Active volcanoes / Aktive vulkaner:

Banda-Api, IndonesiaFoto: Tom Casadevall (USGS)Ikke verdens største vulkan, men en ikke desto mindre interessant liten vulkan på en
liten øy (3 km i diameter), i Sunda-Banda-øygruppen i det østlige Indonesia.
Banda-Api er en 640 m høy kaldera-vulkan, og har en lang historisk beretning å fortelle,
på grunn av sin nøkkelposisjon i den portugisiske og hollandske krydderhandelen.
Utbrudd er kjent helt siden 1586, for det meste strombolianske utbrudd, men både
større eksplosjoner og lavaflommer har forekommet.


Banda-Api ligger like over A i Banda.
   
      
Foto: Tom Casadevall (USGS)

Banda-Api ligger i det sydvestre hjørnet av en 7 km vid, for det meste nedsenket kaldera.
Tilbake er også de to øyene i bakgrunnen ovenfor, Lonthur og Neira. På Neira
ligger den største av byene i Banda-gruppen. Den kan skimtes på sydsiden av Neira.

    
Foto: I.Yoshida (VSI) og Tom Casadevall (USGS)

Til venstre: Tatt under utbruddet 9.mai 1988, og viser to kraftig askefyllt skysøyler
fra nord- og sydsiden av Banda. Utbruddet kom fra en 3 km lang sprekkdannelse
som deler øya i to. Skysøylene nådde høyder på 16.500 moh. Lavaflommer nådde
kysten både i nord og sør, og ødela to landsbyer.
Til høyre: Vegetasjonen i forgrunnen og på vestsiden av Lonthur-øya i bakgrunnen,
ble fullstendig ødelagt av et vertikal pliniansk utbrudd samme dato. På Lonthur ble
det lagt igjen et 2 cm tykt lag tephra, men landsbyen til venstre ble spart.

  
Foto: Shoji og Taeko Ozawa

Ved solnedgang den 9.mai 1988 fortsatte det voldsomme utbruddet. Glødende
lavafontener kan sees på begge sider av røyksøylen på bildet over. Skyen nådde en
høyde på 5.000 moh. Neira sees til høyre, og litt av Lonthur til venstre.

   
Foto: Shoji og Taeko Ozawa (venstre) og Tom Casadevall (USGS)

Til venstre: Nytt utbrudd, også den 9.mai 1988, og dette plinianske utbruddet sendte
røykskyen hele 18.500m til værs, og slapp ned blokker, pimpestein og aske vest for
utbruddet.
Til høyre: En mindre lavaflom fra en åpning på sydsiden av Gunung Api fløt ut i havet,
og dannet en smal halvøy. Mindre undervannsaktivitet forekom også utenfor.
I bakgrunnen sees øya Bantur.

   
Foto: Tom Casadevall (USGS)

Innbyggerne på Neira flyttet først til vestsiden av øya den 9.mai, for så å bli evakuert.
De fastboende på Banda ble evakuert allerede to dager før utbruddet. Ialt ble
10.000 mennesker evakuert. Kun 4 mistet livet - de ignorerte evakueringsordren.


Foto: Tom Casadevall (USGS)

Evakueringen fra Neira foregikk bl.a. med et indonesisk marinefartøy. Her fra
ombordstigningen den 20 mai, før fartøyet setter kursen mot Sulawesi. Av de ialt
18.000 beboere på øyene i Banda-gruppen, ble ialt 10.000 evakuert.
Først den 13 juni kunne de første begynne å vende tilbake igjen.

   
Foto: Willem Rohi (VSI) og Tom Casadevall (USGS)

Til venstre: Den 10 mai var det fortsatt full aktivitet, og her fra nordsiden av
sprekken som nesten delte øya i to. Mindre lavafontener finnes midt på bildet, nederst -
og den hvite dampsøylen markerer hvor lavaflommen løper ut i havet, efter at
den har oversvømmet to landsbyer.
Til høyre: 19.mai løper en svart lavaflom ut på nordkysten, efter at den har tatt
med seg landsbyen Batu Angus. Faktisk ligger hele Batu Angus på et område som
ble bygd opp av en lavaflom i 1901, så en ny begivenhet er dette såvisst ikke....

     
Foto: Willem Rohi (VSI) og Tom Casadevall (USGS)

Til venstre: Her et bilde som viser utbruddet på den sydlige flanken, tatt fra Neira,
4-1/2 km unna.
Til høyre: Sprekkdannelser fra åpning nr.1. nederst, og nr 3 øverst til høyre. Aske har
skjult vegetasjonen rundt sprekkene, som her er på 15-20m bredde. Det var herfra
de to lavastrømmene som nådde sjøen på nordkysten oppsto. Neira-øye skimtes i
bakgrunnen.

Bilder og tekst denne side: Photo and text this page:
Kimberly, P., Siebert, L., Luhr, J.F., and Simkin, T. (1998). Volcanoes of Indonesia, v. 1.0 (CD-ROM).
Smithsonian Institution, Global Volcanism Program, Digital Information Series, GVP-1.

  Linker:
 V S I, Indonesia
 Smithsonia Institution, Global Vulcanism Program
 Se også vår fotoreportasje med indonesiske vulkaner!
Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver