Active volcanoes / Aktive vulkaner:

Kilauea and Pu`u `O`o, Hawaii

links to english language pages at bottom

16.mars 2001 - 17.februar 2003

Courtesy by HVO (SWVRC)Kilauea ligger på skråningen av Mauna Loa, 30 km øst for toppen. Den har en oval caldera,
3 x 5 km i deameter. Bunnen er flag og ligger 100 m høyere enn omgivelsene. Inne i calderaen er
det et krater på 400 m i diameter, som er dekket av en lavaskorpe som revner ved utbrudd. Da sprøyter lavaen til værs som en fontene. Utbruddene som avgir tyntflytende lava, kan vare i flere måneder i trekk, og lavastrømmen kan tilbakelegge opp til 40 km.

Mauna Loa er en skjoldvulkan, 4.170 m. høy, og er verdens høyeste vulkan. Denne har også
en oval caldera, på 4 til 6 kilometer i diameter.

17.februar 2003

Kilauea er fortsatt i aktivitet, og har siste uken vistet imponerende skue: 

 
12.februar:
t.v.: En mindre lavaflom går forbi et brennende `ohi`a tre på sletten 550 m fra 'Chain of Craters Road.'
t.h.: Bilde tatt samme ettermiddag. Gress og busker er ingen hindring...

  
13.februar:
Lavaen har nådd veien ved 10-11 tiden om formiddagen, da asfalten hadde tatt fyr og utviklet mange gasser. Hyttene i bakgrunnet ble fjernet før lavaen dekket veien fullstendig ved 15 tiden.

  
15.februar:
Den østligste lavastrømmen faller ned fra klippene mot havet. Flere andre steder har lavaen nå nådd havet, og oppviser et fantastisk skue, spesielt etter mørkets frambrudd.

  
16.februar:
Rosa bilde av noen av kaskadene og lavaflommene på stranden ved Kohola. Flommen er her mellom
30 og 50 m bred. Bildet er tatt kl. 05.27 om morgenen. Til høyre samme område tatt om
ettermiddagen, og like etterpå opphørte flommen her.

26.juli 2002

Mot øst, over den nye lavafronten ved West Highcastle-området.
Hele banken når nå 30 m ut i havet fra de gamle klippene.
(Photo courtesy Hawaiian Volcano Observatory)

Lava som nå renner ut i havet danner typiske små ekspolosjoner der de treffer havet, noe som frambringer syre og potensielle farlige dampsøyler, samtidig som grunnen når den stivner vil være høyst ustabil og kan plutselig bryte sammen. Dette igjen kan føre til store eksplosjoner og sende kaskader av skoldhet varm inn over land.

Nå er det desverre vanskelig å få god utsikt til disse stedene der lavaen renner ut i havet,
idet de ofte er skult av klippene rundt eller innhyllet i røyk og damp. Det får ofte besøkene
til å ta sjanser og gamle med sikkerheten ved å gå rett ut i området nær lavaen, men der er
grunnen under føttene deres høyst ustabil, og farene for svovelgass, varme dampskyer
eller skoldhete oversrpøytinger altså til stede.


Det er mange måter å risikere livet på......

Myndighetene forbereder i øyeblikket utsiktsplatåer til de over 2.500 besøkende som
kommer hit hver dag for å ta det fantastiske skuespillet i øyensyn. I allefall anmodes de om å ha skikkelig fottøy på benene, og ha med seg en pålitelig lommelykt og tilstrekkelig vann.
( West Hawaii Today)


Kan man ikke klare å komme nær nok fra sjøen,
så får man prøve fra land. Burde de ha lyttet til advarslene først?

Lavaen når nå ut til havet på flere punkter samtidig med at skogsbrannene florerer på
stadig nye steder.

26.juni 2002
 
Til venstre: Fronten av den vestlige armen til Mother's Day-flommen mellom Paliuli og
'Chain of Craters Road'
Til høyre: Samme sted men med vidvinkel-kamera. Legg merke til treet til høyre, som er
det sammen som i nærbildet til venstre. Treet sto der fremdeles et kvarter senere.

Bildene ovenfor er overført med telelink. Som følge av et rutinemessig vedlikehold av HVO's elektriske system, førte en kortslutning til at mikrobølgesystemet som sørger for Internet og telefontrafikken, brøt sammen. Man tror det kan ta flere uker å få det hele til å fungere igjen,
og i mellomtiden fortsetter flommene å sette fyr på skogen rundt Kilauea.


I mellomtiden viser vi dette 'praktfulle' bildet fra gårsdagen.

29.mai 2002

Den vestre tungen av Mors Dags-flommen. Legg merke til flammene i treet!

Adskillige flommer rant nedover sydflanken på Kilauea i går ettermiddag norsk tid. Mors Dags-flommen har nå tre tunger, hver av dem i skogsområder hvor de bidrar til den pågående skogsbrannen, hvor siste melding gikk ut på at minst 5 heliokoptere var i bruk. Den vestre tungen har kommet lengst, nå nede i en høyde på omkring 375 moh, mer enn 60 m lavere enn dagen før. Den nærmer seg nå den steileste delen av Pulama pali.

Flommen langs grensen til nasjonalparken har nå en størknet overflate, men lavaen fortsetter å strømme nedover gjennom tunneler og brer seg godt ut over de flate områdene. Lavaen er fremdeles 2 km fra kystlinjen, like øst for Kamokuna.

HALP-flommen ga fra seg et lyst gjenskinn og strømmer nedover Warrior-gaten mot krysset av Ekaha-gaten og har dreid til venstre mot Ekaha.

Et sterkt lysskjær kommer også fra et punkt syd eller sydvest for Pu`u `O`o, nær kilden til Mors Dags flommen, mens krateret selv er svart. Et sverm av LP-skjelv begynte tidlig i går og har fortsatt hele dagen under Kilaueas krater.

28.mai 2002
Brannslokningsarbeidet pågår nå for 9. dag på rad, som følge av brannen som ble startet av
lavaen 17.mai på Pulama Pali. Det røyk fortsatt fra de brente områdene søndag ettermiddag, og arbeidet fortsatte mandag. Søndag fortsatte lavaen å flomme nedover Holei Pali. Det er nå
ialt 5 helikoptere som deltar i slokningsarbeidet.

Man ønsker naturlig nok å beskytte det opprinnelige skogsområdet, som innbefatter planter,
fugler, flaggermus, biller og sommerfugler, som alle er særegne for området her. Det som er mest
derpimerende er at de plantene/krattet som brenner best, er vekster som er innført til Hawaii,
mens de opprinnelige er mye mere brannresistente.

    
Amakihi, Apapane og Kolea-fuglene

  
Hapuu er navnet på et bregnetre. Stammen kan bli 4 m høy, og grenene/stilkene hele 12 m lange..

27.mai 2002

Lavaflommene i mai er vist i rødt, og kommer fra to kilder, et i senteret, og et sydvest for Pu`u `O`o. Senterflommen har delt seg i to, Boundary flommen, langs kanten av nasjonalparken (grønn stiplet linje), og HALP.flommen flow, som kom inn i den øverste delen av nasjonalparken den 21.mai og
videre natten mellom 22 og 23 mai. Mors Dag-frlommen oppsto like under Pu`u `O`oog går langs vestsiden av de tidligere flommene og inn i skogsområdet i nasjonalparken. De siste møtepunktene mellom lava og havet var ved East Kupapa`u og Kamoamoa, men de stoppet opp i januar i år.


Brannmenn fra nasjonalparkens eget brannkorps har nå i 7 dager holdt på med brannslokking i skogen rundt Mors Dag-flommen på vestsiden av de tidligere flommene. I går ble et tredje helikopter tilkalt for å hjelpe til med slokningsarbeidet. Nye 20 dekar har nå gått med i tillegg til de tidligere 3.200 dekar (mål).


Lava fra Mors Dag-flommen når skogen på vestsiden av Pu`u `O`o flow field sent en morgen.
Tidligere branner har drept trærne langs kantet på skogen, og gresset har siden kommet tilbake.
Pu`u `O`o sees i bakgrunnen.

  
HALP-flommen på vei inn i nasjonalparkens skogsområde til venstre, og til høyre renner
Mors Dag-flommen gjennom brente skogsområder, over gammel lava.

Rundt 50 brannmenn deltar i øyeblikket i slokningsarbeidet, og man anser i øyeblikket brannen
for ekstra farlig, bl.a. på grunn av avtagende regn og nye oppblussinger flere steder.
Man benytter kun egne brannfolk, da disse har spesiell opplæring i brannslokning i forbindelse
med lavaflommer og vulkanutbrudd.


Spesiell krone som har vokst fram nær Pu'u 'O'o

8.januar 2002

Lava strømmer ut i de tidligere morgentimene, men overflaten
på land har størknet, slik at den glødende lavaen bare synes
enkelte steder på veien mot havet.


En strålende oppvisning av naturkrefter der lavaen møter havet.

Det har nå vært kontinuerlige ubrudd siden den 3. januar i 1983, da lava begynte
å strømnme ut fra en åpning på Pu'u 'O'o østside.Siden da har lavaflommer ødelagt nærmere
200 hjem og tilintetgjort mange kilometer med veier. .

Man mener at det 19 år lange utbruddet er det lengste som har forekommet i sonen siden mennesker tok Big-Island i besittelse, men geologer ved HVO sider at minst et annet utbrudd
i nærheten kan ha vart i 60 år eller lengere.

Utbrudd på Kilauea har kommet og gått i over 100,000 år. Det nåværende utbruddet fra
Pu'u 'O'o pumper ut gjennomsnitlig rundt 300,000 kubikkmeter lava pr dag, noe som tilsvarer
40.000 dumper-lass pr dag (!), og det er mye mere der det kommer fra.....

Trolig må det et skikkeolig jordskjelv til for å stoppe til åpningen og gjøre slutt på det lange utbruddet og lavastrømmen fra fjellet og ned til havet.
(Basert på en artikkel fra The Honolulu Advertiser)

25.oktober 2001


Fra et av de to aktive nedfallspunktene til havet, tatt tidlig om morgenen.
Fra tid til annen kommer store bølger inn over åpningen, noe som medfører mindre eksplosjoner.


 
Begge disse bilder er tatt fra samme sted, t.v. 30.september og til høyre noe senere.
Legg merke til hvordan lavaen avsettes etterhvert som den kjøles ned.

  
Igjen to bilder tatt fra samme sted. T.v. den 14. oktober, og t.h. en uke senere.
På denne tiden har lavaen erobret ganske så mye nytt land.


En overflatestrøm av lava går nå helt fra toppen til bunnen av Pulama pali. Enda en ny
strøm kom til syne i går under en helikopter-overflyvning. Flere andre mindre flommer er
kommet til syne på overflaten omkring 500 m fra kystlinjen. Det er ingen helt store
endringer i utbruddene fra dag til dag.

4.september 2001

Lavaen krysset veien til utsiktspunktet sent om kvelden den 1.september, og allerede kl. 9.00
om morgenen neste dag, var den mere enn 100 m på nedsiden av veien, hvor den fortsetter i retning av havet. Avhengig av hastigheten kan dette ta fra en til flere dager. Bredden på lavaflommen der den krysser veien, var dog bare på 4-6 meter.

1.september 2001

det lysegrå feltet bak veien, midt på bildet er lava på vei til veien....

siste:
Lavaen er i dag morges kun 50 m fra veien.


pahoehoe lavafronten beveger seg mot
Kalapana Safe Viewing access road.

(veinavnet oversettes ikke - det er for flaut....)

14.dager etter at man åpnet en grusvei til en av lavaflommene, måtte man i går stenge veien,
da lava truer med å krysse veien. Veien vil bli åpnen igjen når situasjonen stabiliseres.

Hittil har imidlertid veien virket etter sin hensikt da den har sluppet 10.000 turister igjennom til
der lavaen når ut i havet i løpet av de to ukene den har vært åpen. Om natten gløder den nye lavaen, men om dagen er alt svart, og det er umulig å skille ny fra gammel lava, slik at man kan vurdere hvor raskt lavaen flytter seg.


Oversiktskart over tilgangsveien (Viewing Road). Like etter at den passerer det punkt
hvor man venter lavaen skal krysse veien, går det en sti (trail) ned til et utsiktspunkt
hvorfra man har fin utsikt over lavaen som gjennom en tunnell (lava tube) renner ut i havet.
(Kupapa'u ocean entry)

Som følge av dette hender det at turister går ut på flere måneder gammel lava, for så
plutselig å befinne seg på gyngende grunn, og ikke så rent få har fått panikk.
(Ikke under heller, det da....)

Lavaflommen som nå truer, har tidligere beveget seg omkring 200 m på fire eller 5 dager. Så pluselig dekket den 400 m på bare tre dager. I går var lavaen fremdeles 200 m fra veien,
men man venter den skal krysse i løpet av natten, for deretter å fortsette ut i havet.

8.august 2001
Kilauea putrer videre uten de helt store begivenheter, når man ser bort fra et tilfelle av
ubetenksomhet fra en turist, som sto ved rekkverket langs krateret på Kilauea og så ned i dypet, da luen hans pluselig blåste av hodet på ham og ut på kanten. Han gjennom nettingen, og strakk seg etter luen. Så skled han, og falt utfor 15 m, hvor han ble stoppet av et gammelt tre, som hang fast i fjellveggen. Redningsmannskaper klatret ned og fikk opp stakkaren igjen, og viste ham at uten treet som fanget ham opp, ville han ha fallt ytterligere 30 meter i første omgang. Og varmere ville det ha blitt etterhvert....

Vulkaner er tross alt forbundet med et visst risikomoment!

3.juni 2001


Fra Royal Garden med Prince Street og Lahua Street.

Lava flyter for tiden i flere retninger, uten noe sted å nå havet. Imidlertid renner en del lava ut
ved foten av Pulama pali i Royal Gardens, hvor den når inn i Prince Street og Lahua Street.
Dette er bevokst område, så flere små branner forekommer. Ingen bygninger er imidlertid
i fare i øyeblikket.

14.mai 2001

Det renner nå lava ut i sjøen flere steder, og siste uke var disse flommene voldsommere en det de har vært hittil. De har hittil dannet en 400-500 m bred 'strand' som nå går hele 75 m ut i havet. Lavaelven som renner ut i midten av området er den største.

21.mars 2001
Lavaen fortsetter å flyte nedover Pulama Pali slik den har gjort de siste 10 ukene.
I week-enden var lavaen kun 300 m fra kysten. I løpet av denne perioden har lavaen
reist lenger østover enn noen annen aktiv flom siden 1992. Siden 1986 har flommer dratt
over 11-12 km mot havet fra åpninger i den østlige sprekksonen nær Pu`u `O`o topp,
og dekket over 80 km² av området på sydsiden av Kilauea, og samtidig bidratt til at
hele øya er blitt 205 hektar større...

16.mars 2001

I går var det ganske rolig i åpningen, der lavaflommen for første gang ser dagens lys.

Fra åpningen til venstre, flyter lavaen i en 1500 m bred tunge mot havet.
Bildet ble tatt to timer senere i regnvær, derfor damp over åpningen.


Det har lenge vært forholdsvis rolig på Hawaii. Lavaflommen har gått i lukkede rørsystemer,
og kun i liten grad kommet seg ut til kysten. De siste dagene har derimot en ny og bredere lavastrøm begynt å dominere bildet. Denne vider seg ut i hele 1.500 meter bredde, og beveger
seg ganske langsomt mot havet. Da den er så bred, har den egentlig ikke noen spiss foran seg,
men forreste linje befinner seg fra 700 m til 1.300 m fra kysten.
Vi følger flommen de nærmeste dagene.

Fortsett til 1999-2000: Klikk her
To continue 1900-2000: Click here

Videre framover til idag: Klikk her
Continue up to date: Click here

Linker:
 HVO-USGS Hawaiian Volcano Observatory - Kilauea update
 Kilauea Overlook, Trees, plants, flowers etc, from NODAK
 Beautiful pictures from Kilauea by Dorian Weizel
 Beautiful pictures from Kilauea by Brenna Lorenz
 Mystic Volcanic Landscapes, By A Hawaiian Photographer
Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver