Active volcanoes / Aktive vulkaner:

Tenk om..... La Palma, Kanariøyene


short review in english:
World leaders are urged to wake up to the threat from a collapsing mountain
which at any moment could unleash a massive tidal wave on the east coast of North
America, Caribbean islands, Western Europe and Western Africa. A chunk of a
volcano in the Canary Islands the size of the Isle of Man is on
the brink of falling into the sea, a leading expert warned. Scientists believe it could
break away when the Cumbre Vieja volcano in La Palma next erupts.

A monitoring station equipped to look deep into the heart of the mountain and spot
the early signs of an eruption might cost hundreds of thousands of dollars.
In comparison, the US was spending four million dollars (£2.2 million) a year scouring
the skies for kilometre-sized asteroids which were much less of a threat.

Cumbre Vieja last erupted in 1949. The next eruption could occur this year,
or not for the next 1,000 years.


En vulkan i Atlanterhavet som kollapser, kan utløse en enorm tsunamibølge, som etter kort
tid ville oversvømme de karibiske øyer og mye av østkysten av USA.

Dr Simon Day, ved Benfield Greig Hazard Research Centre på University College London,
England, tror at en av sidene på Cumbre Vieja fjellryggen på La Palma i Kanariøyene,
er ustabil - og kan ramle ut i havet.

Under utbruddet i 1949 fra San Juan-vulkanen på La Palma, oppsto det en sprekkdannelse
på flere kilometers lengde, og den fortsetter muligens under jorden og fjellmassivet. Langs hele
denne sprekken kan fjellmassivet rase ut i havet, fra Puerto Naos til Punta de Fuencaliente
(se kart under aktive vulkaner: San Juan-vulkanen) og slippe løs mer enn
200 kubikkkilometer materiale..... (okt.97)

"Hvis jeg bodde i Miami eller New York og hørte at vulkanen Cumbre Vieja fikk et utbrudd, ville jeg følge meget nøye med på de neste nyhetssen-dingene...."
Prof Bill McGuire
Sveitsiske forskere som har laget modeller av et skred på La Palma,
sier at en halv milliard tonn stein som faller i vannet på en gang, ville
danne en tidevannsbølge på 650 meters høyde, og den ville spre
seg ut over hele Atlanterhavet i høy hastighet.

Bølgen ville naturligvis minske på sin vei over Atlanteren, men ville
fortsatt være mellom 40 og 50 meter høy når den når kysten av Amerika. En slik bølge ville skape kaos i Nord-Amerika inntil 20 kilometer
inn over land.


Dette ville naturligvis ikke bare berøre beboerne på selve La Palma, men også beboere på den andre siden av havet - beboere som aldri før i sitt liv ville ha hørt
om La Palma overhodet.

Som følge av en rapport som nylig ble publisert i the Journal of Volcanology and Geothermal Research, har Londons Geologiske Selskap skrevet til en minister i England, for å
gjøre ham oppmerksom på farene som vil fremkalles av en slik mega-tsunami bølge
i Atlanterhavet.

Vitenskapen har kjent til den ødeleggende kraften til tsunamier, enorme tidevannsbølger -
i mange århundreder. Så sent som i 1998 ble over 2.000 mennesker drept av en stor bølge
som traff kysten av Papua New Guinea. Den ble utløst av et jordskjelv ute i havet, men
forskere tror at langt større bølger vil kunne fremkalles av gigantiske skred på land.

Den største bølgen man har registrert i historien, ble bevitnet i Alaska i 1958, og ble utløst av en tårnhøy klippe i Letuya-bukten. Den resulterte i en bølge som var høye enn noen skyskraper
på jorden, og slo ut trær opp i 500 meters høyde fra strandkanten!

Geologiske studier har funnet beviser for enorme skred andre steder, f.eks. på Hawaii,
Cape Verde-øyene og på Reunion i det Indiske Hav. Nylig er det også framlagt en rapport fra
Italia om et historisk skred fra Stromboli-vulkanen. Mere om dette senere.

Når det gjelder vulkanen på La Palma, har man konstatert at det er flere kratere hvorfra et
utbrudd kan komme. Det er også tenkelig at vann som er fanget mellom lagene i fjellet, kan frembringe trykk så stort at det leder til at hele fjellveggen vil falle ut under et fremtidig utbrudd.

En tidevannsbølge på 650 m høyde, ville ha en bølgelengde på mellom 30 og 40 km, og reise vestover og krysse hele Atlanterhavet med en hastighet på 720 km i timen! Man forsikrer dog
om at man ikke tror at en slik katastrofe vil inntreffe før om noen tiår............

Det kan enda komme opp til fem flere utbrudd fra Cumbre Vieja før vestsiden kollapser, blir
det sagt. Kanskje også 10 eller 20 - vi vet rett og slett ikke.... Men se det slik: Hvis jeg
bodde i Miami eller New York og hørte at Cumbre Vieja hadde utbrudd, ville jeg følge
godt med på de neste nyhetssendingene.

Det skal dog sies at når man snakker om at fjellveggen kan rase ut i havet, så snakker man
om geologiske tidsperioder - og de er litt lengere en vanlige måneder og år.... Sydvestsiden
av øya ramler ikke ut sånn uten videre. Før det, så må vulkanen få et nytt utbrudd, og det
midt i sprekken. I tillegg så blir nå den vulkanske aktiviteten målt på seismiske instrumenter,
og enhver økning av sprekken vil bli målt nøyaktig. De siste fire årene har den ikke beveget
seg så mye som en centimeter. Så det er ingen grunn til å spre panikk - hverken på denne
siden eller på den andre siden av Atlanterhavet.....(okt.97)

(hentet fra en artikkel på BBC's Sci/Tech onsdag 4.oktober, 2000)
3. og siste avsnitt er lagt til senere herFølgende er et utdrag fra en artikkel i The Independent, 24.6.1996:

Tsunamier kan også oppstå når store landmasser sklir ut i havet. Det har ikke vært sett i
historisk tid, men vitenskapsmenn har nå identifisert La Palma som en mulig risiko.

"Det er en fare for at den siden av vulkanen som vender mot vest, kan rase ut i
Atlanterhavet", sier Professor Bill McGuire ved The Centre of Volcanic Research i
Cheltenham, som nylig var med på en ekspedisjon til La Palma

"Det kan bokstavelig talt skje i løpet av de neste uker eller måneder eller år", sa han.
"Men like gjerne om 100 år eller mer inn i framtiden. Øya er meget ustabil og dette er
noe som kan skje ganske snart".

La Palma er ikke bare den steileste øya i verden, men har også vært den mest vulkanske
aktive øya på Kanariøyene i løpet av de siste 500 år. Det har vært to utbrudd på øya i dette århundrede alene - det siste var i 1971.

Selve vulkanene er ikke særlig farlige. La Palma-lavaen beveger seg så langsomt at de
fleste mennesker lett kan løpe fra den, så det ikke er noen grunn til engstelse for de mange
turister som besøker øya.(?) Den virkelige faren ligger i den muligheten at et utbrudd kan
få hele uholdbare vulkanryggen til å kollapse.

Probelemet begynte med et utbrudd i 1949, da adskillige kubikkkilometer fjellmasse
skled noen få meter mot havet. Det åpnet seg også en to kilometer lang sprekk,
som lett kan sees idag.

Det er ikke bare frykt for at et fremtidig utbrudd vil føre til at fjellet beveger seg igjen,
men neste gang det skjer, vil skredet ikke stanse opp før det har nådd havet. Hvis det
skjer (når?), vil en derav følgende tsunami-bølge bli katastrofal.

"Det har vært tre slike kollapser i øyas historie", sier Juan Carlos Carracedo fra
The Spanish National Research Council. Ikke bare landskapet har arr etter disse
katastrofer, men undervanns foto viser fjell fra toppene på gamle vulkaner langt ute
i havet. "Faren for en ny kollaps er overhengende. Den eneste måten å gardere seg mot
skader, er å studere øya omstentlig nok".

Ved å overvåke endringene i formen på fjellsidene, håper teamet ikke bare å oppdage
om den vestre siden glipper taket på grunn av gravitasjonen, men også å kunne forutsi om
den sovende vulkanen begynner å bli rastløs igjen. Før et utbrudd, sveller vulkaner alltid opp.
Denne utøking av massen kan være usynlig for det menneskelige øye. Kun ved å overvåke
tilstanden til fjellgrunnen med meget følsomme instrumenter, kan små endringer oppdages.

Sent på året 1994, satte vitenskapsmenn opp et nettverk av stasjoner på fjellsidene,
og målte med stor nøyaktighet avstanden mellom dem. After ett og et halvt år, kom de
tilbake for å måle nettverket igjen. Hvis avstanden mellom stasjonene var blitt større i løpet
av denne perioden, ville det tilsi at enten så hadde fjellveggen begynt å skli, eller at grunnen
hadde sunket på grunn av at flytende lava beveget seg under vulkanen.

For øyeblikket viser resultatene at det ikke har vært noen bevegelse. Mens resten av oss
kan trekke pusten lettet, er målingene meget verdifulle for vitenskapsmennene for det gir
dem et holdepunkt, og viser hvordan vulkanen oppfører seg under normale forhold.

Skulle fremtidige målinger og studier åpenbare at vulkanen har endret seg fra dagens status,
så er muligheten for at Amerikas kyst kommer til å bli oversvømmet mere enn fryktelig
virkelighet enn et mulig framtidsperspektiv.

  Linker:
 Aktive vulkaner: San Juan, La Palma
 La Palma's geologi, med fantastiske bilder/marvellous photos!
Google
 
Web www.vulkaner.no
bukkm.gif
ANIMALS

over 250

birdm.jpg
BIRDS

over 500

flower.jpg
FLOWERS

over 300
dolphin.gif
SEALIFE
globe.gif
TRAVEL
globe.gif
VOLCANO


    alfabetisk liste
    alphabetic listDenne siden er laget ved hjelp av Macromedia Dreamweaver