Active volcanoes / Aktive vulkaner:

Volcan de Fuego, Guatemala   Dette morgenbildet tatt østover fra toppen på vulkanen Santa Maria viser Acatenango (Ac), Fuego (F),
Atitlan (At), Zunil (Z), San Pedro (Sp), og Toliman (T). En liten skysøyle blåser mot høyre fra toppen på Fuego.


Volcan de Fuego, 'Ild-vulkanen', ligger i det sydvestlige Guatemala, og er en av
Guatemalas 32 vulkaner. Vulkanen ligger bare 40 km sydvest for hovedstadenGuatemala City.
Den spanske kolonibyggerbyen Antigua, med en befolkning på 12,000, ligger ved foten av
vulkanen.

Fuego har hatt utbrudd mer enn 60 ganger siden 1524, noe som har gjort den til Sentral
Amerikas historisk mest aktive vulkan. Tre av disse utbruddene førte til dødsfall. Et typisk
voldsomt utbrudd varer fra få timer til flere dager, og og produserer pyroklastiske
flommer. Det siste store utbruddet var i mai 1999. Utbruddene har ofte forekommet
enten i februar eller september, uten at man har noen forklaring på dette fenomenet.

Torsdag, 29. desember 2011 og nyere begivenheter
se engelsk versjon. klikk her


Torsdag 7. oktober 2004
Fra den 30. september til den 4. oktober var det flere eksplosjoner ved Fuego, og de førte
til askeskyer på opp til 2.000 m høyde over vulkanen. Den 30 september var det lavaflommer
som nådde ned mot Santa Teresa og Taniluya kløftene. 1. oktober ble glødende lavabomber
kastet rundt 100 m nedover vulkansidene.

18.august 2004
Det foregående døgn har 10 av 17 eksplosjoner vært svake, men med rumling og utbrudd av
glødende lava som er kastet 75 - 100 m opp fra krateret, med etterfølgende lavaglokker som
har rullet nedover skråningene i retning av Santa Teresa. Andre har rullet i retning av Trinidad
og Taniluyá. Flere av utbruddene sendte aske- og røykskyer opp i 500 m høyde over vulkanen,
med askenedfall flere steder i nærheten.

28 juli, 2004
En serie kraftige eksplosjoner fra Fuego den 21. juli mellom kl. 06.30 og 09.50 sendte
en askesky opp i 2.000 m høyde over vulkanen. Skyen drev mellom S og V retning,
og la igjen aske over adskillige landsbyer nær vulkanen. Små glødende lavastrømmer og
skred av vulkansk materiale skled nedover fjellskråningene. Askeutbrudd og skred fortsatte
hele tiden fram til den 27. juli.

Mandag, 23.feburar 2004
INSIVUMEH rapporterte at det i perioden 11-16 februar fant sted adskillige moderate til
kraftige eksplosjoner fra Volcan Fuego, noe som første til gass- og askeskyer som nådde
opp omkring 1.600 m over krateret. Glødende materiale fløt nesten 1 kilometer nedover flere
av kløftene under toppen. Den 11 og 12. februar var det askenedfall i landsbyene Panimaché
og Sangre de Cristo. Ifølge Washington VAAC var en askesky synlig på satellitbilder den 14. februar i en høyde av ~3.500 m over krateret.

Fredag, 2. mai, 2003
Den 28. april produserte Fuego flere askeutbrudd. En sky ble observert omkring 7.000 m.o.h.
og den dro SV-over med en hastighet mellom 20 og 30 km i timen. Nærmere observasjoner
ble vanskeliggjort på grunn av dårlig sikt og røyk fra branner i området, men man kunne likevel
skjelne de enkelte utbrudd mer eller mindre fra hverandre.

Torsdag, 9.januar 2003
Fram til i går ettermiddag fortsatte Fuego med eksplosjoner, lavaflommer og askeutbrudd.
En aske- og røyksøyle lå 5.700 moh, og med østlige vinder på 30 km/t ville dette føre til
askenedfall på vestsiden av vulkanen. To mindre pyroklastiske flommer av moderat styrke fant
sted på vestsiden, og nådde Santa Teresa elvedalen.

Seismiske signaler fortsatte å fortelle om ny magma på vei opp, men nå med avtagende tendens. Antall eksplosjoner pr minutt var mellom 15 og 25. Man regner med at dette vil fortsette noen timer enda. Man har hevet alarmberedskapen til ORANGE. Luftfarten advares mot å komme i nærheten av vulkanen, eller inn i askeskyen vestenfor, i høyder mellom 5.000 og 7.000 moh.

12.februar 2001
En kraftig økning i vulkansk aktivitet ved Volcan de Fuego nær et større turistsenter, fikk
mandag 11.februar myndighetene til å advare innbyggerne i tre av statene i Guatemala,
Escuintla, Chimaltenango og Sacatepequez til å gjøre seg klar til mulig evakuering.

Antall eksplosjoner inne i fjellet økte til omkring 400 fra de vanlige 75 pr dag. En glødende
lavaflom er også sett på vei nedover vulkanens sydside søndag kveld.

Det er ikke bare skjelvene som nå uroer befolkningen, men vulkanen brøler også
fra tid til annen. Innbyggerne i San Pedro Yepocapa og Chimaltenango er vant til dette,
med eksplosjoner hver annen eller tredje time. De siste tre dager har imidlertid rumlingen
vært hyppigere, med flere i timen. Mange tenker nå med gru tilbake til den siste
voldsomme eksplosjonen i 1975, som etterlot seg et flere metertykt lag med aske.

Det eneste man i øyeblikket kan spekulere i er om hvorvidt utbruddet blir kraftig
eller ikke kraftig. Siste natt kunne man observere glødende materiale bli kastet opp
til 300 m over krateret og opplyste over en kvadratkilometer.

I en liten landsby under vulkanen har man i lengere tid holdt på med renoveringsarbeider
i forbindelse med tørrlegging av et område, og der er veien stengt ut av landsbyen inntil
videre. I tilfelle hurtig evakuering kan man da ikke bruke biler eller annet kjøretøy.

Noen av de eldre er for gamle og svake til å kunne gå særlig langt, men de sier at må de -
ja så må de, og så får de se hvordan det går.

12.desember 2000
Den 9.desember om kvelden (lokal tid) skal det ha forekommet flere mindre
eksplosjoner fra Fuego i Guatemala. Avisene har imidlertid ikke skrevet noe
om det, og nærmere informasjon foreligger i øyeblikket ikke. Alarmberedskapen
er satt opp til RØD, og vi følger nøye med utviklingen.

 
(SWVRC)

24.september 2000
Tirsdag 21 september skjøt en stor aske- og røyksøyle opp fra Fuego, og dekket flere
nærliggende bebyggelser. Myndighetene planla å evakuerer beboere fra området nær
vulkanen og innføre alarmberedskap ORANGE.

7.september 2000
6.september sendte Volcan de Fuego, nær Guatemala City, opp en nesten 1.000 m høy røyk-
og askesøyle mot himmelen. Vulkanen har de siste dager vist tegn til fornyet aktivitet, og
luftfartsmyndighetene har utstedt advarsel mot flyging i området.

*********

21.mai 1999
Idag sendte Volcan de Fuego opp steiner og aske, noe som førte til øyeblikkelig
evakuering av de nærmeste beboere. Fly ble anmodet om å holde en avstand
på minst 40 km fra vulkanen, på grunn av askeskyen.

Småstein opp til en cm i diameter ble sendt nedover mot byen Antigua,
som ligger ca 50 km sydvest for hovedstaden. Det er ikke meldt om skader,
men man er bekymret for den videre utvikling, da vulkanen er kjent
for voldsomme eksplosjoner.

Militære styrker er i beredskap på stedet, klar til å evakuere de
omkringliggende landsbyer. Veier i området ble dekket av et 2,5 cm
lag med aske.

Volcan de Fuego hadde sist utbrudd i 1978.


14 oktober 1974, fotografert fra Finca Capetillo, 8 km ØNØ for toppen. Den vertikale skysøylen nådde stratosfæriske høyder, og utallige blokker og askemengder falt ned på vulkanen skråninger.
Foto: W.C. Buell.

Et større utbruddet fant sted i oktober 1974. Over en ti-dagers periode var det 4 større eksplosjoner, hver av dem varte fra 4 - 17 timer. En askeskysøyle skjøt mere enn 7.000 m
opp fra vulkanen.Glødende skred flommet nedover skråningene med en fart av 60 km pr time. Virkningen på atmosfæren varte i flere måneder.

  Linker:
The Volcanos of Guatemala
 Prensa Libre.com (español/spanish/spansk)
Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver