Active volcanoes / Aktive vulkaner:
Suwanose-Jima, JapanSuwanose-Jima photo by R. KagiyiamaSuwanose-Jima ligger på 29.53°N og 129.72°Ø, den er 799 m høy. Suwanose-Jimaøya
er en vulkansk øy syd for Kagoshima i det sydlige Japan. Den har en gang hatt et stort utbrudd hvor alle innbyggere
på øya måtte evakuere. For hundre år siden fant flere 'pionerer' så veien tilbake igjen.

"O-take" er det egentlige navnet på vulkanen, og navnet betyr 'Guds fjell' - eller 'Gudenes Fjell'. Vulkanen er en av de mest aktive i Japan. Så ofte som en gang i måneden har den mindre
utbrudd, hvoretter et fint lett lag av aske faller ned over landsbyen. For tiden bor det kun
rundt 50 mennesker her. Det er flere varmekilder øst på øya, men disse er vanskelig
tilgjengelig. Det største kjente utbrudd fant sted i 1813-1814, da et tykt lag av vulkansk
masse dekket de bebodde områder, hvoretter øya var ubebodd i omkring 70 år.

Fredag 11. mars 2005
As of the 10th of March, the Tokyo Volcanic Ash Advisory Center reported that based on
information from JMA, the Tokyo VAAC reported that emissions from Suwanose-Jima on 6
and 8 March produced ash plumes that rose to 1.5 and 1.2 km a.s.l., respectively.


Den 10. mars rapportert Tokio VAAC basert på opplysninger fra JMA,
at Suwanose-Jima hadde et utbrudd hhv. 6 og 8. mars, hvor en askesøyle reiste seg
hhv. 1.500 moh og 1.200 moh.

19.august 2002

To ganger har det idag vært utbrudd på Otake-fjellet, hvor vulkenen spydde ut aske og røyk.
Det første utbruddet kom rundt midnatt og det andre igjen kl. 06.30 lokal tid. Ingen av de 64 mennesker som befant seg på øya ble skadet, og det er heller ikke meldt om andre
ødeleggelser. Imidlertid har JMA meldt at det er sansynlig at aktiviteten vil fortsette men man har enda ikke planlagt noen evakuering.

23.juni 2002
Basert på rapporter fra fly og JMA skal det den 18.juni om formiddagen lokal tid ha blitt
observert en sky av vulkansk aske i en høyde av ca. 6.000 moh, som blåste i østlig retning.

25.oktober 2001
JMA melder om økt aktivitet fra Suwanose Jima. Denne begynte ved et utbrudd fra Otake-krateret rundt kl. 14.00 lokal den 11. oktober, etter en pause siden den 30.juli, da det forrige utbruddet endte. Vulkanske skjelv har etterfulgt frem til den 15.oktober. 11 eksplosjoner har forekommet i dette tidsrommet, hvorav fire betegnes som store eksplosjoner.

28.juli 2001
Den 26.juli var det flere kraftige eksplosjoner ved Otake på Suwanose-jima vulkanen.
En aske- og røyksøyle sto 1.300 m over krateret ved 14.30 tiden, og drev sydover. Seismometeret installert i området 2 km SV for krateret registerte eksplosjoner hhv kl. 05.:01, 05.58, 09.35 og10.55 lokal tid. Vulkanske skjelv har forekommet siden kl. 22.00 den 25.juli. Askenedfall ble registrert om morgenen den 26.juli.

14.mai 2001

Ifølge SVRC har det igjen fallt aske i Toshima-landsbyen 4 kilometer nord for det aktive
krateret Otake, første gang rundt kl. 08.45 11 mai. Mengden av aske var så stor at den lammet biltrafikken, fordi støvet la seg på bilrutene når bilene beveget seg. Utbruddene fra den 12 mai
om kvelden til neste morgen var voldsommere, og et askelag på hele 3 cm la seg over landsbyen. Den 14. om morgenen så det ut som utbruddet hadde gitt seg, og man gikk i gang med å måke vekk aske fra gatene - og hvor det ellers måtte ha kommet seg ned og inn....

12.mai 2001
Ifølge Sakura-Jima Volcano Research Center (SVRC) , Kyoto University, har en utbruddssøyle
blitt observert over Suwanose-Jima vulkanen, og denne sees i sammenheng med vulkanske
skjelv, som siden utbruddet i desember har dannet nye kratere.

Et skjelv begynte om morgenen 9.mai, og antall skjelv økte i antall fram til kl. 11.00. Senere,
om kvelden ved 21. tiden ble skjelvene mere voldsomme. Dette er den kraftigste aktiviteten
siden juni 1999. Sammenlignet med den høyt aktive perioden før 1995, er allikevel en langt
mildere situasjon denne gang. SVRC har allikevel kunngjort for befolkningen at aktiviteten
kan bli mere eksplosiv etterhvert.

11.mai ble det rapportert fra Toshima-landsbyen at en gråaktig utbrudds-søyle sto mellom 1.000 og 1.500 m over krateret ved middagstid, og askenedfall ble senere meldt. Skjelvene kunne deriomot ikke merkes der.

15.januar 2001
Sakura-Jimas Volcano Observatory (SVO) rapporterte i går at man har sett røyk komme opp
fra NØ siden av toppen omkring den 19.desember 2000. Neste dag ble krateret inspisert fra
et helikopter. Man kunne der konstatere askefylt røyk og høy-temperatur-gassutslipp fra nye kratere dannet på øst og nordøstsiden av hovedkrateret. Antall skjelv dypere enn 1 km under toppen har økt litt siden 1999, fra 3 til 10 tilfeller i måneden. VT-skjelv og rystelser grunnere
enn 1 kilometer har økt siden begynnelsen av år 2000 fra 20-50 ganger i måneden til nå mellom
50 og 300 ganger. Aktiviteten er nå relativt høy, men ikke så høy som i perioden 1992-1993.

  Siste nytt alltid øverst. Nedenfor er de eldste begivenheter øverst.
  Linker:
 Suwanose-krateret (ERI-Tokyo) with map of area (english)
Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver