Active volcanoes / Aktive vulkaner:
GORDA RIDGE, Stillehavet


gorda ridgeGorda-ryggen er en spredningssone på havbunnen, hvorfra lava fra
dypet fyller igjen sprekkene etterhvert som havbunnen utvider seg.

14.april 2001
Etter 18 prøver har man enda ikke lykkes å oppdate noen spor etter vulkanutbruddet
og man vurderer om det er hensiktsmessig å fortsette søkene. Den seismiske aktiviteten
er fortsatt lav.

12.april 2001
Aktiviteten skal ha avtatt, ihvertfall registerer man ikke lengere lyden av skjelvene.
Flere undersøkelser pågår.

11.april 2001
RV 'New Horizon' har ankommet Gorda Ridge i dag tidlig, lokal tid. Foreløbige prøver viser ingen tegn til en damp/aske/hva-det-nå-måtte-være søyle. Skjelvene fortsetter men med forminsket intensitet. Sjø og vind er moderat. Ny prøver foretas.

10.april 2001 ettermiddag
Aktiviteten fortsetter, og antall skjelv har økt med 548, og er nå oppe i over 3.500

10.april 2001 formiddag
RV 'New Horizon' er endelig på vei, og været har roet seg ned. Den seismiske
aktiviteten fortsetter, og siste 6 dager er det registrert ialt over 3.000 skjelv.

9.april 2001
RV 'New Horizon' har ankommet Eureka, California, og har begynt innlastingen av
vitenskapelig utstyr. Alle deltakere fra det vitenskapelige er ombord. Kraftig vind og
sjø kan forsinke avgangen. Episenter og jordskjelvkart er oppdatert. Se nedenfor.

gorda ridge
Registrering av skjelvene på Gorda-ryggen denne uke

7.april 2001
RC 'New Horizon' som skal ut på feltet, er blitt forsinket av kraftig nordlig vind og
sterke havstrømmer, men er nå på vei inn til Eureka. Skjelvene fortsetter med mellom
10-20 skjelv i timen.

6.april 2001
Den seismiske aktiviteten forsetter i et moderat tempo. Nær 2.000 skjelv er nå registrert i
løpet av de siste 60 timer.

En vulkan skal ha hatt utbrudd på havbunnen utenfor sydkysten av Oregon i USA den 3.april.
Ingen skipsfart eller kyststrekninger skal ha vært i fare.Utbruddet som ligger omkring 200 km
fra kysten, skal ha forårsaket mer enn 1.000 mindre jordskjelv, som fortsatte to dager senere. Noen få skjelv var kraftige nok til å bli registrert av fastlandsstasjoner, med det største på
omrking 4,5 på Richters skala. Den seismiske aktiviteten som er målt, relaterer man
til at magma er pumpet opp i fjellryggen, og har fått fjellet til å slå sprekker. Skjelvene
nådde et høydepunkt på 90 skjelv i timen om kvelden den 3.april.

gorda ridge

Vitenskapsfolk fra NOAA har brukt undervannsinstrumenter for å spore den vulkanske aktiviteten, som har foregått på en undersjøisk rygg som går utenfor sydkysten av Oregon og nedover langs nordkysten av California. Et skip blir gjort klart for å undersøke forholdet nærmere.

Man håper å nå fram tidsnok til å kunne ta prøver av det nå mineralholdige vannet som er blitt påvirket av utbruddet. Man tror at man kan finne noe som tilsvarer damp- og askesøylene som
henger over en vulkanutbrudd til lands.

Om det nå har vært et utbrudd av lava vet man allikevel ikke, da man først må ut til
'åstedet' for å se hva som har hendt. Siden magmaen under havbunnen begynte å
bevege seg i fjellryggen siste uke, har det vært et lite skjelv hvert 30.sekund.

3.april 2001
Omkring kl. 02.50 norsk sommertid den 3.april, skal vulkanske rystelser ha blitt registert av
US Navy's Lydsystem som bl.a. er utplassert på Gorda-ryggen, en undersjøisk fjellkjede
utenfor USA's vestkyst. Den sansynlige posisjonen er 42.15 N, 127.05V eller
42 9'N; 127 3'V) på Jackson segmentet, litt nedenfor det nordlige Gorda segmentet
som var åstedet for et utbrudd i februar 1966.

  Siste nytt alltid øverst. Nedenfor er de eldste begivenheter øverst.


gorda ridge
Sjeldne dyrearter, som rør-ormer, slår seg ned i området
rundt vulkanåpningen. Man tror larver har drevet med havstrømmer
hit, og har slått seg ned her og formert seg.

NeMO-bservatoriet (New Millennium Observatory) ligger inne i en stor aktiv vulkan, nesten
2.000 meter under havoverflaten, på Juan de Fuca området. Observatoriet er opprettet for å undersøke og samle inn mikrobialsk biosphere som eksisterer innenfor vulkanområdet. NeMO
Net er posisjonert nær en hydrotermisk åpning (varmtvannskilde) som flommer ut fra en sprekk som har oppstått i lavaflommen etter utbruddet i januar og februat 1998. Denne åpningen, kalt Nascant-åpningen) blir nå 'befolket' av helt spesielle dyr som lever i slike åpninger.
Temperaturen i området ligger på mellom 10 og 15 grader Celcius.

gorda ridge
Legg merke til havdybden langs sprekken midt i ryggen,
sammenlignet med toppene i fjellkjeden på begge sider
(Kart:  )

Linker:
 Gorda Ridge Eruption April 2001- Event Details
 Gorda Ridge Eruption April 2001
Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver