Active volcanoes / Aktive vulkaner:

Bardarbunga og Grimsvötn, Island  Fotoene er tatt av Freysteinn Sigmundsson og finnes på
http://www2.norvol.hi.is/page/ies_grimsvotn1998


Grimsvötn vulkanen ligger på Island under isbrèen Vatnajökull, som er den største isbrèen
i verden, om man ser bort fra områdene nær Nord- og Sydpolen.
Vatnajökulls overflate dekker 8.100 km². Isvolumet er over 3.000 km³. Isdekket er i
gjennomsnitt 400 m tykt, og på det meste nær 950 m. Eftersom 70 % av brèens overflate
ligger på mer enn 1100 moh, holdes den fortsatt i live. Skulle den forsvinne, ville den ikke
kunne dannes på nytt med dagens klima.

I den vestre delen av Vatnajökull ligger vulkanene Barðarbunga og Grimsvötn, i den nordlige
Kverkfjöll og i den østra Breiðubunga.

Beklager, ingen oppdatering lørdag og søndag denne uke.
Fredag 5. november 2010
I løpet av de siste 24 timer har skjelv ved den seismiske målestasjonen 'grf' avtatt betraktelig.
Vannstand ved Gigja-broen viser at flommen nådde toppen i går mellom kl. 13. og 14 GMT, på det tidspunktet ble vannstrømmen målt til 2.600 kubikkmeter pr sekund. Det kommer fremdeles smeltevann fra Grimsvötn.
På nåværende tisdpunkt, kl. 18.00 torsdag, var det ingen målbare tegn på et begynnende utbrudd fra Grimsvötn.
norvol.hi.is
Og det var det, så langt... I mellomtiden har Merapi in Indonesia hatt sitt mest voldsomme utbrudd
med flere døde i natt enn i hele den foregående 1-1/2 uke.

Torsdag 4. november 2010
13.00 norsk tid: Inget nytt, bortsett fra at vannføringen i Gigja-elven har nådd 2.000 kubikmeter per sekund,
og sansynligvis nådd toppen idag. Seismisk aktivitet er lav.

Onsdag 3. november 2010
Vannstanden i Gígja-elven fortsetter å stige. Onsdag morgen hadde vannstanden nådd 4.8 meter
og vannføringen var på 1,650 kubikkmeter/second tisdag kveld.
Dete sammenlignet med 3.8 meter og 630 kubikkmeter meter tirsdag morgen. on Tuesday morning.

Tirsdag kveld hadde elven nådd sitt maksimum ved broen på hovedveien over elven.
Mange små laguner og dammer var dannet i løpet av de siste 24 timene på isbreen.
Noe av vannet fra Grímsvötn vulkanen har nå flommet ned i Súla-elven. Flommen er er imidlertid begrenset.

Ingen jordksjelvsaktivitet er registrert siste 24 timer ved Grimsvötn.

Tirsdag 2. november 2010
Tirsdag kveld
Vann slipper fortsatt ut fra isen på Grímsvötn men hastigheten har sunket.
Mengden av vann målt var 1200 m3/s i dag.
To jordskjelv fant sted under Grimsvötn i går kveld: 18:50 GMT og 20:59 GMT.
Idag ble to jordskjelv registrert: 06:06 GMT og 06:42 GMT.
Størrelsen på disse jordskjelvene var mellom 1,2 og 1,5 på Richters skala
En rystelse i isen ble observert i dag tidlig på den vestre siden avSkeiðarárjökull noe som indikerte at en flom
er under utvikling under isbreen.
GPS: Horisontale bevegelser indikerer at trykket nå kan sammenlignes med det som var før utbruddet i 2004.
http://www2.norvol.hi.is/

Tirsdag morgen
Et av de første tegn på at en vulkan begynner å bli rastløs, er at nivået på vannet i elvene som kommer ned fra vulkanskråningene øker. Vulkanene på Island er for det meste dekket av is og snø, noe som gjør visuelle observasjoner umulig. Selvfølgelig måler man det seismiske nivået, men mindre jordskjelv finner sted hele tiden.

Nå har nivået i elven Gigja blitt tredoblet siden mandag morgen. Vannet kommer ned her fra Vatnajökul-isbreen, med hovedkilde fra en issjø i krateret av Grimsötn vulkanen.

Temperaturen inne i krateret har økt, og isen som ligger over krateret har begynt å smelte. Vannet fyller opp krateret til et punkt hvor det renner over, og to ting skjer. Vann-nivået i elven(e) øker, og vann og damp kan synke ned i vulkanen. Dette kan føre til et utbrudd.

Samtidig som at isen smelter, vil naturligvis det ytre presset på vulkanen minke, og med mindre trykk er det igjen
en mulighet for at vi vil få et utbrudd. Nå avhenger det av hvor mye magma som er lagret i toppen av vulkanen -
med andre ord, hvor stort det innvendige trykket er..

I løpet av de siste to dager har det vært flere skjelv i området. Tre av disse har hatt størrelser mellom 2,7 og 4,0
Richters skala. Hva som skjer nå må vi bare vente på å se. Hvorvidt det vil bli lik utbruddet tidligere i år fra Eyjafjell,
som neste stanses all lufttrafik over Europa, eller bare et vanlig lite utbrudd som ikke vil skade, står tilbake å finne ut av.

Flomvannet øker hurtig. Smeltevann fra isbreen i området ved Gígjukvísl har økt i mengde fra
140 kubikkmeter i sekundet søndag middag til 455 kubikkmeter i sekundet mandag middag, og 630 kubikkmeter i sekundet kl 17:30 mandag

En stor ismasse som kom med smeltevannet, smalt inn i en høyspenningsmast, og slo ut strømmen til byen Kirkjubæjarklaustur. Arbeidet med å reparere ødeleggelsen og få levert strøm til byen pågår. I mellomtiden fortsetter vannstanden å stige.

For å lære mer om hva som kan skje, vennligst les videre nedover siden.

Mandag 8. november 2004


Photo: © Magnús Tumi Guðmundsson, www.jardvis.hi.is.
Utbruddet fra Grimsvötn vulkanen opphørte mellom fredag natt og lørdag morgen, 6.11. 2004


Grimsvötn krateret den 5. november.
Med tillatelse © Snæbjörn Guðbjörnsson, ICAA.


Fredag 5. november 2004

En eksplosjon om morgenen den 4. november.
Foto: © Fredrik Holm, www.norvol.hi.is

Utbruddet fra Grimsvötn vulkanen, Island:
Sammendrag av aktiviteten 1-4. november 2004

  Utbruddet som begynte ved Grimsvötn-vulkanen under isen på Vatnajökull-bréen den 1.
november, omkring kl. 21.00 norsk tid (Sigmundsson et al., 2004)er nå avtagende.
Vulkanske skjelv avtok hurtig mellom den 2. og 4. november, og damp- og askeskyen
er nå kraftig redusert, og består for det meste av damp.
Periodiske phreatiske eksplosjoner ble observert midt på dagen den 4. november,
og prosjektiler av aske og isfragmenter ble skutt omkring 1.000 m opp over krateret.
Utbrudd-skyen steg til mellom 2.000 og 4.000 m over bréeen. Askefallet var imidlertid
begrenset innenfor Vatnajökullsbréens område..

Utbruddet finner sted innenfor Grimsvötn kalderaen, nær dens SV grense. Utbruddet var
opprinnelig under et 150-200m tykt islag, som smeltet vekk i løpet av omkring 1 time.
En utbruddsky ble oppdaget av vær-radar rundt midnatt, og den nådde en høyde på
13.000 m i løpet av natten til den 2. november.
Den første inspeksjonen av utbruddet ble foretatt under en overflyvning omkring kl. 7.00
norsk tid den 2. november, og bekreftet at et phreatomagmatisk utbrudd var i gang fra en
kort (mindre enn 1 kilometer) sprekkdannelse på 64°40N og 17°23V. På det tidspunktet
holdt en konstant utbruddssky seg på omkring 9.000 m. Observasjoner under dagen
åpenbarte peiroder med høy eksplosiv aktivitet, med en maksimum høyde på skysøylen på
mellom 12.000 m og 14.000 meter.
Styrken på utbruddet var i samsvar med de seismisk registrerte vulkanske skjelvene.
Noe eksplosiv aktivitet har også funnet sted i en annen senkning i isen nær SØ-kanten av Grimsvötn, omkring 8 kilometer øst for hovedkrateret. Damp derfra ble først oppdaget om ettermiddagen den 2. november.

En annen senkning nær Grimsvötn.
Foto: © Fredrik Holm, www.norvol.hi.is

Hovednedfallet av asken ble dannet mellom den 1. og 3. november, med retning nord-
nordøst som følge av sterke sydlige vinder. Sektoren er omkring 30 km bred nær nordsiden av Vatnajökull i en avstand av 50 km fra utbruddsstedet. Tefra falt i ubebodde områder
i nord og nordøst Island, men kun i små mengder.
Utbrudds-skyen kunne sees på satellit-bilder og aske drev over store deler av
Nord-Atlanteren og nådde Skandinavia. Luftfarts trafikken ble avbrutt, og et område på
311.000 kvadratkilometer var stengt for flyvninger fra begynnelsen av utbruddet til om
morgenen den 4. november. (Flere av Widerøs flyvninger i Nord-norge ble innstilt.)

Bønder måtte hente inn beitende dyr i Nord-Island for å beskytte dem mot å spise
oppløselig fluor som lå over beitemarkene. Den 4. november endret vinden til nordvestlig
regning, og om ettermiddagen kunne askenedfall observeres over isbréen øst for Grimsvötn.

Jökulhlaupen, flomutbruddet fra isbréen som gikk forut for utbruddet i noen få dager nådde
sitt maksimum om ettermiddagen den 2. november. Vannmassene var da mellom 3.000 og
4.000 kubikkmeter pr. sekund i elvene på Skeidararsandur-slettene ned mot havet.
Etter at toppen ble nådd, avtok vannmengden kraftig. Ingen skader denne gang på veier
eller bruer. Det totale volum av jökullhaupen var omkring 0,5 kubikk-kilometer.


In the morning of November 2nd
Photo: © Tórdís Högnadóttir, www.jardvis.hi.is.

Utbruddet fulgte et mønster lik de foregående utbrudd i 1983 og 1998, med muligens mindre
enn 0,1 kubikk-kilometer magma. Disse utbrudd, sammen med 1996 Gjalp utbruddet nord
for Grimsvötn, åpenbarte en langt høyere aktvitet ved Grimsvötn enn under midten av forrige
århundrede, og kan indikere at Grimsvötn nå begynner en ny periode med høy vulkansk
aktivitet som kan vare i flere tiår. Slik en høy aktivitetsperiode er forutsagt på bakgrunn av
den observerte vulkanske aktivitets-syklus i området i løpet av det foregående tusenår.
(Larsen et al., 1998).
From NORVOL, Iceland, authors: Freysteinn Sigmundsson, Pall Einarsson, Magnus Tumi Gudmundsson, Thordis Hognadottir, Anette K. Mortensen, Institute of Earth Sciences,
University of Iceland, Reykjavik, Iceland.
Steinunn Jakobsdottir, Matthew Roberts, Kristin Vogfjord, Ragnar Stefansson,
Icelandic Meteorological Office, Reykjavik, Iceland.

2.november 2004


Fra morgentimene den 2. november, 2004
Photo: © Freysteinn Sigmundsson


Siden omkring kl.22 igår kveld har ett vulkansk skjelv inntruffet kontinuerlig ved Grímsvötn.
Et utbrudd er i gang, og veien syd for Vatnajökull mellom Núpstaður og Skaftafell ble stengt
ved midnatt.
En overflyvning er planlagt til kl. 7:30. Forhåpentligvis vil man da kunne stadfeste hvor
utbruddstedet er, og hvilken type utbrudd det er snakk om.

1. november 2004

En søyle av damp og aske fra utbruddet på Grimsvötn vulkanen i Island kan sees blåse nordøstover
med en tydelig avmerket skygge nedenfor skysøylen. Utbruddet begynte omkring 22.00 islandsk
tid den 1. november, 2004. Aske og svoveldioksyd ble observert over Norge om morgenen
den 3. november.

Bilde: http://www.osei.noaa.gov/

Kl. 22.00
Den seismiske aktiviteten har minsket de siste 30 minutter.


Om morgenen den 4. november
Foto: © Fredrik Holm, www.norvol.hi.is

Litt senere kveld:
Eksperter anser nå at et utbrudd er i gang. Man er usikker på om magma enda har nådd
overflaten (under isen). Et utbrudd er dog formodentlig i gang under isen. Det er mørkt og
dårlig vær, så man kan ikke dra ut for å se hvordan det ser ut oppe på isen, men den
kontinuerlige seismiske aktviteten viser at aktiviteten er i full gang.


Om morgenen den 2. november
Photo: © Magnús Tumi Guðmundsson, www.jardvis.hi.is.

Tidlig kveld:
Et vulkanutbrudd har sansynligvis begynt på Grimsvötn.
Det har vært en anomal seismisk aktivitet i ca 20 minutter. Jordskjelv begynte tidlig i dag
morges, og fulgte etter en jökellopp som har pågått siden torsdag.


Om morgenen den 4. november
Foto: © Fredrik Holm, www.norvol.hi.is

11 juli 2002
Vitenskapsmenn fra Storbritannia har funnet tegn på uvanlig geothermisk aktivitet under to forskjellige isbreer på Island. En på den vestre kanten av Vatnajökull-brèen vhor det er funnet
to dype fordypninger, og den andre under Mýrdalsjökull (Syd-Island) hvor økt seismisk
aktivitet har tydet på at et utbrudd kan være i anmarsj. I øyeblikket er det ingen fare,
men man kan ikke forutsi noe om utviklingen framover.

31.12.1998
Mindre kjent enn utbruddet i 1996 ble utbruddet i desember 1998, som varte fra den 18.
til den 28. Utbruddet fant sted langs en 1300m lang øst-vest sprekk, slik det også
gjorde i 1934 og 1983. I løpet av dagen steg en 10km høy sky til værs, og
kunne sees helt fra Reykjavik, 200 km lenger vest.

Utbruddet fulgte flere ukers mindre økning i den seismiske aktiviteten. Et mindre
jordskjelv fant sted kvelden før, og fra kl. 3.30 om morgenen økte
jordskjelvsaktiviteten, for så å bli sammenhengende fra utbruddet startet
kl. 9.20 om formiddagen.

Utbruddet var over den 28. desember om ettermiddagen kl. 14.00, og
siden det er det ikke observert mere aktivitet.

Utbruddet denne gang fant sted 10 km syd for utbruddet i Vatnajökull 1996,
som førte til store oversvømmelser. Denne gang var det bare små mengder
av breen som smeltet, og det var ingen umiddelbar fare for oversvømmelser.

Eldre nyheter finnes nedenfor


Kl.16:00 Den nordlige fordypningen har sunket ytterligere 50 m siden kl. 12:30.
Foto: © Magnús Tumi Guðmundsson

1.oktober 1996
Utbruddet under isen nær Bardarbunga og Grimsvotn vulkanene på Island.

Et utbrudd fant sted under Vatnajokull isbrèen i det sentrale Island om kvelden den 30.
september 1996. Utbruddet kom etter en uvanlig rekke av jordskjelv som begynte den
29.september med styrke 5 på Richters skala i Bardarbunga-kalderaen. Liknende utbrudd har
funnet sted nær Bardarbunga mange ganger de siste 22 år, men uten utbrudd og nesten uten
etterskjelv. Denne gangen ble jordskjelvet etterfulgt av en serie mindre skjelv, som spredte seg
utover til de nærliggende vulkanene Grimsvotn og Hamarinn. En advarsel om mulig utbrudd ble
sendt ut til luftfarten om kvelden den 30. I de tidlige morgentimene neste dag, kunne en stor
fordypning observeres under en overflyvning av Batnajökull.

Isen hadde smeltet som følge av et utbrudd fra en 4 kilometer lang sprekk under isbrèen, som
var omkring 400-600 m tykk på dette stedet. Sprekken har en NNØ-SSV retning og ligger
på den nordlige flanken av Grimsvötn-vulkanen. Smeltevannet renner inn i Grimsvötn-kalderaen
og hever så islaget over kalderainnsjøen.

2.oktober 1996
1.oktober kunne man observere en 5-6 km lang rekke av gryter eller fordypninger som vokste
i løpet av dagen. Flere av dem var 100 m dype og opp til 2 km brede. Utbruddsstedet er nå lokalisert til å ligge mellom Bardarbunga ogGrimsvotn. Det antas at utbruddet hittil har fyllt
opp 25% av kalderaen, og man venter spent på å se om det kommer så mye vann at vannet
stiger over kanten. Det vil i såfall medføre en s.k. jökulhlaup, dvs et flom av is og vann med
en uhyggelig kraft og hastighet.

Ut over dagen setter det inn med regn og storm, og siktbarheten fra luften er nesten umulig.
Seismometerne viser at utbruddet fortsetter, og i ni-nyhetene rapporteres det at utbruddet har
kommet opp gjennom isen, og en skysøyle når 5.000 m over vulkanen.


Foto: © Magnús Tumi Guðmundsson

Utover dagen konstateres det at vannet fortsetter å flomme inn i Grimsvötns kaldera med en hastighet på omkring 5.000m³/sek. Flom ventes i Skeidara-elven i morgen dersom det
fortsetter på samme måten i et døgn til.

Asken fra utbruddet blåser nord- og nordøstover i en hastighet på 70 km/timen og ventes i de neste timer å falle over nord- og øst Island. Alle fly i området nord og øst for vulkanen er kansellert.

Klokken 12.00 er sprekken blitt 10 km lang og har kommet opp gjennom isen på 2 steder.
Den andre åpningen ligger 10 km nord for den som åpnet kl. 5 samme morgen.

3.oktober 1996

Foto: © Magnús Tumi Guðmundsson

Advarsel er nå sendt ut til landbruket om at fluor i nedfallet kan være farlig for får og kveg i
de områder der det faller ned aske. Askenedfall har enda ikke begynt i bebodde områder.
Klokken 15.00 meldes det at aktivitetn er økende. Jordskjelvsaktiviteten har økt ved
Bardarbunga, og man frykter at også et utbrudd kan komme her. Bardarbunga ligger i de
høyereliggende områdene i det vestlige Vatnajökull, opp mot 2.000 moh.

Man undersøker mulighetene for å kutte hovedveien nede på Skeidararsandur flere steder,
slik at flomvann kan få fri passasje og man på den måten kanskje kan spare broene
over elvene..

Utbrudds-skysøylen når nå opp i 10.000 moh og kan sees fra fly på de internasjonale rutene.
Det kan synes som flomvannet under isen renner sydover. Det er ingen indikasjoner på
smeltevann i elvene mot nord.

Nye rapporter tyder nå på at smeltevannet i Grimsvötn-kalderaen har nådd samme høyde
som det var før forrige jokulhlaup siste sommer. Man regner med at en eventuell flom vil nå
maksimum 2-3 dager etter at den begynner

4.oktober 1996
Skeidararsandur blir stengt i natt for gjennomfart mellom kl. 20.00 og 11.00 i morgen. Man
frykter at flommen skal begynne i løpet av natten. Skjelv opp til styrke 4 på Richters skala
er målt under ettermiddagen nær Bardarbunga.

Flommen i 1938 var rundt 50.000 m³/sek, men man håper denne gang at den ikke skal bli
større enn mellom 10-20.000 m³/sek. Broene i syd er bygget for å tåle en vannmengde på
9.000 m²/sek og siste sommer nådde vannmengden opp i 3.000 m³/sek. Hvor mye det dreier
seg om kan du få en ide om ved å se på vannmengden i Gullfoss på Island her.

5.oktober 1996
Utbruddet er fremdeles sterkt. Askenedfall har ikke vært noe problem hittil, og har stort sett
falt ned rundt den åpningen som i øyeblikket er aktiv. Det har vært mindre skjelv, men magma
strømmer nå opp gjennom sprekkene i jordskorpen og inn under isen

Jokulhlaupen har enda ikke begynt, men vannstanden er nå 20.25 m høyere enn siste sommer,
da kalderaen tømte ut rundt 3.000 m³/sek. Det antydes at en kommende jokulhlaup nå vil nå
rundt 10-15.000 m²/sek. Man har sluttet å forutsi når en slik vil bebynne, idet man erkjenner
at naturen, som så ofte før, selv bestemmer uten innblanding av oss mennesker.

Det er idag dårlig vær i Island. Tak blåser av husene nordpå hvor man har det værste været.
Syd på regner det voldsomt og været vil fortsette slik noen dager.

9. oktober 1996

Skysøylen er nå oppe i 5.000 m høyde.
Foto: © Magnús Tumi Guðmundsson

Utbruddet kommer nå fra en 9 km lang sprekkdannelse og vulkansk masse hoper seg opp
over sprekken og danner nå en fjellkjede som noen steder har nådd over 200 m øyde.
Halvdelen av hele Vatnajökull-brèen er nå dekket av et tynt lag aske.

11-14 oktober 1996
Rystelsene fra utbruddet avtar stadig. Observasjoner fra fly den 11. oktober viser at høyden på utbruddsskyen har avtatt betraktelig.


12.oktober kunne man se ned i selve krateret.
Foto: © Magnús Tumi Guðmundsson

16 Oktober 1996
Vannstanden i Grimsvötn-kalderaen er nå i en høyde av 1.504 moh og selv om utbruddet er
over, renner det nå mellom 500 og 700 m³/sek smeltevann inn i Grimsvötn. Normalt starter en
jökulhlaup når vannet når en høyde på mellom 1505-1510 moh., det begynner da å løfte
iskappen over vannet til det som i april i år nådde 1455 moh. hvoretter vannet renner over
kanten og flommer nedover under isen og videre ut i det fri mot havet.

21 oktober 1996
Vannstanden i Grímsvötn er kommet opp i 1507 m.


5.november 1996 kl. 1300.
Den østre enden av den 380 m lange broen over Gýgja har forsvunnet.
Vannmengden i Gýgja er her nær 5.000 m³/sek.
Broen ble senere fullstendig ødelagt.

Jökulhlaup
Nå har det begynt. Vannmengden på Skeidara-elven stiger nå i løpet av formiddagen. Et
vedvarende HF-skjelv ble målt ved stasjonen på Grimsfjall ved 21.00 tiden i går kveld og
fortsatte utover natten og morgenen.

Alle veier over Skeiðarársandur er stengt. Jökulhlaupen omgir nå bl.a. en 900 m lang bro over
Skeiðará hvor vannmengden allerede har nådd en mengde på 6.000 kubikkmeter i sekundet
i løpet av de to første timene. Isfjell brytes løs fra isbrèen og blir ført nedover av flommen.

13.00: Ifølge radiomeldinger har broen over en av elvene fra brèen nå kollapset (Gýgjukvísl)
. Kraftlinjer er ødelagt og optiske telefonkabler er kuttet av flommen.

18.00: Broen over Sæluhúsakvísl er tatt av flommen, og den lengste broen på Island, den
900 m lange Skeiðará-broen er så ødelagt at man ikke regner med at den vil vare særlig lengere.
Glasiologer observerer nå flommen fra fly og anslår mengden av vann til rundt 25.000 m³/sek.
Skeiðará-broen var verd over 75 millioner NOK. Den totale ødeleggelsen av konstruksjoner
idag beløper seg til godt over 100 millioner NOK.


Munningen av Skeiðará, kl.12.30 den 5. november 1996
.Foto: © Magnús Tumi Guðmundsson & Finnur Pálsson.


6.november 1996
9.00: Jökulhlaupen kulminerte kl. 22.30 siste natt. På det tidspunket flommet 45.000 m²/sek
fra Grimsvötn langs en 50 km lang strekning under Skeiðarárjökull ut på flatlandet nedenfor,
Skeiðarársandur. Selv om den er ødelagt, kan man fremdeles se 700 m av den 900 m lange
Skeiðar-broen, mens broene over Sæluhúsakvísl og Gýgjukvísl er fullsltendig forsvunnet.
Disse to broene var den sentrale broene over Skeiðará-elven. Da flommen begynte i går
ble den innledet med en 3-5 m høy mur av vann som flommet nedover de østligste og
sentrale deler av Skeiðarársandur området. Flere store isfjell, opp til 200 tonn er spredt
utover lavlandet.

10.00: Som så ofte før under katastrofer, går ryktene fortere enn begivenhetene, og det meldes
nå at broen over Sæluhúsakvísl fremdeles holder, og at jökulhlaupen har avtatt betraktelig.

12.00: Nå er det hele over. Nå er vannmengden nede i 400 m³/sek. Minst 3 kubikk-kilometer vann blandet med aske og andre fragmenter fra utbruddet har flommet under brèen og ut mot
havet de siste 52 timer. Flere isfjell, noen 10-15 m høye med en vekt på opp til 1.000 tonn ligger
spredt rundt om. November 7. Broen ved Sæluhúsakvísl har klart seg med bare mindre skader.

Oppsummering.
Jökulhlaup forårsaket av smeltevann fra Grímsvötns geothermiske område forekommer ganske
ofte. De første historiske rapporter dateres tilbake til tidlig i det 12. århundre. Fra 1600 til 1900
forekom store jökulhlauper med 5 til 15 års mellomrom. Under det siste århundrede har store
jökulhlaup funnet sted i årene 1903, 1913, 1922, 1934 og 1938. Jökulhlaupene i 1934 og
1938 var på nær 4.5 km³ hver. 1996 jökulhlaupen er anslått til å være noe over 3 km³.


Kjøring anbefales ikke i mørke....

8. november 1996
GPS-målinger har vist at overflaten på sjøen i Grimsvötn-kalderaen ligger på 1.345 moh.
Det betyr at vannstanden har sunket 165 under jökulhlaupen. En 6 kilometer lang og 500 m
bred og opp til 200 m dyp is-kløft er blitt dannet over jökulhlaupens utløp på sydøstsiden av Grímsvötn. Jökulhlaupen førte opp til 100 millioner tonn vulkansk materiale og leire ut mot
havet, og spor etter dette fantes hele 15 km utenfor kysten, der vannet bl.a. ble farget
brunt av smeltevann. Det sier seg selv at selve isbrèen har forandret utseende, og har
fått en mengde nye sprekker og kløfter samt sammenbrutte formasjoner.

Den 380 m lange broen over Gýgja ble fullstendig smadret, og bredden på elven var
her 2 kilometer da det sto på som verst. Den 900 m lange Skeiðará-broen ble stygt behandlet,
og 200 m av den fullstendig vasket vekk. Broene over Sæluhúsakvísl og Núpsvötn holdt stand,
men broen over Sæluhúsakvísl ble ødelagt da flommen dekket den helt en stund.

Veien over Skeiðarársandur-sletten ble skikkelig berørt. Hele 10 km riksvei ble fullstendig
vasket bort og ytterligere 10 km riksvei alvorlig skadet. Minst 6 km nye diker må konstrueres
for å beskytte broer og hindre flom inn i Skaftafell nasjonalpark. Mer enn 17 master til
kraftlinjer ute på slettene forsvant under flommen.

Linker:
 Andre vulkaner på Island:  HEKLA  KATLA  LAKI  SURTSEY
 norvol.hi.is. med mange flotte bilder
 Chronological account of 1997 Vatnajökull eruption  
 Volcanic Eruption in Vatnajökull
 norvol.hi.is, mere om vulkanen på: grimsvotn.html
Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver