Active volcanoes / Aktive vulkaner:

Semeru, IndonesiaFoto: Tom Casadevall, USGSSemeru er en stratovulkan, 3.676m høy, og en av de mest aktive på Java. Den blir
også kallt Mahameru, som betyr 'Det Store Fjellet" Den har hatt 61 utbrudd siden
1818. Utbruddene er vanligvis moderate og eksplosive. Noen utbrudd har medført pyroklastiske flommer og/eller lavastrømmer. 10 av disse utbrudd har vært alvorlige.
Leir og mudderskred eller lahar har vært de mest ødeleggende. Under utbruddene i
1909 og 1981 ble nesten 600 mennesker drept

Thursday, November 11th, 2010
On 4 November, CVGHM reported that from August to October seismic activity at Semeru had increased,
and "smoke" and occasional gas plumes rose 400-500 m above the crater.
During September incandescent avalanches traveled 400 m SE into the Besuk Kembar drainage on three occasions.
Incandescence from the crater was observed in October.
Incandescent avalanches traveled 600 m E into Besuk Kembar on 2 November and 4 km into the Besuk Kembar
and Besuk Bang (SSE) drainages on 4 November.
CVGHM noted that the lava dome in the Jonggring Saloko crater was growing.
The Alert Level remained at 2 (on a scale of 1-4).

Mandag 29 november 2004

english version:
Visual observation on Semeru at 27 November 2004, there are several ash explosions on the
volcano along with six times of ash-cloud surge (nue andente). The ash-cloud surge run down
from the peak in distances of 1500 – 2000 m enter to Besuk Kobokan, Besuk Bang and Besuk
Kembar begining from 15.12 WIB (local time) until 17.01 WIB. At 17.04 and 17.34 WIB ash
explosions happened again revealed white, gray ash column reached to ~ 500 - 700 m above
the summit with strong gas pressure. At 18.00 the volcano turned sharply altough small
explosions still occurred but didn't sent ash-cloud surge anymore.

Visuelle observasjoner på Semeru den 27 November 2004, viste at det var flere aske-
eksplosjoner sammen med 6 askeskyer/nue ardente = pyroklastik flom. Askeskyen for ned
fra toppen i en avstand av mellom 1.500 og 2.000 meter mot Besuk Kobokan, Besuk Bang
og Besuk Kembar og begynte kl. 15.12 lokal tid og varte til 17.01 lokal tid. Kl. 17.04 og
17.34 kom det igjen askeeksplosjoner som sendte hvite og askegrå skyer opp i 500 til 700 m
over toppen med et kraftig gass-trykk. Kl. 18.00 opphørte aktiviteten plutselig, selv om
mindre eksplosjoner fremdeles forekom, men ingen flere askeskyer fulgte.
VSI

Fredag, 13. august 2004
English version:
Climbers have been temporarily banned from a volcano in Indonesia's East Java province
after it erupted, throwing sand, dust and stones into the air.
Reports say the main eruption
from Mount Semeru was on Wednesday. The volcano spewed debris over a radius of
700 metres but not one was injured. However, he says there is still potential for disaster.


As of the 12th of August, that during 5-10 August, pilots reported to the Darwin VAAC
that several ash clouds were emitted from Semeru. The highest rising cloud reached ~7.6 km a.s.l. Ash was not visible on satellite imagery.


Fjellklatrere er midlertidig nektet å ta seg opp på en vulkan på Indonesias Java-provins,
etter at den har hatt ubrudd og kastet sand, støv og steiner opp i luften. Rapporter sier at
hovedutbruddet fra Semeru var onsdag denne uke. Vulkanen spydde vulkansk masser ut over
et område på 700m i radius, men ingen ble skadet. Muligheten er fremdeles tilstede for ulykker.

Den 12. august ble det meldt av piloter til Darwin VAAC ,at det mellom den 5 og 10 august,
kom flere askeskyer fra Semeru. Den høyeste skal ha nådd 7.600 moh. Aske var ikke synlig
på satellit-bilder. several ash clouds were emitted from Semeru.

11.september 2003
Et større askeutslipp fra Semeru fant sted den 9.september, og askeskyen nådde 7.300 moh
før den drev sydover.. Askeutslippet var ikke synlig på satellitbilder.

15.mars 2002
VSI har nå rapportert en økning i den vulkanske og seismiske aktiviteten ved Semuru i
perioden 3-10 mars, og har derfor satt opp alarmberedskapen fra GUL til ORANGE.
Den 8.mars kunne man observere en askeskysøyle reise seg 400 m over vulkanen, og pyroklastiske flommer fòr 2,5 kilometer nedover Kembar-elveleiet.

1.mars 2001
Tykke skyer har dekket toppen siste uke, men man skal allikevel har observert en 100 m høy
hvit dampsøyle. Seismiske data viste en økning i skjelv, og siste uke ble det rapportert 3 dype skjelv, 702 grunne og 58 steinras samt 5 tektoniske skjelv.

17.januar 2001
Det er en betydelig økning i den seismiske aktiviteten siste uke, og det ble registrert ialt 29
dype skjelv, 1 grunt, og 693 eksplosjoner, 80 skred og 4 tektoniske skjelv. Alarmberedskapen
er for tiden GUL.

19.oktober 2000
Seismografiske registreringer viser en markant nedgang siste uke, slik som også de foregående ukene har vist. En mindre pyroklastisk flom brøt ut en gang i løpet av uken, og det var
592 mindre eksplosjoner.

12.oktober 2000
Det var tydelige tegn til endring siste uke. Seismografen registrerte en økende antall
eksplosive skjelv, 707 på en uke, og et pyroklastisk utbrudd den 2.oktober. Denne
fløt mot Kembar Besuki-elven, nesten 3 kilometer nedenfor toppen av vulkanen.


21.august 2000
Aktiviteten siste uke var fremdeles høy, men mindre enn forrige uke. Fra vulkanen står
det nå opp en 600 m høy askesky. Pyroklastiske flommer har forekommet to ganger denne uken. 584 rystelser som følge av mindre eksplosjoner ble rapportert, i tillegg til 43 skred. Beredskapen er satt til 2 på en skala som går til 4.

27.juli 2000

Ramsey took this photograph of steam and ash cloud from Mount Semeru
the day before it erupted. (Image courtesy of Michael Ramsey)


Omkring kl. 06.21 om morgenen den 27.juli førte et utbrudd fra Semeru til to dødsfall og 6 skadede vulkanologer nær krateret. Begge de omkomne var vitenskapsmenn ved VSI
(the Volcanological Survey of Indonesia). Andre medlemmer i gruppen ble såret av
materiale som vulkanen spydde ut. En av dem fikk en brukket hånd, en brukket arm
og en 3.grads forbrenning.

Gruppen hadde uken i forveien deltatt i et internasjonalt møte i den internasjonale
vulkanologi-organisasjonen (the International Association of Volcanology and Chemistry
of the Earth's Interior (IAVCEI)) på Bali.

Semeru-vulkanen har nå vært omtrent kontinuerlig aktiv siden 1997.

23.mai 2000
Semeru holder aktiviteten oppe. Siste uke kunne man tydelig se en rød flamme på
toppen om natten, og en svovelholdig hvit sky stå 500-600m over toppen. Den
seismiske aktiviteten økte siste uke, og førte til mindre steinskred.

30.mars 2000
Aktiviteten har økt siste uke. Eksplosjoner og steinras fortsetter, og seismografen viste
16 vulkanske jordskjelv. Hvit tykk røyk velter opp, men når kun rundt 300 m opp.
Det har siste uke også vært hele 733 LP-skjelv og 26 steinras.

SWVRC har forutsagt at det er 75% mulighet for et større utbrudd i år.

24.mars 2000
Fortsatte eksplosjoner og steinras pågår. Siste uke 6 mindre jordskjelv, og hele 530
rystelser som følge av utbrudd og 18 steinras.

2.mars 2000
Fram til 27.februar pågikk fremdeles en eksplosiv aktivitet med lavaflom. Overskyet vær hindret observasjoner, men en askesøyle på 300 m er observert. Det var i ukens løp 548 småeksplosjoner, 1 dypt vulkansk skjelv, 4 VT skjelv og 11 signaler om indre steinras.
Dette er en tydelig oppgang fra forrige uke.

21.februar 2000
Siste uke har den eksplosive aktiviteten fortsatt i et antall av 390. 2 dype vulkanske skjelv
har inntruffet. En 60m høy flamme er observert om natten.

16.februar 2000
Eksplosiv aktivitet pågår. Siste uke ble det rapportert 2 dype vulkanske jordskjelv, 6 VT-skjelv, 142 eksplosjoner, 49 indre steinras og 4 overflateskjelv. (Se forklaring) Hvite askeutslipp forekommer. Tykk tåke dekket vulkanen nesten daglig, slik at visuelle observasjoner ikke har kunnet finne sted.


17.august 1985, Foto: Tom Casadevall, USGS

Mars 1999
En gråhvit askesky på 400 - 500 m har holdt seg over krateret i det siste. Enkelte
jordskjelv er notert, og nedfall opp til 2 km unna. Rundt 15 mars ble det talt ialt 385 eksplosjoner fra vulkanen. Ingen skadede er rapportert.

14.mai 1981
En større mudderflom/lahar drepte over 250 mennesker, og ødela 16 landsbyer.
Mudder flommen ble utløst av et regnvær, som i løpet av bare to timer, slapp ned 30
cm vann over de øverstre flankene av Semeru. Vulkansk sand, aske og vegetasjon
flommet nedover mot Tunggeng og Sat-elvene. I tillegg til drepte, ble 152 skadet og
120 ble meldt savnet. Videre ble 626 hektar rismarker langs elvene oversvømmet.
Et dike som ble bygd i 1912 for å beskytte byen Lumajang, 40 km unna, ble også
ødelagt av flommen.


Pyroklastisk flom på vei ned skråningene.

Semeru har vært mer eller mindre i utbrudd siden 1967, ofte med kraftige utbrudd som har forårsaket at pyroklastiske flommer og lahar har nådd foten av vulkanen.

Bildene, og en del tekst denne side: Photo and some text this page:
Kimberly, P., Siebert, L., Luhr, J.F., and Simkin, T. (1998). Volcanoes of Indonesia, v. 1.0 (CD-ROM).
Smithsonian Institution, Global Volcanism Program, Digital Information Series, GVP-1.

Linker:
 V S I, Indonesia
 Flotte bilder fra et besøk - pictures from a visit - from www.volcanolive.com
 Se også vår fotoreportasje med indonesiske vulkaner! PICTURES!
Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver