Active volcanoes / Aktive vulkaner:
Etna, Italia

8.juni 2000 - 24.januar 2001


Fra utbruddet 18.mai 2000. (Foto:Fabricio Villa, Catania
)


24.januar 2001

noe er tydeligvis på gang igjen.....
En aktiv lavaflom går fra en sprekkdannelse på nordflanken av SØ-krateret, og har vært
observert siden den 21.januar, da den om morgenen framsto som en mørk strek i kontrast til
det nylige snøfallet, og gikk da 100 m nedover mot Valle del Bove. Damp kunne observeres
på begge sider av flommen. Om kvelden den 22. januar framsto den som en rødglødende
linje i hele sin lengde, og det var tydelig at fronten flyttet seg framover, med store blokker
rullende videre nedover skråningene. Ingen eksplosiv aktivitet ble observert, men fumarolen
på SØ siden av krateret var sterkt opplyst.

Den nye lavaflommen fra SØ-krateret er større enn den som ble dannet i november og tidlig desember i fjor. Det er imidlertid ikke klart hvorvidt denne vil kulminere i en lignende serie av utbrudd, som de 66 påfølgende som pågikk da. Den serien begynte den 26.januar i fjor, og man undres på om Etna nå har tenkt å minnes ettårsdagen for den episoden???

18.januar 2001

Det ser ut til at aktiviteten tar seg opp igjen i sydøstkrateret, efter en og en halv måneds
passivitet. Efter midnatt den 16.januar, ble det observert svake strombolske utbrudd med 5-10 minutters mellomrom. Krateret har sluppet ut mere gass en vanlig hele dagen. Sterke gass-
utslipp, noen ganger blandet med aske kom også fra Bocca Nuova åpningen, og det er også
mulig at strombolsk aktivitet pågår dypere nede i begge kratere.

Den nye aktiviteten kan være et tegn på at vi kan vente en ny utbruddsrunde. Det skjedde ikke under lignende forhold i desember, mens det i august tok to dager før et utbrudd kom fra sydøstkrateret.

11.januar 2001

Etna den 12.januar om morgenen
Den seismiske aktiviteten som fant sted den 9.januar, endte samme dag efter å ha utløst 50 skjelv, de fleste for små til å kunne føles. Minst tre av skjelvene målte 3,0 på Richters skala, og flere kunne merkes blandt befolkningen i store områder mellom Nicolosi, Fornazzo og Catania. Sprekker dannet seg i murene på adskillige bygninger, men kun en ubebodd bygning i
Zafferana falt delvis sammen. Mange som husket de adskillig større skjelvene i oktober 1984,
som drepte to og nærmest ødela alle bygninger i Zafferana og Flere, forlot sine hjem, og noen foretrakk å sove i tilfluktssteder som ble opprettet samme morgen.

Den seismiske aktiviteten hadde ikke noen umiddelbar synlig effekt på den vulkanske aktiviteten
i kraterne, og tanken om en direkte forbindelse med magma-bevegelser ble frafalt. To dager
efter skjelvene, kom det allikevel gass-utbrudd fra Bocca Nuova, og disse ble mer intense
og kom med tydelig puff. Dette kan indikere en dypere eksplosjonsartet aktivitet i et av de to kraterne som viste stombolsk aktivitet mellom september og desember i fjor. Ingen annen
aktivitet har vært observert i området.

10.januar 2000
.I løpet av de tidlige morgentimer den 9.januar, inntraff en periode med et kraftige jordskjelv,
som rystet landsbyer og byer, inkludert Catania, og spredte frykt blandt innbyggerne.
Titusener ble vekket av det kraftigste skjelvet, som ble målt til 3,5 på Richters skala.
I byer nærmere vulkanen kunne man også merke flere svakere skjelv, og seismografene
registert mer enn 30 tilfeller.

Episenterne ble lokalisert til sydøstsiden av Etna. Rapporter i pressen nevner at dybden på
skjelvet var rundt 4 kilometer under vulkans topp. Vitenskapsmenn som overvåker Etna kunne
ikke se noen umiddelbar forbindelse mellom skjelvet og Etnas aktivitet. Allikevel har flere teorier
blitt framsatt i det siste blant forskere, som antyder en mulig forbindelse med magma-bevegelser
under vulkanen, og seismisk aktivitet på den ustabile østflanken.

Rystelsene førte ikke til noen betydelige skader, men sprekker er funnet på noen gamle
bygninger i de nærmeste byene. Det siste skjelvet ble registrert omkring kl. 10.00, og fram til
kl. 13.30 ble det ikke meldt om mere aktivitet. Hovedkrateret er rolig, og lett gråaktig gass kommer opp fra Bocca Nuova. Alarmberedskapen er for tiden ORANGE.

Det har ikke vært aktivitet på Etna siden begynnelsen av desember. Alt som har foregått har
vært utslipp av gass fra Bocca Nuova, og som ofte kondenserte til hvit damp når fuktigheten
i luften var høy. Fra og med 7.januar har avgassing vært mere rytmisk, og indikert at en viss eksplosiv aktivitet har funnet sted langt nede. Sydøstkrateret fortsetter også å slippe ut varme,
og efter snøfallene i det siste, har snøen hurtig smeltet på sydøstflankene. Imidlertid har det fallt meget lite snø. , og inntil nå har ski-sesongen på Etnas skråninger vært en katastrofe. Før jul,
og etter nyttår, har Catania kunnet glede seg over vårlignende temperaturer, opp til 25° C.
Dette er den mildeste vinter på mange år, og med få regnværsdager, begynner ferskvann
å bli mangelvare mange steder på Sicilia.

30.desember 2000

Det er vinter på Etna, og det er rolig....

Aktiviteten på Etna har vært lav gjennom hele desember, med små gass-utblåsninger fra SØ-krateret og noen få isolerte strombolske utbrudd fra Bocca Nuova-krateret midt i måneden.

3.november 2000

solnedgang 25.oktober 2000
©Torsten Boeckel
Den pågående eksplosive virksomheten fra Bocca Nuova-krateret sender fortsatt bomber
langt utenfor kraterkanten, både i nordlig vestlist og sydvestlig retning. Det er forbudt å gå
forbi 2.700m merket på veien opp, og turister får kun tilgang sammen med guider - opp til
dette punktet. Derfra er det ikke tilfredsstilende utsikt, men noen ganger må man velge....
Været er i tillegg meget ustabilt i øyeblikket, og det har før hendt at turister har gått seg bort.

29.oktober 2000
Imponerende video-opptak fra den pågående utbruddsaktiviteten på Bocca Nuova har vært
vist på TV-nyhetene i Italia (RAI) og utenlands (NRK-nyhetene lørdag kveld). Noen
nyhetsbyråer plukket opp nyheten og gjorde den om til rapporter om lavafontener og
sterk økt aktivitet ved et krater på 3.300m høyde på Etnas topp.(så høy er ikke Etna enda...)
Sannheten er at videoen, som ble laget av en italiensk fotograf, ikke viser annet enn det
som vi her lenge har fortalt. Det ett minutt lange klipp, som formodentlig ble filmet om
kvelden den 27.oktober, er tatt av bunnen på det nord-vestlige krateret. Aktiviteten på
Bocca Nuova fortsetter som før, med tiltakende og avtagende faser. Ingen virkelige
lavafontener forekommer, men aktiviteten består av forsiktige, men hyppige,
stombolianske utbrudd.
Kilde: Boris Behncke

Lørdag kveld (28.oktober) kunne en svak glød skimtes tidsvis på Live-Cam- bildene av Etna.

27.oktober 2000

Aktiviteten var ganske intens om kvelden den 24.oktober, da guider besøkte området.
Kraftige eksplosjoner hindret dem i å nå kanten på Bocca Nuova. Bomber falt fra tid til
annen på yttersiden av krateret.

Den 25.oktober var det roligere, men eksplosjoner i den NV delen av krateret forekom
hvert 5-10 minutt. Noen av dem slengte vertikalt ut bomber, hvordav de fleste falt langt
utenfor krateret, og bombene datt ned over en radius på 300 m fra toppen. Under en
halvannen times observasjon fra sydvestkanten på Bocca Nuova hendte det to ganger at
bomber falt så når som 10 m fra observatørene.

Det er verd å merke seg at under slike eksplosjoner så blir noen bomber kastet høyt opp,
og kan klart på lang avstand, men andre i meget lav vinket og derfor nesten usynlig for
observatører. Slike eksplosjoner er meget farlige for besøkende, særlig hvis de besøkende
mangler erfaring, og spesielt turister advares derfor igjen om å holde seg godt unna
krateret på Bocca Nuova. (eller som min datter sier: 'Jeg blir hjemme, jeg...')

21.oktober 2000

  
Fra utbruddene 17.oktober. Den østlige åpningen på Bocca Nuova sender ut aske.
Legg merke til bildet på høyre, hvor utallige 'ferske' bomber dekker kraterkanten.

Tidlig om morgenen den 20.oktober, før soloppgang, økte aktiviteten igjen betraktelig, og rødglødende materiale ble kastet opp fra Etnas Bocca Nuova-krater. Gjennom teleskop
kunne man tydelig se store bomber bli sendt høyt opp i luften over krateret. Senere samme
dag sendte Etna ut gulaktige hvite gass-skyer blandet med aske, og aktiviteten er fortsatt stor
- slik den mer eller mindre har vært hele uken.

13.oktober 2000
Kraftig utbruddsaktivitet fortsetter ved Bocca Nuova, med sterke strombolianske eksplosjoner
som stadig sender bomber langt utenfor kraterkanten. Observasjonene ble gjort ved et besøk
ved krateret den 10.oktober. Det har vært liten aktivitet her siden slutten på oktober-november 1999 utbruddene. (Det har ikke lykkedes oss å observere utbruddene på våre daglige
visitter til Etna- live-camera, og vi ber våre lesere hjelpe oss med eventuelle bilder!)

Strombolsk aktivitet fra NV-krateret var kontinuerlig, avbrutt av enkelte sterkere eksplosjoner. Disse ble etterfulgt av bomber, noen av dem 1 meter i diameter, som ble kastet opp til flere hundrede meter opp i luften. De fleste utbrudd var vertikale, og bombene falt stort sett tilbake
der de kom fra, men noen kunne gjenfinnes 300 meter unna. Det meste av bakken rundt Bocca Nuova var dekket av bomber, ingen mindre enn 15 cm, noen større enn 1 meter. Andre bomber
ble funnet langs en ny sti som ble laget oppe på lavaen fra oktober-november lavastrømmen.
Under besøket den 10.oktober var flere av disse bomber fremdeles varme.

Etter at nattemørket falt på, var aktiviteten virkelig flott å beskue. Glødende materiale ble kastet
opp hvert 5-10 minutt, og området ble opplyst av glødende gass-skyer.

Aktiviteten ved Bocca Nuova er nokså lik den som var for et år siden, og som gikk forut for det kraftige lavautbruddet på vestflanken. For de mange turister som satte pris på skuespillet i fjor, er mulighetene store for en gjentakelse også i år.....

12.september 2000
  
Bilder tatt hvv kl. 19.00 lokal tid den10.september, og igjen neste morgten 07.30

For første gang på 2 uker ser det ut til at det er aktivitet på Etna igjen. Ikke som vanlig,
men rundt kl. 19.00 om kvelden den 10 september, steg en tykk mørkegrå til svart askesky
opp fra den østlige åpningen av Bocca Nueva. Det er høyst forskjellig fra tidligere korte
utbrudd fra samme åpning de siste ukene, som bare sendte opp småskyer av rødaktig eller
brun farge. Den nåværende askeskyen er mye kraftigere og kontinuerlig, og fargen antyder muligheten av fersk magmatisk materiale, heller enn spor av materiale fra veggene innvendig.
Efter at mørket falt på, var det imidlertid ingen glød å se, så noe skikkelig utbrudd
e r ikke i gang - enda....

31.august 2000

  
Bilder tatt hhv kl. 04.01 og 05.50 den 29.august.

SØ-krateret kom trofast med sitt neste utbrudd om morgenen den 29.august, for annen gang
på 24 timer, efter som forrige gang å ha vist en økning av lavautflommen på NNØ-skråningen.
Som bildet over viser, kunne man ved soloppgang se et glødende lys fra den flytende lavaen
på østsiden av vulkanen. Så kl. 5.15.
begynte mindre askeskyer å komme til syne, og kl. 5.45
sto en lavafontene til værs - bilde 2 ovenfor. Fontenen holdt seg på under 100m fram til
kl. 06.00 da all aktivitet opphørte. Lava fortsatte å flyte nedover mot Valle del Bove, men
nådde ikke mer enn 1 km i lengde. Dette var det 66. utbruddet i år, og var adskillig kortere
og mindre voldsomt en den 28.august, faktisk et av de minste i hele denne serien av utbrudd.

Overraskende nok ble kun få bomber funnet på området rundt SØ-krateret senere på dagen,
og ingen lå lengere unna enn 600 m. Derimot så var all disse bombene meget store, mange
målte mellom 1 og 2 meter i diameter. (Se bilde nedenunder) De største av dem var
fremdeles varme. Sansynligvis stammet alle sammen fra utbruddet den 28.august, da dagens
utbrudd var mye svakere.

Summa-summarum kan vi altså si at Etna er ferdig med 'sommerferien', og tilbake
til normalt liv. Men det er fremdeles mange detaljer ved de siste to utbruddene som er
vanskelige å forstå for vulkanologene, da de har vært meget annerledes enn vanlig. Men Etna
har vel fortsatt overraskelser å by på???

29.august 2000
Da kvelden falt på den 28.august, fløt lava fremdeles nedover skråningene, men aktiviteten
ellars var lav. Litt oer midnatt økte denne, og man kan ikke se bort fra at et nytt utbrudd
kan komme i løpet av de neste 24 timer.


kl. 3.59 og 04.07 den 28.august

28.august 2000
Efter en lang periode med gradvis økende lavautslipp fra SØ-krateret, eksploderte Etna
voldsomt i en ildfull oppvisning om morgenen den 28.august. Dette var det første store utbrudd
siden 24.juni, da den 64. episoden på 5 måneder fant sted fra det samme krateret. Det var på
mange måter en repetisjon av de foregående 64 utbruddene, bortsett fra to unntak: Først så varte hver fase av utbruddet lengere enn vanlig, og dernest var det denne gang to utbrudd.

Det var rundt kl. 2.30 om morgenen at en stromboliansk aktivitet begynte å gjøre seg
gjeldende ved SØ-krateret, som hittil bare hadde gikk fra seg gass-utslipp. I mer
enn 90 minutter fortsatte det uten å øke vesentlig, men så kl. 4.00 gikk det over til
å bli en pen pulserende lava-fontene. Også på NNE-skråningen kom lava opp gjennom
sprekker, og alt fløt nedover mot Valle del Bove

Dette fortsatte de neste tre timene, men høyden på lavafontene oversteg aldri 150 meter,
som var lavere enn mange andre tidligere i år. Allikevel var enkelte utbrudd meget kraftige
og dekket hele SØ-krateret og dets omgivelser med store bomber. Kort efter kl. 7.00
avtok skuesp9ille, og gikk over til å slippe ut gass igjen - mens lavaen fortsatt fløt nedover
NNØ-skråningen.


kl. 06.14 og 07.05 den 28.august

Så, til alles store overraskelse, sto en stor svart tefra-sky opp fra krateret, og umiddelbart
efterpå en høy lavafontene fra SØ-krateret igjen. Toppen av fontenen gikk over i en tykk
pyroklastisk sky som reiste seg adskillige kilometer over toppen, før den ble drevet østover
av vinden. Først efter kl. 9.00 avtok utbruddet, men Etna fortsatte å sende store bomber
utover kraterkanten, og en askesky sto opp fra toppen. Ti minutter senere var det hele over.

Heldigvis skal ikke noen ha vært i nærheten av krateret under utbruddet, men det gir
igjen en påminnelse om at selv om Etna tilsynelatende er rolig, så kan den overraske
alle som kommer i nærheten av den med plutselige kraftige utbrudd.

27.august 2000
Om kvelden den 26.august er magma igjen på vei oppover i SØ-krateret. Lava flyter ut fra
sprekker på NNØ-siden av krateret. Kl. 21.45 har lavaen nådd 250 m nedover skråningen.
Det er ingen eksplosiv aktivitet, men måten SØ-krateret nå oppfører seg på er maken til den
som gikk forut for hver av de foregående 64 utbruddene fra januar til juni i år. Man forventer et mulig nytt stort utbrudd i løpet av det kommende døgnet

24.august 2000
Pr. den 21. august kunne Boris Behncke melde at man nå endelig litt under to måneder efter den siste voldsomme utbruddsperioden, som medførte 64 utbrudd i løpet av tiden fra 26.januar
til 24.juni - virker som Etna har tenkt å gjenoppta aktiviteten efter en forholdsvis meget rolig sommer.

I siste del av juli og midten av august, var vulkanen rolig, selv om det fra tid til annen kom kraftige gass-utslipp fra tre av de fire kraterne - alle unntatt det sydøstre.

15.juni 2000
Efter en 6 dagers pause, kom så det 63. utbruddet i går morges. Ved 07.30 tiden glødet
toppen på Etna, og en mindre lavastrøm var synlig. En svak stromboliansk aktivitet begynte
rundt kl. 10.00, og denne fortsatte å øke i styrke den neste timen. Kl. 11.00 reiste en pulserende lavafontene seg fra krateret, og denne økte i styrke de neste 15 minuttene, hvorefter en kraftig lavafontene akkompagnert av lavautstrømning og en tykk tefrasky pregetutbruddet de neste 25 minuttene hvorefter det hele avtok hurtig.

13.juni 2000
Om ettermiddagen den 8.juni inntraff den 62. episoden siden januar i år. Lette askeskyer
viste seg over krateret ved 15.30 tiden, og innen kl. 16.00 var utbruddet gått over til å være stromboliansk, for derefter å kulminere i et spektakulært lavautbrudd med høye fontener
og en kraftig ladet tefra-skysøyle. Store bomber falt til å begynne med på nordøst skråningen,
og mindre pyroklastiske flommer dannet seg. Lava flommet i en smal stripe på flere steder. Utbruddet fortsatte med full styrke til 16.20, hvorefter et kraftig askeutbrudd avsluttet det hele,
og 16.35 var alt tilbake til normale tilstander igjen .
Byen Randazzo, på NNV siden av Etna, ble kraftig berørt av aske og lapilli nedfall.

8.juni 2000
Kort efter utbruddet morgenen 5 juni, falt igjen lett askeregn over Catania på Sicilia. Dette var
mye mindre enn det som falt om morgenen den 1.juni, og størrelsen på partiklene var også
mindre. Nærmere krateret var tefraen av større dimensjoner, bl.a. i Nicolosi.

Denne gangen nådde aske- og dampsøylen 3 km over krateret, selv om øyenvitner mente
den var enda høyere. Bomber og større fragmenter falt SV for krateret, også rundt
Torre del Filosofo-hytten. Efter utbruddet fant man store bomber tett inntil husveggen.
Lavastrømmer rant igjen mot Valle del Leone og Valle del Bove.1.april 2000 - BBC
Vulkanologer har vært vitne til dramatiske ringer av dampg og gass som er sendt opp fra åpningene på Etna. Man anslår at ringene blir opp til 200 m i diameter, og stiger 1.000 m opp over vulkanen. Man har aldri før vært istand til å studiere dette fenomenet så godt som her. Ved dette utbruddet, var det nesten ikke aske i utbruddet, men et meget høyt damp-innhold. Ringene hang i luften i opp til 10 minutter. Hvordan de formes er fortsatt et mysterium.

Fortsett tilbake til perioden 5.sept 1999 - 31.mars 2000: klikk her
Fortsett tilbake til perioden 4.april 2000- 2.juni 2000: klikk her
fortsett fraover til idag: klikk her

Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver