Active volcanoes / Aktive vulkaner:
Galunggung, Indonesia


Det er skogen som omgir skråningene til den 2.168 m høye Galunggung-vulkanen på vestsiden
av Java. Nedenfor ligger 'Tasikmalayas 10.000 fjell', skapt gjennom kollapsen til vulkanen for
4.200 år siden. I nyere tid hadde Galunggung utbrudd i 1822 med pyroklastiske flommer som
tok livet av over 4000 mennesker. Et annet utbrudd i 1982-1983 førte til store økonomiske
skader i de tett befolkede områdene nær vulkanen.

Utbruddet i 1982


Oktober 1982. Utbruddet som startet 5.april fortsetter.
Over 40.000 mennesker er evakuert hittil.

En kortvarig eksplosjon ved daggry 5.april 1982 sendte glødende tefra og 'steiner så store som
et menneskehode' opp i luften. Et japansk værsattelitt tok et bilde kl. 7 som viste en askesky på
over 50 km i diameter. 7 timer senere viste et nytt bilde at skyen hadde drevet 250 km nordover.
Så mye som 25 cm aske falt på skråningene, og askenedfall ble rapportert så langt unna som
Garut, 35 km mot nordvest.

Dagen i forveien kunne man i en landsby 3 km unna, merke et mindre jordskjelv ved 22.tiden om kvelden. Utbruddet fortsatte til kl 16 neste dag, og en kilde meldte om askenedfall i Bandung,
65 km nordvest for vulkanen. Bandung er en by med over 1 million innbyggere. Alle innbyggere innenfor en radius av 8 km fra vulkanen ble evakuert.

En ny eksplosjon fant sted natten mellom den 8. og 9. april. En nærmest kokende mudderflom
fløt nedover vulkanskråningen med en hastighet på 60 km/t, og nådde 11 kilometer nedover
Cikunir-elven og ødela hus i minst 6 landsbyer og knuste en bro. Halvparten av det oppdemmede materiale i krateret rant ut, og det stadige regnværet fryktet man ville føre til ytterligere mudderflommer. 8 personer ble drept, 3 var savnet og 22 skadet. Mange av de skadede var
brent eller led av eftervirkningene av giftige gasser. Flere steder kom gass opp fra sprekker i bakken, og store områder ble sperret av. Store deler av årets risavlinger gikk tapt.

17.mai kom det mest ødeleggende utbruddet, da 30 mennesker skal ha mistet livet.

     
Pyroklastiske flommer, bildet er tatt 2 km fra krateret, og kraftig askenedfall
ødela hundrevis av hus i flere landsbyer. Ialt ble 62.000 mennesker evakuert.


Lyn flerrer himmelen under et stromboliansk utbrudd 3. desember 1982.
Spor av glødende bomber sees i luften og nedover vulkanskråningene.

Utbruddet 24-27 juni 1982 slapp ned opp til 20 cm aske og lapilli på landsbyene 7-10 km vest
for vulkanen, og ødela hundredevis av hus. Folk som bodde noen kilometer fra Galunggung så et glødende skjær over vulkanen før eksplosjonene begynte. Beboere i Tasikmalaya, 17 km SØ for vulkanen så glødende tefrautbrudd hele kvelden. Et British Airways jumbo jetfly med 240 passasjerer ombord, fløy ca 150 km VSV for Galunggung i 11.000 m høyde, og inn i askeskyen. Alle 4 motorer stanset, og aske la seg på høyderor og flykropp. St.Elms ild ble rapportert i cockpiten så lenge flyet befant seg i askeskyen. Flyet tapte 7.500 m høyde før man greide å få liv i motorene igjen, og flyet kunne lande i god behold i Djakarta. Askeskyen ble senere neste dag sett 850 km syd for Galunggung.


Kraftig askenedfall den 9.august 1982 mørkla store områder.
Bildet her er tatt i landsbyen Cikasasah midt på dagen klokken kvart over ett.

13.juli begynte et nytt utbrudd som først kulminerte med en ødeleggende eksplosjon 3 dager
senere. Dette var en av de kraftigste under hele 1982, og sendte en røyksøyle hele 40.000 m
opp i luften. Flere hus og evakueringssentre ble ødelagt. Den første eksplosjonen kunne høres hele 50 km unna. Om dagen var himmelen mørk (se bilde ovenfor) og svovellukt kunne merkes i hele området. Hele 6 hete flommer dro nedover Cibanjaran og Cikunir elvene. Senere ble flere mudderflommer forårsaket av kraftige regnskyll, og disse nådde over 10 km nedover elveleiene.

Til tross for at evakuering var iverksatt ble minst 10 mennesker drept, nærmere hundrede skadet,
og utallige landsbyer mer eller mindre ødelagt. En tid merket man askenedfallet så langt unna som
i Australia, og strålende solnedganger kunne oppleves i Sydney.

26 august 1982 viste en 8.000 m høy røyksøyle seg over vulkanen, og glødende materiale rant nedover vulkansidene i flere hundrede meters lengde. Flammer slo 50-100 m opp i luften rundt krateret. Opp til 10 cm aske falt i byen Garut. Innbyggerne i Djakarta, hovedstaden på Indonesia, holdt seg innendørs under et askenedfall som dekket vindusruter på bygninger og biler. Utbruddet fortsatte til 30.august, med flere eksplosjoner akkompagnert av tordenaktige smell og lyn.

Langs de tre største elvene har man bygd flere demninger og voller, for å hindre lahar og mudderflommer i å ødelegge bebyggelsen langs elvene. Under 1982 utbruddet ble det i tillegg
delt ut 40.000 plastsekker til befolkningen, som skulle fylles med sand, og brukes til å bygge
voller langs elveleiene. Tidlig januar 1983 ga utbruddet seg, og vulkanen vendte tilbake til sin normale tilstand igjen. Dikene hadde da hindret mudderflommen fra å nå Tasikmalaya, en by
med rundt 700.000 innbyggere.

Bilder og tekst denne side: Photo and text this page:
Kimberly, P., Siebert, L., Luhr, J.F., and Simkin, T. (1998). Volcanoes of Indonesia, v. 1.0 (CD-ROM).
Smithsonian Institution, Global Volcanism Program, Digital Information Series, GVP-1.

  Linker:
 V S I, Indonesia
 Se også vår fotoreportasje med indonesiske vulkaner!
Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver