Active volcanoes / Aktive vulkaner:

Ilopango, El SalvadorIlopango-kalderaen med sjøen som fyller deler av kalderaen.
Foto© Steve O'MearaOmtrent midt i El Salvador ligger en av landets farligste vullkaner, Ilopango-vulkanen på
13°40'N, 089°03'V,i en høyde av 450 moh.

Det store krateret på bildet ovenfor ble dannet i år 260. Aske fra det eksplosive utbruddet dekket det meste av det sentrale El Salvador. Idag fyller Ilopange-sjøen det meste av krateret. Islas Quemadas, en vulkansk kjegle, ble dannet inne i kalderaen i årene 1879-1880. Forut for dannelsen av øyene gikk en svermer av jordskjelv, og store tidevannsbølger oppsto.

En betydelig og sammensatt Maya-kultur fantes i El Salvadors høyland i det tredje århundre.
Det kraftige utbruddet fra Ilopange ødela alt land i et område på 100 km i alle retninger fra vulkanen. Tusenvis av mennesker ble drept. Nye utgravninger gir oss idag ny innsikt om den
gamle Maya-kulturen. Et stort antall rømte til lavlandet i Guatemala og Belize. En av hovedhandelsrutene ble den gang sperret, og Tikal-stammen overtok kontrollen over
handelen i landet.


“Los Chorros” noen få kilometer fra Santa Tecla nær Santa Ana.
http://www.elsalvadorturismo.gob.sv/home.htm

Det var den 20-21. desember, 1879, at den seismiske aktiviteten økte, med mellom 600 og
800 skjelv registrert fram til den 31.desember. Samme dag begynte små vulkankjegler å reise
seg opp fra bunnen av sjøen, og høyden på vannet i sjøen steg med litt over 1 meter.

Den 20. januar kom de første små toppene til syne over overflaten, etterfulgt av store dampeksplosjoner som sendte dampskyer 500-700 m opp i luften. Høyden på vannet i sjøen
sank nå rask, og 6.mars var vannstanden litt over 9 meter under den normale. Ved slutten av måneden opphørte så aktiviteten.

I dag er det bare 5 små øyer igjen, som når noen få meter over overflaten. Ingen aktivitet er
synlig, men lokale fiskere melder fra tid til annen om at fisk dør i stort antall, og at svovellukten
blir intensiv.

Flora og fauna
hentet fra <http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/publicaciones/publi_volcanes/llopango.htm>


En av El Salvadors mange flotte orkideer
http://www.elsalvadorturismo.gob.sv/

I dag er det lite igjen av den opprinnelige eller naturlige vegetasjonen, etter at mennesket har
fjernet mange skoger og skapt nye landbruksområder hvor det dyrkes sukkerrør, bomull, grønnsaker osv, særlig i de lavere og midlere deler, hvor også kaffeproduksjonen dominerer.

El Salvadors beliggenhet er ikke så god i forhold til de land som har kysten mot øst.
Allikevel har de en rik variasjon av arter. Det finnes mere enn 200 varianter av orkideer.
Det er også et mangeartet fugleliv med mere enn 400 forskjellige slag, hvorav 17 kolibier.
Mange av disse kan observeres i 'El ParqueNacional Cerro Verde'.

Fra <http://www.academicpress.com/volcano/msie/Contents/Chapt80_05.htm>
har vi sakset følgende artikkel på engelsk - fritt oversatt....

Mulige følger av Ilopango-utbruddet på
Maya-kulturens utvikling

Vulkansk aktivitet har bevart et stort antall viktig arkeologiske steder i den Nye Verden.
I løpet av det tredje århundrede førte utbruddet til at høylandet i El Salvador mer eller mindre
ble lagt øde, efter at pyroklastiske flommer og tefra/aske dekket områdene rundt Ilopango i en radius på rundt 100km. Selv områder lenger unna led store økologiske skader, og store befolkningsgrupper hadde mistet sine muligheter til å livnære seg der.

Nylige studier antyder at utbruddet kom nær opp til enden av den Proto-klassiske perioden
rundt år 200-300, og det hadde uvanlige varige virkninger på den sosiale og økonomiske strukturen i Maya-kulturen. Som følge av at store landområder var ødelagt, førte utbruddet til
en massiv forflytning av Maya-folket. Rundt 320.000 overlevende skal ha utvandret til Belize
og det nordlige Guatemala. Deres innvirkning igjen kan ha hjulpet til å aksellerede den utvikling som allerede var igang i den klassiske Maya-sivilisasjonen.

Det store antall flyktninger fra de lavereliggende byer og landsbyer nord for Ilopango
kan ha påvirket hurtig sosial og politisk nytenkning hos Maya-lederne for å kunne ta hånd
om den plutselig økte befolkningsmengden. Samtidig som en viktig handelsrute ble blokkert, kan herskerne i Tikal ha fått større kontroll over den regionale handelen.


Ruiner i Tazumal
http://www.abest.com/~rlba1/English.htm

Utgravninger av steder spredt over det sentrale og vestlige El Salvador, som ble berørt av utbruddet fra Ilopange, åpenbarer et veld av klassiske Maya-kunstverker. Byen Chalchuapa,
ca 70 km nord for Ilopange, var en hovedsete, både regjeringsmessig, økonomisk og som et
rituelt senter med adskillige 15 m hjøye pyramider arrangert rundt åpne plasser, samt
monumenter hvorav noen med kalenderinskripsjoner.

Mange keramiske beholdere og krukker, flere med flerfargede malerier, ble funnet under
Ilopangos hvitfargede askelag. Bondegårder er gravd fram, og en av dem åpenbarte mye om Maya-beboernes diet og levemåte. Bl.a. viste den at de spiste mais, vilde og dyrkede bønner, squash, ølk med chili. De kokte fisk og andre matvarer i olje og vevde bolmullsklær.
( Ja, i det hele tatt ser det ut til at de levde som alle oss andre....)

 
...og de ser ut som alle oss andre....
http://www.elsalvadortrade.com.sv/


Salto de Mala Catiupán:Ubicado en cantón Lomas de Alarcón.
http://www.elsalvadorturismo.gob.sv/

Linker:
Tourism in El Salvador, incl. info on volcanoes(english,spanish)
 Tourism in El Salvado, Salvadortrade
Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver