Alle (unntatt de to nordligste) øyer reiser seg fra Galapagos-platformen, et undersjøisk platå formet ved gjentatte utbrudd av magma, smeltet stein, fra jordens indre. Historie, utbrudd, siste nytt, bilder + litt info rundt - og noen linker. It's history, eruptions, latest news, pictures + some info around and some links. ">

Active volcanoes / Aktive vulkaner:

Vulkaner på Galapagos(© The Charles Darwin Foundation for the Galapagos Island)
Galapagos er en av verdens største og mest aktive gruppe av vulkaner til sjøs...


(Efter http://www.law.emory.edu/PI/GALAPAGOS/OLD/maps.html)

Alle (unntatt de to nordligste) øyer reiser seg fra Galapagos Platformen, et undersjøisk platå
formet ved gjentatte utbrudd av magma, smeltet stein, fra jordens indre. Både vulkanske
utbrudd og jordskjelv er vanlige på øyene, men de fleste av dem er små. Over 50 utbrudd
er registrert i løpet av de siste 200 år fra 8 av Galapagos vulkaner. Et av de siste var fra
Fernandina i 1995 og Cerro Azul på Isabela i October 1998. I 1968 kollapset Fernandina's
caldera, og falt 300 meter. I 1954 ble 1,5 kilometer med rev utenfor Isabela løftet opp mer
enn 4 meter! Dette hendte så plutselig at flere sjødyr, som krabber og fisk, fulgte med opp
av vannet, og døde som følge av at de ble fjernet fra sitt naturlige element.

Efter vanlig målestokk, er utbruddene på Galapagos-øyene milde, eftersom magmaen (lavaen)
kommer ut i som en tynn konsistens, og danner lavaflommer heller enn eksplosjoner. Dette er
grunnen til at Galapagos-vulkanene har myke runde topper istedetfor spisse tinder. Øyene er
i konstant endring, og på grunn av deres unge alder, kan vi fremdeles her få en ide om hvordan
deler av vår verden er blitt formet ved vulkanske utbrudd, stigning av land og av erosjon.(© The Charles Darwin Foundation for the Galapagos Island)

Hot Spot teori
Vulkanene på Galapagos ble dannet under havets overflate, steg så opp til overfalten og vokste
i størrelse - og ble til Galapagos-øyene. Hver av hovedøyene er formet som en enkelt stor skjoldvulkan med untak av Isabela, som består av 6 vulkaner som er blitt forent over havets
overflate. Isabela og Fernandina er de yngste øyene i Galapagos-gruppen, og ligger lengst vest
- og det er også her hvor den nyeste vulkanske aktiviteten finner sted. Dette forklares ved
hot-spot-teorien
.


Det varme punktet er et sted i jordens indremed glødende mantel. I dette tilfelle direkte
under den østlige del av Galapagos-øygruppen. Galapagos ligger tett inntil tre hoved-tektoniske plater: Nazca-platen, som beveger seg østover mot den Syd-Amerikanske platen, og
Cocos-platen som beveger seg mot nord, og Pacific-platen som beveger seg mot vest.
Som et resultat av dette har man en spredning av havbunnen, og Galapagos-øyene følger
med sydøstover med mere enn 7 cm i året. Ved de voksende grensene, veller magma opp
og danner ny havbunn, og dette fører til jordskjelv og vulkanske utbrudd.

Riktignok strides de lærde om dette - så vi skal vokte oss vel for at si at slik er det...
Imidlertid sies det at Española, den sydøstligste øya - er rundt 3-4 ganger eldre enn
Fernandina og Isabela i vest.

Ovenstående er hentet fra artikkelen 'Islands formed by volcanic activity'.
(© The Charles Darwin Foundation for the Galapagos Island)Sydveggen på kalderaet i Alcedo, 1995
Foto:
Dennis Geist


klikk for større skala/click on picture for larger scale

Volkanen Alcedo ligger midt på Isabela (også kjenst som Albermarle-øya) og befinner
seg der mellom Darwin-vulkanen i nord og Sierra Negra-vulkanen i syd. Sammensetningen
av lavaen her er forskjellig fra naboenes, og indikerer at den har et uavhengig rørsystem med
magma. Vulkanen er ganske symetrisk, og reiser seg i en høyde av 1.100 moh. Alcedos
krater er stort, 7 til 8 kilometer i diameter, og hele 270 m dypt. En fumarole-åpning finnes
på den vestre side av kalderaen. Kun ett historisk utbrudd er kjent, da basaltisk lava
strømmet ut fra sydøstflanken mellom 1946 og 1960.

Vulkanen Darwin er den nest-nordligste vulkanen på Isabela, mellom vulkanen
Wolf i nord og Alcedo i syd. Også denne er symetrisk, og når en høyde av 1.325, noe
som gjør den til den femte høyeste vulkanen på Galapagos. Den har en stort sentral kaldera,
nesten 5 km i diameter, og er 200 m dyp. Et stort antall yngre spor av lavaflommer kan
sees inne i kalderaen så vel som på vulkanen ytre sider.

Det er ingen bekreftelser på utbrudd i historisk tid, men et utbrudd i 1801 'midt på Isabela
'kan ha vært her fra, men Alcedo er også en mulighet. Uansett så er mye av lavaen meget
ung, ikke mer enn noen få hundrede år, så Darwin-vulkanen er fortsatt hva man kaller
en aktiv vulkan. .

Cerro Azul er en skjoldvulkan på Isla Isabela på Galapagos-øyene i Stillehavet utenfor
kysten av Ecuador. Den nøyaktige posisjon er 0.90°S, 91.42°V, og høyden 1,690 moh.
Isabela-øya er den største av Galapagos-øyene, og det bor ca. 1.000 mennesker på øya.
Nærmeste landsby ligger 50 km fra vulkanen.
Cerro Azul har hatt 9 utbrudd de siste 100 år, det siste var i 1979.


Fra kysten av Isabela med vulkanen Ecuador

Vulkanen Ecuador
ligger ved den nordvestlige enden av Isabela og er en av de
største geologiske mysterier på Galapagos. De andre vulkanene på Isabela er nærmest
symmetriske, men det er ihvertfall ikke Ecuador-vulkanen. Det synes som den har mistet
hele den vestre halvparten en eller annen gang. I tillegg er både den nordlige
og sydlige skråningen steilere en vanlig, Mye tyder på at både forkastninger og
erosjon har medvirket til de steile sidene.South Cliffs på Española
Española, også kjent som Hood, er en av de mindre Galapagos-øyene, bare 7 x 14 km
og en av de laveste med sine 200 moh. Española regnes som den eldste av øyene, eller i
det minste den øya hvor man har funnet den eldste lavaen. Española ser idag ut til å bestå
av det som er den nordlige 2/3 delen av en en gang mye større vulkan. Sydkysten er en
vertikal klippe mer enn 100m høy. (Se bildet ovenfor). Dette antas å være en skarp
forkastning, og det samme fenomen menes å ha vårt årsaken til at øyene Santa Cruz og
Santa Fe ble skilt fra hverandre. (Se kartet øverst på siden).

Fernandina, også kjent som Narborough Island, består av en enkelt stor vulkan,som når
en høyde på 1.400 moh. Den er antakelig den yngste vulkan på Galapagos, og er ihvertfall
den mest aktive, med utbrudd med få års mellomrom, siste ganger i 1988, 1991, og 1995
(som førte til store lavaflommer på vestskråningen). Som vulkanene på Isabela har en
en tydelig omvendt suppekjele-form med steile øvre kanter, og et stort sentral kaldera.
Fernadinas kaldera er over 350 m dyp. Til tider dannes en mindre innsjø i krateret.
Denne var synlig i 1988, men forsvant etter at en del av kalderaen kollapset.


Lava - et gjennomgående trekk på Genovesa.

Genovesa,også kjent som Tower Island (Tårn-øya) , og selv om den er liten, er den en av
de mest interessante både geologisk og biologisk. Den er uvanlig geologisk fordi kjemien på
dens lava faktisk er identisk til lava som kommer fra midthavs rygger (en magma type som kalles MORB, eller midt-havs-rygg-basalt) og er høyst forskjellig fra de fleste andre øyers lava.
Et stort utvalg av hekkende fugler kan også sees her, inkludert
masked boobies, red-footed boobies, Galapagos ugler,
fregatfugler, swallow-tail gulls, lava herons, og de sjeldne
lava måker. Videre kan ma se sjøløver og pels-seler.
(OBS! Linkene går direkte til store bilder på serveren til Galapagos Geology on the WEB.)

Øya består av en enkelt vulkan, som kun stiger 70 m over havets nivå. En gjennombrutt
kaldera på sydsiden danner Darwin-bukten. Et mindre innsjø-fyllt krater ligger midt på øya.
Til tross for at det ikke har vært noen utbrudd her i historisk tid, bør vulkanen betraktes
som aktiv, men dog sovende.

Marchena

Marchena,også kjent som Bindloe er en stor skjoldvulkan, som når 343 m over havets nivå.Øya måler 18 x 12 kilometer, og er en av de tre små
øyene i den nordlige delen.De mange yngre flommer og pyroklastiske kroner, tyder på betraktelig aktivitet i nyere gegologisk tid. Man kjenner imidlertid bare til et utbrudd i vår tid, nemlig i 1992. Som på de andre øyene, har også Marchena sin kaldera - denne er elliptisk og måler 7 x 6 km.

San Cristobal

Kicker Rock utenfor San Cristobal
San Cristobal, også kjent som Chatham, er den østligste øye på Galapagos. Det var he
Darwin først gikk i land i 1835. San Cristobal har også en av de eldste overlevende
bosetninger, El Progresso, grunnlagt i 1869. Den er senere blitt overskygget av en annen
bebyggelse, Puerto Baquerizo Moreno, på sydøstkysten.

San Cristobal består av to sammenvokste vulkaner. Den sydvestlige halvdelen er en
symmetrisk skjoldvulkan. Den nordøstlige halvdelen av øya består av en nyligere aktiv
vulkan, og man tror ikke at denne er mere enn noen hundrede år gammel. En turistattraksjon
blant de 50.000 turistene som årlig antas å besøke Galapagos-øyene, er Kicker Rock,
en fantastisk steinformasjon utenfor nordvestkysten.Dette er en levning av en pyroclastisk,
eller palagonite, krone, dvs der det en gang har forekommet et vulkansk utbrudd der lavaen
ble eksplosiv da lava og havvann ble blandet sammen. I årenes løp har vind og bølger
formet steinene slik vi ser dem idag..

Santiago-vulkanen, også kallt James, eller San Salvador-øya ligger nesten midt i Galapagos øygruppen. Med unntak av noen av de største vulkanene på Isabela og Fernandina, er den
den mest vulkansk aktive, og spor efter mange nyere flommer kan sees. Et antall historiske
utbrudd i de siste to hundre år er rapportert. Santiago består egentlig av to sammenvokste
vulkaner, en typisk skjoldvulkan i nordvest, 900 moh, og en lav, sprekk-vulkan , 250 moh, på sydøst-enden av øya. Forskjell i den kjeniske sammensetningen av lavaen viser imidlertid at
det er snakk om to forskjellige vulkaner, og at hver av dem har et eget rør ned til forskjellige smeltesoner i mantelen.

Sierra Negra stiger nesten 1500 meter i været, og ligger på den sydøstlige delen av Isabela. Den er den største og en av de mest aktive vulkaner i øygruppen, med 10 kjente utbrudd siden 1813, den siste i 1979. Sierra Negra skiller seg fra de andre ved at den har en kløft som går fra nordøst til sydvest, og som vulkanene på Hawaii, har også denne flere åpninger langs kløften. Utbruddet i 1979 kom fra en åpning kalt Vulcan Chico, like nordøst for kalderaet.


Sierra Negra's kaldera er noe uvanlig. Den er elliptisk,
mens kalderaer i mange andre vulkaner er sirkelrunde. Med sine 7 x 10 km er den den største kaldera på Galapagos. Den er mellom 100 og 140 m dyp. Den har sansynligvis blitt dannet ved flere på hverandre følgende kollapser. Mye av bunnen er idag dekket av meget
yngre lava-flommer.

Blandingen av Sierra Negra's lavas er forskjellig fra sin nabo i nord, Alcedo-vulkanen.
Også her kommer da magmaen opp fra et annet underjordisk kammer, enn fra Alcedo,
men sammensetningen er derimot ganske lik den vi finner fra dens vestlige nabo,
Cerro Azul
, som i øyeblikket har utbrudd. . Mye tyder altså på at disse to har felles kilde.

Den sydlige flanken av Sierra Negra er ofte badet i tåke og dis, og er derfor meget frodig.
Det er derfor vi her finner to av de eldste bosetninger på Galapagos, kystlandsbyen Villamil
og byen Santo Tomas, ca 20 km inne i landet, på vulkanens skråninger. Santo Tomas ble
opprinnelig grunnlagt som utgangspunkt for svovelutvinning fra fumarolene i området.

Vulkanen Wolf, ligger på den nordøstlige delen av Isabel, og er den høyeste av alle
vulkanene på Galapagos, med sine over 1.700 moh. Også denne har en stor kaldera.
Denne måler 5 x 7 kilometer i diameter, og dybden hele 600 m, den nestdypeste på Galapagos. Også denne er blant de mest aktive vulkaner her. Ti historiske utbrudd er dokumentert mellom
1797 og 1982. Spesielt 1982 utbruddet var spektakulært, med lavafontener på kalderabunnen
som sprutet høyt over kraterkanten 600 meter høyere oppe. På grunn av sine steile sider, er
det meste av lavaen rundt Wolf av aa-typen, noe som vanskeliggjør klatring til toppen.

En spesiell aktiv sprekkdannelse ØSØ-VNV, binder Volf sammen med sin vestlige nabo,
Vulkanen Ecuador, som er mye mindre.Allikevel er det også her mye som tyder på at de har forskjellige rør ned i mantelen, slik som det også er forskjell mellom Wolf og dens
sydligere nabo, Darwin-vulkanen.


Fregattfugl nær Floreana-øya
Foto:Dieter og Mary Plate, Geographic Magazine, Januar 1988

Hvor ikke annet er nevnt, er foto tatt av:
Bill White, Galapagos Geology On The WEB

  Linker:
 Fascinerende Ecuador!
 GALAPAGOS GEOLOGY ON THE WEB
Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver