspruten, over 500 meter, og det er mere enn i de tidligere utbruddene denne måned.

21.februar 2000

Mandag morgen 21.feb. kl. 8.07 norsk tid.
Det fortsetter å eksplodere og strømme ut lava fra Etna innimellom, men som ovenstående
bilde viser, så er ikke sikten den beste. I går virket det som fotoapparatet var dekket av
snø, og bildet her kunne godt tyde på at det har fallt en god del i helgen. Vi fortsetter
å følge utviklingen.

29.februar 2000
Efter å ha oppført seg forholdsvis pent noen dager, fikk vi følgende bilder
mandag kveld, men vi vet enda ikke hva de betyr, eller hvor stort utbrudd
det dreier seg om.

Ubekreftede meldinger går nå ut på at utbruddet mandag kveld førte til at lavaflommen rakk ned
til bygningen på Torre del Filosofo, tidligere nevnt nedenfor, ca 1 km fra krateret. Lavaflommen
har derefter fortsatt videre noen hundrede meter til. Efter en rolig uke, ble utbruddene
voldsommere igjen efter søndagen. Minst tre kraftigere utbrudd har funnet sted siden midnatt
den 27 februar.

Vindretningen har ført aske og lapilli ned over byer og landsbyer som Zafferana og Acireale. Det
har til nå vært 38 utbrudd siden den 26.januar, og man venter flere de nærmeste dager.

4.mars 2000

Bildet ovenfor et tatt i morges, via Poseidons Camera, og viser at det ihvertfall ikke ser
alt for ille ut der i øyeblikket. Snøen er riktignok svart, men man kan jo heller ikke få
alt på en gang. Hytten som man brukte til observajoner, og som tidligere var truet av lava
ser ut til å ha stått i mot trusselen, og skal fortsatt være tilgjengelig. Med andre ord -
muligheter for en rolig helg.

14.mars 2000


Omkring kl. 14.00 den 12.mars begynte en ny runde med sterk aktivitet fra det sydøstlige
krateret på Etna. Observatører i Adrano (syd-vest for vulkanen) rapporterte at de kunne se lavafontener. Natten før utbruddet hadde lavastrømmen begynt igjen efter to dager uten utbrudd.
Litt over kl. 14.00 sendte Etna ut kraftige askeskyer, mens flere mindre lavafontener sendte
opp søyler av ild og lava.

Lavaflommen rant mot sydvest og syd, den siste rant meget nær, muligens bare noen titalls
meter, av Torre del Filosofo-hytten og stupte så utfor en steilere skrent. Der hadde dagen
i forveien et mannskap fra SITAS (selskapet som eier taubanen på Etnas sydside) ryddet
veien opp til Torre del Filosofo. Guidede turer opp til vulkankanten skal forsøkes gjenopptatt
i løpet av neste uke, men den nye lavaen som har kommet strømmende til, kan gjøre dette
usikkert nå.

Eftermiddagens utbrudd fortsatte i over en time, men så ved solnedgang så det ut som
lavaflommen stoppet opp. Også 8.mars var det et utbrudd, uten særlig synlig aktivitet, men
det var den kraftigste seismiske rystelsen efter utbruddet 26.januar, så selv om det kom lite
lava, indikerer det allikevel en kraftig eksplosiv virksomhet inne i vulkanen.
(Fra Boris Behncke (Etna news) via SVE)

16.mars 2000
Enda en gang fikk vi i går vite at det om morgenen den 14 mars var et nytt utbrudd fra det
sydøstlige krateret, efter 2 dagers relativt ro. Man vet lite om dette utbruddet enda, men lavaflommen skal igjen ha truet fjellhytten Torre del Filosofo, som ble truffet, men ikke ødelagt,
av lavaflommen den 12.mars. Et treskur ved siden av skal ha blitt tatt. Selve hytten hvor turister
kan kjøpe postkort, slides og andre souvenierer, samt få en kopp kaffe før de går ned igjen,
eller om ønskelig et glass med den sterke "Fuoco dell'Etna" (Ild fra Etna) i sommersesongen.

Den 13.mars evakuerte man utstyr fra hytten for å unngå at dette skulle bli ødelagt ved det neste utbruddet. Hytten ser nå ut til å være dødsdømt, og det kan bare være et spørsmål om dager før lavaen spiser den opp. Blir hytten borte, må planleggingen for turiststrømmen til sommeren
forandres. Veien opp til hytten er allerede dekket med lava fra de siste to utbruddene. Det
finnes ingen andre steder i området hvor man kan søke tilflukt eller ly for været. Et mulig sted
kan være "Belvedere" på kanten av Valle del Bove eller Monte Frumento Supino toppen, som
ligger 2 km unna sydvestkrateret, og der det eneste stedet som ikke har vært dekket av lava
de siste par århundreder.
(Boris Behncke via SWVRC )

18.mars 2000
I går besøkte Boris Behncke, (Dipartimento di Scienze Geologiche of the University of Catania)
og en engelsk kameramann og filmprodusent de øvre deler av Etna, for å undersøke følgene
av de siste utbrudd fra sydøstkrateret. Sammen med dem var også en liten gruppe studenter fra Frankrike, Spania og Storbritannia. Det var ingen utbrudd under deres lange opphold ved Torre
del Filosofo hytten. Lava fra de seneste utbruddene hadde nesten omringet hytten, og lå veltet
opp nesten til taket på nordsiden. Bare syd- og østsiden var tilgjengelig fra bakkehøyde.

Samtidig ble det siste vitenskapelige utstyr hentet ned, da en buldoser nå hadde greid å brøyte
veien opp til et punkt 100 m nedenfor. Bygningen var nå i en sørgelig forfatning. Riktignok
var den absolutt ikke en av Sicilias arkitektoniske mesterverk, men den hadde gitt ly og
husvære under dårlig vær og mange utbrudd. Nå var den nesten begravd i lava. Snøsmeltingen
som følge av lavaflommen hadde også ført til at smeltevann hadde gjort sitt, og gravd en 3 m
dyp grøft utenfor hytten.

Men alt dette er jo egentlig bagateller når det gjelder følgene av vulkanutbrudd, så hvorfor
tar vi det med her? Fordi vi synes det er interessant allikevel. Det handler jo tross alt om
oss mennesker, og våre reaksjoner. Det er ikke alltid det er de største begivenhetene
som berører oss mest. Eller hva synes du? Send oss gjerne noen ord om din
mening om våre reportasjer fra aktive vulkaner!

Vennligst bruk et halv minutt på å si meg
HVA SØKER DU?
HVA VENTET DU Å FINNE ?
vi setter også stor pris på feilmeldinger
KLIKK HER

20.mars 2000
En ny episode fant sted fra det sydøstre krateret tidlig i går morges. Tross dårlig vær kunne utbruddet observeres fra Catania omkring kl. 01.30. En tykk fontene sto opp fra krateret,
og lava var begynt å renne nedovere skråningene. Utbruddet fortsatte til omkring kl. 03.00
da spruten opphørte, me lava fortsatte å flomme ut. Spruten var på det høyeste mellom
150 - 200 m høy, og lyste godt opp i nattemørket. I løpet av morgentimene falt det et lettere askeregn over Catania og de omliggende områder.

23.mars 2000


 
Billedreportasje fra Stromboli Online, hentet fra Poseidons web-camera
av Martin Kollmann og Kornelia Willmuth, samt oss selv....

Ifølge satellitbilder skal Etna ha hatt et mindre utbrudd i går ettermiddag, men nærmere
opplysninger foreligger ikke enda. Som bildet nedenfor viser, var det rolig nå
i morgentimene idag. Det skrev vi i går. Idag har vi fått litt mere info, og det var altså et
ganske kraftig utbrudd, som begynte kl. 19.00. Som bildene viser var det u full gang
en halv time senere, og en time efter at det begynte, så var det bare en liten flamme tilbake.
Tidlig neste morgen var vi tilbake til 'normale' tilstander igjen.

Utburddet begynte ved Sudestino-krateret, og gikk deretter over til hovedåpningen på SEC-krateret, hvor aktiviteten gikk fra mild stromboliansk til en nesten uavbrutt fontenelignende virksomhet like før kl. 20.00. Kort tid derefter åpnet en ny sprekk seg på ssv flanken av SEC,
og derfra fløt en lavastrøm nedover i 1,5km lengde mot Monte Frumento Supino. Den nå så
omtalte Torre del Filosofo-hytten ble ikke berørt av gårsdagens utbrudd.

25.mars 2000
   
   
Som bildene viser, var vi ikke helt heldige med tidspunket i går kveld. Vi fikk en antydning
til at noe var på gang kl. 18.56 og 18.58, og så kom vi først til igjen kl. 21.17 da det
hele var over. Kl. 01.27 i natt stoppet kameraet, og derefter har det vært svart.


Nøyaktig 2 dager efter forrige episode, så slår det sydøstre krateret til med et nytt
spektakulært utbrudd, på mange måter likt det forrige. Det begynte med at lava strømmet ut
over nordøstsiden på SEC (SydØstKrateret) like efter mørkets frambrudd i går kveld, og
økte i styrke til omkring kl.19.45 da lavafontener begynte å reise seg fra midten av krateret.
Fontenen var på sitt kraftigste fram fra kl. 20.00 og fram til kl. 20.40. I disse 40 minuttene
kunne høyre buldre høres over trafikstøyen i Catania, og vinduene ristet der, og i Acireale
og andre byer tett på vulkanen. Bulderet denne gang skal ha vært adskillig sterkere enn
forrige utburdd, som knapt kunne høres i Acireale.

Lavaen fløt jamt i forskjellige avløp fra nordøstkanten inn i Valle del Bove og nådde flere
steder lengder på over 1 km. På SSV skråningen der lavaflommen var størst i forgårs, ble
denne også reaktivisert, men kun med mindre styrke. Ved 21.00 tiden var det hele over,
med bare mindre lysglimt.
Copyright © Boris Behncke, "Italy's Volcanoes: The Cradle of Volcanology"

27.mars 2000
Kronen på sydøstkrateret har vokst til uhørte høyder. Dets høyeste punkt ligger nå
3.280 moh, nesten 100 meter høyere enn for 3 år siden, og bare 30m under det høyeste
punkt på Etna. I løpet av siste måned har den vokst seg bredere, særlig på østsiden. Nye
utbrudd ventes i løpet av nærmeste døgn, så følg med på 'live-cam' hvis du har muligheten!
(SWVRC)

30.mars 2000

   
  
Det foregikk uten tvil også noe på Etna i går kveld, men ingen opplysninger foreligger
enda. Det ble i hvertfall stille utover natten, og på morgenen idag er det ingenting
som tyder på at et utbrudd pågår.
(Bilder fra Poseidons web-camera)

Det gjorde det. Senere opplysninger kan fortelle at det 45. utbruddet i denne omgang, fant
sted om kvelden 29.mars. Et fantastisk skue for hundredetusener av mennesker over hele det
østlige Sicilia. Utbruddet begynte ved 19.00 tiden og fortsatte fram til kl. 23.00. Det var
flere kratere aktive både på nord og vestsiden. De flammet skiftevis opp, og sendte kaskader
av ild og røyk opp i luften. Lavastrømmene fløt også, den lengste av dem nådde 2 km nedover
før det hele var over.

Fortsett til perioden 4.april 2000- 2.juni 2000: klikk her

Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver