Active volcanoes / Aktive vulkaner:
Galeras, Colombia   


Galeras, en 4270-m høy andesitisk strato-vulkan i det sydvestre Colombia nær den
Ecuadorianske grensen, våknet gradvis igjen i 1988 etter mer enn 40 års søvn. Galeras
ligger på 1'14'N og 77'22'V, og dens aktive krone reiser seg 150 m over bunnen på den
80 m dype og 320 m brede kalderaen, som er åpen mot vest. Det aktive krateret ligger
omkring 6 km vest for Pasto, en by med omkring 300.000 innbyggere. Det er også tremindre krateret i kalderaen. Ved foten av vulkanen er diameteren 20 kilometer.

Torsday, 29.desember 2011
se engelsk versjon. klikk her


26. August, 2010
Alarmberedskapen var på morgenen idag redusert til ORANGE.
Seismisk aktivitet pågitt i omkring 12 timer etter utbruddet kl 4 lokal tid i går, men intensiteten avtok i læpet av dagen.
Et nytt tilfelle av seismisk aktivitet hendte imidlertid igjen om ettermiddagen, lik det som var like før utbruddet om
morgenen. Askenedfall ble rapportert innenfor en radius av 30 km fra krateret, og det er mulighet for at et nytt krater
har åpnet seg. Opp til 3.000 tonn svoveldioksid steg opp til 400 m over toppen, og var delvis synlig under dagen.
Av de 8.000 innbyggerne som skulle ha vært evakuert, har de fleste av dem motsatt seg å forlate sine hjem.
Flytende magma befinner seg fortsatt nær toppen, og det er derfor grunn til å være forberedt på et nytt og
kanskje større utbrudd.
INGOMINAS


August 25th, 2010
11.23 GMT Colombia's Institute of Mining and Geology (Ingeominas) utstedte en rød alarm og advarte om at et nytt utbrudd fra Galeria er sansynlig, etter utbruddet omkring kl. 4 lokal idag.
Colombia's Geology and Mining Institute sier at mengder av gass, aske og damp steg opp fra vulkanen omkring kl. 4 lokal tid (0900 GMT) idag onsdag.

Colombias Røde Kors sier at 278 mennesker er evakuert fra området rundt vulkanen.
Se web-camera (som i skrivende stund ikke er aktivt, falt ut i formiddag)
mere følger

Søndag, 19. januar 2008
Aktiviteten på Galeras har endret seg.. Alarmberedskapen er nå satt til II (GUL, utbrudd sansynlig i løpet av dager
eller uker.) I løpet av siste døgn har den seismiske aktiviteten ved vulkanen avtatt gradvis når det gjelder adferd
og energi. Det henger sammen med en gradvis avgassingsprosess, som vanligvis finner sted etter eruptiove
eksplosjoner, som den som fant sted 17. januar.

Lørdag 19. januar 2008
Til tross for fortsatte små eksplosjoner fra vulkanen, sier beboerne at de ikke vil evakuere fordi det ikke kommer til å
hende noe. Like etter den store eksplosjonen torsdag kveld, fikk ikke inbyggerne i Nariño panikk, til tross for
at trykkbølgen fra eksplosjonen kunne føles meget godt. I løpet av kvelden var toppen av vulkanen dekket
av skyer, og i Narño var det i tillegg tåke, og ingen kunne derfor se utbruddet av pyroklastisk materiale og aske som eksplosjonen førte med seg.

Media kollapsen, alle radiokanaler var blokkert, og ingen kunne få telekontakt hverken med fasttelefon eller mobil.
Mere alvorlig på et slikt tidspunkt, var at befolkningen bare hadde en felles tanke i hodet: "Jeg tror ikke at det kommer
til å skje noe". Det var derfor, med noen få unntak, at alle nektet å evakuere - å forlate sine hjem, gårder og bosteder, for å dra til beskyttelsrom bygget for deres egen sikkerhet.

Da dagslyset kom i de tidlige morgentimer i går, fredag, vendte innbyggerne i Nariño tilbake til hverdagen igjen. Kommentarer til hva som hendte kvelden før ble en del av det daglige samtaleemnet, med et "det kommer ikke til å hende noe", akkurat som om at de hadde kunnskap om alle naturens hemmeligheter.
Se vår historie: Hvorfor bor folk på vulkaner?

Fredag 18. januar 2008


20.06.03 lokal tid

20.06.25                 Foto:INGOMINAS                         20.06.36

Det var en eksplosjon på Galeras i går natt, lokal tid.,Alarmberedskapen er nå på RØD, som betyr at et utbrudd kan komme når som helst. Det siste døgns begivenheter gikk også forut for utbruddene i 1991, 1992
og1993, så vel som ved utbruddene i 2004 og 2006.Hittil er ikke evakuering av befolkningen i området anbefalt, men beboerne blir fortalt hva de skal gjøre hvis situasjonen forverres.

En stund var det panikk blandt innbyggerne i forestedene av Pasto og i el Panorámico, San Vicente, Anganoy og Colónin. Folk kom ut av husene og forble i gatene til langt på natt i frykt for nye eksplosjoner.

Katastrofeteamet som er en del av de lokale og regionale komiteer, møttes siste natt i Nariño for å planlegge en eventuell evakuering av innbyggerne i høy-risiko områdene, som er i Genoy og Mapachico i Pastoog i forsteder og mindre
befolkningssentra i Nariño og Florida.

 
Onsdag 25. mai 2005
Den Colombianske regjering har tirsdag beordret evakuering av 9.000 mennesker som bor
på skråningene til Galeras nær grensen til Ecuador, etter at vitenskapsfolk har sagt at det kan
komme et utbrudd når som helst.

Regjeringen betaler de evakuerte omkring $40 i månened tilhjelp med midlertidig husly.
Noen beboere har sagt til den lokalte TV-stasjonen at de ikke tror på advarslene og nekter
å forlate sine små eiendommer.

Særlig i de siste dager har den seismiske aktiviteten vist en minking i styrke. Aktiviteten er
lokalisert til dybder omkring 2 og 4 km og konsentrert i den aktive kronen, med en radius
på 1 km. De fleste tilfeller refererer til mindre rystelser assosiert med errosjon av det indre
vulkanske system. Økningen i antall skjelv registrert mellom natten til 21 og 22 mai holder
seg. Lave utslipp av gasser fra den aktivite kronen på Galeras registreres.
Når man sammenligner utslippene med overflyvninger 17 og 20 mai og dem som fant sted
rundt slutten av pail, er det i øyeblikket en økning i gass-utslippene. Askeutslipp har ikke
funnet sted.

Monday, November 22nd, 2004

Mandag 22. november 2004
17:00 norsk tid, Siste fra INGEOMINAS:

Ikke akkurat klart kildevann som kommer ned fra Galeras i øyeblikket.

Etter utbruddet i går, har Galeras nå vis gradvis nedgang i aktiviteten, samtidig med at nivået på
de seismiske signalene er lavere. Spesielt etter kl. 10.00 søndag og fram til nå, har den seismiske
aktiviteten vært lav og har stabilisert seg. Instrumentale målinger har også vist at utslipp av gass
og aske fra Galeras nå er liten. Vinden blåser nå hovedsakelig mot nordøst. De klimatiske
forhold i regionen har hindret direkte observasjoner av aktiviteten på overflaten.

12:00 norsk tid, Siste fra INGEOMINAS:

Utbruddet i går kunne føles og høres i flere av de bebyggelser som lå i sonen som er berørt
av Galeras, så vel som på fjernere steder som Cimarrones (18 km nord),
Chachagui (17 km nord), Laguna de la Cocha (20 km øst).
Virkningene av sjokkbølgen som kom, varierte fra brøl til vibrasjoner av store vinduer
(i sektor Valle de Atríz i Pasto) og noen innbyggere trodde dette var rystelser fra jordskjelv.
INSTITUTO COLOMBIANO DE GEOLOGIA Y MINERIA INGEOMINAS
Se video i Windows Media her: video
Galeras kastet i går ut glødende steiner over en distanse av 3 kilometer, og dekket bakken
med aske, men ingen skader på mennesker er meldt, iflg. INGEOMINAS.
Ettermiddagens utbrudd kunne merkes 18 km unna, og Galeras hadde et eksplosivt utbrudd.
En sky av aske og damp skal ha nådd opp i 10.000 m høyde.

Nedfall av glødende steiner startet flere skogs- og gressbranner, men på grunn av stor fuktighet
voldte de inten større skade. Fra sist i Juli har Galeras spydd ut omkring 700.000 m³ aske,
noe som tilsvarer omkring 850.000 tonn, og dette har naturlig nok berørt dyrkede områder,
kvegbestanden og vannkildende innenfor en radius av 23 kilometer fra vulkanen.

Mandag, 13. september 2004
De lokale myndigheter har informert om at utbruddet av damp og gasser fortsetter, men i meget
redusert styrke. Det har minsket frykten og forventningene til innbyggerne i regionen. Galeras-
vulkanen fortsetter imidlertid å slippe ut aske, noe som fører til skader på akvaduktene til flere
kommuner i Nariño og det har også ødelagt vannet i Cumbal-elven som er en viktig vannkilde i
regionen.

Søndag, 12. september 2004
I de offentlige kontorene i Pasto anbefaler man de ansatte å komme på arbeidet i fornuftige
klær og i sko uten høye hæler. Dette er noen av sikkerhetstiltakene foran det ventede utbruddet
fra Galeras-vulkanen.

Det anbefales også at alle distrikter foretar evakueringsøvelser og at deres sivile arbeidstakere har
serum og noe å dekke munn og nese med. Dette i tilfelle regn blandet med aske skulle komme
etter et utbrudd. Myndighetene oppfordrer også til ikke å tro på rykter og til å stole ene og
alene på de offisielle meldingene som kommer gjennom de lokale radiostasjonene.

Disse anbefalinger ble gitt etter endringene som ble registrert ved vulkanen, hvis utfall ingen
har kapasitet eller evne til å forutsi.

Folk går nå til innkjøp av batterier, lamper, radioer, vannbeholdere og gasruller til masker.
Det kjøpes også inn matvarer som ris, sukker, oljer og pasta.

Ifølge en innbygger i Florida, hvor brannmenn fra Pasto i går distribuerte vann
fordi vannakvedukten var fyllt av aske og stengt etter ubruddene den 11. o 12. august
"lovet regjeringen å sende oss tanker til å oppbevare vann i, og at fem mobile sisterner var
underveis, men ingenting har kommet".

Saturday, September 11th, 2004

Several Colombian Newspapers report today that the Volcanic Institute INGEOMINAS
has warned the population of an immideate danger of eruption at Galeras.
The danger-zone is now 6 kilometers wide around the center of the volcano, and in
case of a violent eruption, small villages with a total of 60.000 inhabitants will be in that area.
Including Pasto, another 400.000 inhabitants live near the volcano.


Saturday, September 11th, 2004

Flere Colombianske aviser rapporterer idag at det Volkanske Institutt INGEOMINAS
har advart befolkningen om en betydelig fare for et utbrudd fra Galeras.
Faresonen er nå 6 kilometer bred rundt sentrum av vulkanen, og i tilfelle av et voldsomt utbrudd
vil små landsbyer med totalt 60.000 innbyggere være i det området. Inkludert Pasto, er det
400.000 flere menneskersom bor i vulkanens nærhet.


Satellit-bilde som viser Galeras-vulkanen som et lysegrønt område midt på bildet.
Byen Pasto, med 300.000 innbyggere er det røde område midt på nederst,
bare 8 kilometer fra vulkanen.

Torsdag 19. august, 2004
INGEOMINAS rhar rapportert at vulkansk og seismisk aktivitet økte ved Galeras den 11.
august kl. 23.49 da et utbrudd begynte og sendte aske og gass-skyer til en ukjent høyde
(Se bildet nedenfor) og som førte til synlig glødende vulkansk masse rundt toppen. Senere
neste dag nådde en mindre røyksøyle opp i 7.300moh og drev i SV retning inn i det nordlige
Ecuador. En ny sky drev NV-over i en høyde av 6.100 moh. Kl. 13.15 var det ikke lenger
noe synlig på satellitbildene.

Et fint askelag falt ned over landsbyene nær vulkanen, inkludert La Florida (~10 km NV for
vulkanen), Nariño, Sandoná, og Consacá, og lengere unna i Ancuya, Linares, og
Sotomayor (~ 40 km NV for vulkanen).

Nyhetsartikler kunne melde at ~230 familier var evakuat hovedsakelig fra vulkanens nordlige
skråninger. Aske ødela vannforsyninger i noen landsbyer og førte til problemer for husdyrenes
helse samtidig med at det etterlot flere hundrede døde fisk flytende rundt om i elvene.
Landsbyen La Florida ble sterkest utsatt for utbruddet. Den 16. august fortsatte askenedfallet,
og la fra seg aske i flere landsbyer. En tynn røyksøyle var synlig på et satellitbilde og viste den
så langt som 75 km NV for vulkanen.Innbyggerne i området rundt vulkanen har nå i lang tid vent seg til å ha gass- eller filtrerings-
masker med seg som en del av sitt daglige utstyr, for å unngå å puste inn askepartikler.
Glødende aske og vulkansk masse som har kommet nedover skråningene på vulkanen
har satt fyr på vegetasjonen og åkrene, og husdyrene lider.

Et kart er utarbeidet for innbyggerne i Pasto med henblikk på å vise risikosoner som vil
oppstå ved et større utbrudd.

Den 18 august ble det meldt at utbruddet fortsatte. Kl. 02.06 lokal tid ble det registrert et jordskjelv i området på 5.3 på Richters skala.
Credit: Smithsonian Institute, GVP m.fl.

Onsdag 11.august 2004

Et vulkansk utbrudd fra Galeras i det sydvestlige Colombia er vist på bildet som er tatt tidlig om
morgenen 10.august 2004. Aske- og dampskyen var sett bevege seg i rettning NV over med 20
knops fart, i en høyde av rundt 6.000 moh..

Credit NOAA

18 timer senere:
Askeskyen drev NV-over mot kysten og oppløste seg rundt kl. 18.00 norsk tid i går.
Det er ingen indikasjoner på aske/damp som kommer fra toppen nå.

Nyheter alltid øverst. Eldre begivenheter nedenfor.

Minst 6 større utbrudd, og 45 mindre, har forekommet de siste 4.500 år. Dise utbrudd var hovedsakelig vulkanske med mindre høye gass- og askeskysøyler (< 10.000m), og med
mindre pyroklastiske flommer. De siste 500 år har utbruddene vært karakterisert av gass
og aske, små lavaflommer og eksplosive utbrudd med pyroklastiske flommer som har
forplantet seg opp til 15 kilometer fra krateret.

I begynnelsen av 1990-tallet var aktiviteten høy, og inkluder et utbrudd i januar 1993
der 9 turister og medlemmer av en vitenskapelig ekspedisjon ble drept på kraterkanten.
Flere andre ble skadet.Hovedårsaken til dødsfallene og skadene var styrken fra
utbruddet og bombardementet av glødende steiner på over 1 meter i diameter,
i tillegg til peanøttstore lapilli, som fulgte efter. Erfaringene herfra har ført til at
vulkanologer senere alltid (?) har båret hjelmer og beskyttelsesdrakter.Det var i april 1988 at INGEOMINAS repporterte en mindre gass-aktivitet inne i krateret.
Etter en mindre eksplosjon med en 200 m høy gass-sky i februar 1989, installerte man de
første seismiske måleinstrumentene på flankene av Galeras. De første data viste en betydelig
aktivitet inne i vulkanen, og antydet både sprekkdannelser og flytende lava i bevegelse.

Nye instrumenter ble etterhvert tilføyd. I begynnelsen av 1990-tallet var aktiviteten høy.
Det første av 4 utbrudd kom i mai 1989 med et askeutslipp på 400.000 m³. Mellom
juli og desember 1991 var det en stor økning i virksomheten, og en stor kuppel vokste opp.
Denne ble ødelagt ved en eksplosjon i juli 1992. Der ble det sluppet ut 800.000 m³ aske.
Ved utbruddet i januar 1993 ble 9 turister og medlemmer av en vitenskapelig ekspedisjon
ble drept på kraterkanten. Flere andre ble skadet.

  Linker:

Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver